रात्रीचा जो’श ठेवा कायम आणि सततची जाणवणारी कमजोरी, थकवा, आळस, या साध्या उपायाने सहज निघून जाईल… रात्री हवे तेवडे तास करा…

सतत कॉम्प्युटरवर बसणे, खाण्यापिण्याची अनियमित वेळ आणि धRead More…

अंगावर पांढरं जाणं म्हणजे काय? व्हा ईट डि स्चार्जकडे दुर्लक्ष करू नका, कारण…म’हिलांना त्या ठिकाणी खाज व ज’ळज’ळ होणे, जास्त पांढरे जाणे..

अं गावर पां ढरं जाणं म्हणजे काय? व्हा ईट डि स्चार्जकडे दुरRead More…