मे ल्यानंतर आ त्मा शरीर कसे सोडतो? कोणत्या अवयावतून प्राण जातो? मृ त्यूनंतर आ त्मा किती दिवस घरामध्येच राहतो ? आ त्म्याची परतीची वाट कशी असते?

मित्रांनो नमस्कार, आपली भारतीय संस्कृती थोर, तपस्वी, ज्ञRead More…