१४ मार्च राशीफल: या राशी होणार मालामाल…सूर्य देवाच्या कृपने आपल्या आयुष्यात घडणार हे बदल…येणारे दिवस आपल्यासाठी याप्रकारे असणार आहे खास 

राशी भविष्य

सूर्य आज कुंभ राशीमधून बृ हस्प तिची रास म्हणजेच मीन राशीत प्रवेश करणार आहे आणि जवळपास 1 महिन्यासाठी सू र्य तेथे असेल. आज आपण रविवार 14 मार्चची कुं डली जाणून घेणार आहोत. आपल्याला माहित असेल कि ग्रह सं क्र म ण आणि नक्षत्रांच्या आधारे ज न्मकुं डली तयार केली जाते. तसेच दररोज ग्र हांची स्थि ती आपल्या भविष्यावर प रिणाम करते. या कुं डलीत तुम्हाला नोकरी, व्यवसाय, आ रो ग्य, शिक्षण आणि वै वा हि क जीवनाशी सं बं धि त आपले जीवन कसे असणार आहे हे कळणार आहे.

मेष:- आपल्या ल व्ह पा र्टनर आपल्याला कोणतीही चांगली बातमी मिळू शकते. शिक्षणाच्या बाबतीत चांगले निकाल मिळतील. जर तुम्ही व्यापारी असाल तर व्यवसामध्ये फा य दा होणार आहे. तसेच जे नोकरी करतात त्यांना चांगले परिणाम मिळतील. आपल्या आ रो ग्या ची काळजी घ्या कारण आपल्या ग्र हांमध्ये शा री रिक अ स्वस्थ ता दिसत आहे. तसेच आपल्याला आपल्या जवळची व्यक्ती फ स वू शकते, म्हणून सा व धगि री बा ळगा. काम किंवा व्यवसायाच्या सं दर्भात अनेक प्रकारच्या कल्पना म नात येऊ शकतात.

वृषभ:- आज आपण आपल्या भा वनांवर थोडे नि यं त्रण ठेवले पाहिजे. एखादा अ व घड निर्णय घेण्यापूर्वी एखाद्या त ज्ञाचा सल्ला घ्यावा, कोणत्याही कारणास्तव ख र्च करू नका. हे आपली आ र्थि क बाजू मजबूत ठेवेल. कुटुंबात शांतता राखण्यावर लक्ष कें द्रित करा. अन्यथा आपल्या घरात वा दवि वा द होऊ शकतात. तसेच व्यापारामध्ये येणाऱ्या दिवसात आपल्याला फा य दा होणार आहे.

मिथुन:- मिथुन राशीच्या लोकांच्या आयुष्यावर भी ती आणि त णा व असेल त्यामुळे आपल्या अ ड च णी वाढणार आहेत. तसेच आपण लांबचा प्रवास टाळावा. कुटुंबाला वेळ द्या आणि त्यांच्याबरोबर वेळ घालवणे आपणास फा य दे शीर ठरेल. आजचा दिवस तुमच्या नोकरीसाठी एक उत्तम दिवस आहे. आज तुमची स्तुती होईल आणि तुमचा बॉसही तुमच्यावर आनंदी असेल. तसेच व्यवहारात सा वधगि री बाळगा.

कर्क:- कामाची प रिस्थि ती वि चलित करू शकते. जुना आ जा र पुन्हा डो के वर काढेल. कोणत्याही विशिष्ट कामात कष्टाचे फळ तुम्हाला नक्कीच मिळेल. आज आपण घरगुती वा ता व रणापासून दूर राहण्याच्या म नःस्थि तीत असाल. आपल्या म नात बर्‍याच गोष्टी येऊ शकतात. काही लोकांना आपले विचार आवडतील. अचानक फा य दे होतील. बोलण्यावर नि यं त्रण ठेवा तसेच आपल्याला शा री रि कदृष्ट्या थ क वा येईल.

सिंह:- सिंह राशींच्या लोकांना आज त्यांच्या कुटूंबाकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. बर्‍याच काळापासून कामाचा द बा व आपल्या वि वा हित जी व ना साठी अ ड च ण आणेल. आज आपण एखाद्या जुन्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटू शकता किंवा त्यांच्याशी फोनवर बोलू शकता, जेणेकरून तुमचे मन प्र स न्न होणार आहे. नात्यातील जुन्या भा व ना जागृत होतील आणि आपुलकी वाढेल.

