ग र्भधारणेदरम्यान शा रीरिक सं बंध प्रस्थापित कसे आणि कधी करावेत ? या पाच गोष्टी तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे….!

जोडप्यांना भीती वाटते की ग रोदरपणात सं बंध प्रस्थापित केRead More…

रात्रीचा जो’श ठेवा कायम आणि सततची जाणवणारी कमजोरी, थकवा, आळस, या साध्या उपायाने सहज निघून जाईल… रात्री हवे तेवडे तास करा…

सतत कॉम्प्युटरवर बसणे, खाण्यापिण्याची अनियमित वेळ आणि धRead More…

अंगावर पांढरं जाणं म्हणजे काय? व्हा ईट डि स्चार्जकडे दुर्लक्ष करू नका, कारण…म’हिलांना त्या ठिकाणी खाज व ज’ळज’ळ होणे, जास्त पांढरे जाणे..

अं गावर पां ढरं जाणं म्हणजे काय? व्हा ईट डि स्चार्जकडे दुरRead More…

स्त्रियांमधील मुल न होण्याची मुख्य 3 कारणे.. विवाहित जो डप्यांनी एकदा पहाचं.. आणि आजपासूनच हा प्रयत्न करा..

नमस्कार मित्रांनो, सध्या आपण अनेक जोडप्यांमध्ये लवकर मुRead More…

आकर्षक आणि सु डौल छा ती हवी आहे?…तर रोज रात्री करा फक्त हे काम…आपली साइज

स्त -नाचा आकार कसा वाढवायचा? याचे उत्तर त्या महिला शोधत आहRead More…

टे-स्टोस्टे-रॉन से क्स हा र्मोन… सर्व काही फक्त त्यावरच अवलंबून आहे… अन्यथा बाकी कशालाही काही अर्थ नाही…!

पुरुषांच्या लैं गि क विकासाशी सं बं धित असलेल्या टे स्टोRead More…

कॅन्सर होण्याच्या सुरुवातीचे 7 प्रमुख लक्षणे.. वेळीच ओळखलात तर यापासून वाचू शकता.. एकदा जरूर पहा..

कॅ न्सर किंवा कर्करो ग अतिशय गंभीर स्वरुपाचा आ जार हा पूरRead More…

कोंबडीचा हा आवयव खाल्ल्याने शरीरात घडू लागतात या गोष्टी ! चिकन खाणाऱ्या लोकांनी वेळीच जाणून घ्या.. नाहीतर तुम्हालाही..

मित्रांनो, आजच्या या लेखामध्ये कोंबडीचे मांस सेवन करणे मRead More…

हा र क्तगट असणाऱ्या लोकांना स्ट्रोकचा धोका असतो अधिक.. प्रत्येक व्यक्तीला हे माहित असायलाच हवे..अन्यथा

आपल्याला कदाचित माहित असेल कि स्ट्रो कची गंभीर स्थिती अशRead More…

ल घवीची धार कमी होणे, ज ळज ळणे…तर या गंभीर कॅ न्सरची 5 लक्षणे असू शकतात..त्यामुळे आताच सावध व्हा अन्यथा

कर्करो ग हे अनेक प्रकारचे आहेत. पण हे सर्वच प्रकार घा तक अRead More…