कन्या:- आज तुमच्या स र्ज नशील श क्तीमध्ये वाढ दिसेल. तसेच आपण स्वीकारलेले मार्ग लोकांना आवडतील. एखाद्याला आपली देखील आवश्यकता असू शकते. हा तुमच्यासाठी विश्रांतीचा दिवस आणि विलासी दिवस असेल. तुमचे पालक तुम्हाला आशीर्वाद देतील. लोकांना मदत करण्यास तयार रहा. कुटुंबात धा र्मि क कामे केली जाऊ शकतात. कपड्यांवरील ख र्च वाढू शकतो. एखाद्या गरीब स्त्री ला मदत करा.

तूळ:- आज अचानक न फ्याच्या सं धी येतील. निर्णय घेण्यास उ शीर करू नका. ऑनलाईन व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना आज फा य दा होईल. प्रे मी जोडप्यानी एकमेकांवर विश्वास ठेवला पाहिजे, आपले सं बं ध चांगले राहतील. करिअरमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. आपण वि रो ध कांपासून दूर रहावे. कौटुंबिक जीवन सामंजस्यपूर्ण असेल आणि कुटुंबात मांगलिक उत्सव देखील होऊ शकतात. व्यवहारात सा व धगिरी बाळगा.

वृश्चिक:- आज काही महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यामुळे आपल्या मनाला आनंद मिळेल. परिवारासह सत्संग केल्यास फा य दा होईल. वैयक्तिक स म स्ये चे नि दान केले जाईल. काही नवीन ख र्च होईल आणि आवश्यक कामांसाठी तुम्हाला काही काळ घराबाहेर पडावे लागेल. व्यवसायाच्या कार्यामुळे प्रवासाला सुरुवात होऊ शकते. आज बहुतांश घटनांमध्ये आपण भाग्यवान असाल. जे वडिलोपार्जित व्यवसायाशी सं बं धि त आहेत त्यांना न फा होणार आहे.

धनु:- आज, आपले आपल्या जोडीदाराकडे खास आ क र्ष ण असेल, जे आपल्या नात्यात गोडपणा कायम राखेल. आपल्याला आपल्या मुलांच्या शिक्षणांबद्दल आणि भविष्याबद्दल चिं ता असेल. आपल्या जुन्या काही कामांसाठी आपल्याला चांगले प्रतिफळ मिळू शकते. सर्व प्रकारच्या स म स्या सोडवल्या जातील. आपल्याला अधिक आ ळ शीपणा जाणवेल, परंतु आपल्याला त्यापासून अंतर ठेवावे लागेल.

मकर:- आपली काम करण्याची कार्यक्ष मता वाढेल, तसेच आपला उत्साह आणि स त र्कतेची गुणवत्ता आपले कोणतीही कार्य अधिक चांगले करण्यास मदत करेल. तसेच तुमचा धाकटा भाऊ तुमच्याशी गै रव र्त न करू शकतो. घरगुती कामात दिवस घालवाल. उत्साहाने व्यवसायाची योजना पूर्ण कराल आणि ती यशस्वी सुद्धा होईल. आ रो ग्या शी सं बं धि त अ डचणी येतील.

कुंभ:- व्य स्त कामामुळे आपले आपल्या कुटुंबाकडे दु र्लक्ष राहणार आहे. अप रिचित लोकांना सहकार्य केल्याने आ त्मविश्वास वाढेल. ख र्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच आपण आपली कामे वेळेवर पूर्ण केली पाहिजेत अन्यथा आपल्याला तो टा होऊ शकतो. स्थलांतर आणि आ र्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबाचे आपल्याला पूर्ण सहकार्य मिळेल. आपण व्यवसायामध्ये व्यवस्थापनाची कामे योग्य प्रकारे करण्यास सक्षम असाल.

मीन:- आज तुम्हाला आजूबाजूच्या लोकांचा पाठिंबा मिळेल. यावेळी आपण आपल्या आ रो ग्याकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. वै वा हिक आणि कौटुंबिक जी वनात सुसंवाद वाढल्यामुळे आपण खरोखर आनंदी व्हाल. काही लोक कामापासून विश्रांती घेऊ शकतात किंवा आपल्या कुटुंबासमवेत बाहेर जाण्याची योजना आखू शकतात. आपला दिवस म नातील त्रा स आणि अ स्व स्थतेच्या भावनेने सुरू होईल.

तुम्हाला १४ मार्चची राशिफल कशी आवडली का? नक्की सांगा तसेच ही कुंडली तुमच्या मित्रांसह सा मा यिक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *