स्वयंपाकघरात सहज आढळतो ‘हा’ औषधी पदार्थ, फक्त हा एक उपाय आणि ३ दिवसांत आपण राहू शकता ग रोद र…आपली लै गिंक ताकद घोडयासारखी…

आरोग्य

आपल्याला माहित असेल कि ग र्भधा रणा ही किती ज टिल प्रक्रिया आहे आणि आजच्या या धावपळीच्या युगात काही स्त्रिया सहज ग रोद र राहतात तर काही स्त्रियांना ग रोद र राहण्यास अनेक स मस्या निर्माण होतात काही केल्या या महिला ग रोद र राहत नाहीत. अशावेळी हा र्मोनल अ सं तुलन किंवा फ र्टिलि टी पॉ वर क म जोर असल्यास सुद्धा अनेक स्त्रिया आ ई बनू शकत नाहीत.

आता अशा स्थितीमध्ये म हिलांनी निराश न होता आपले ग रो दर राहण्याचे चा न्सेस वाढण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत आणि यासाठी तुम्ही डॉ क्ट राची देखील मदत घेऊ शकता किंवा काही घरगुती उपाय वापरून सुद्धा आपण ग रो दर राहू शकता. होय, या घरगुती उ पायांमध्ये आ युर्वेदिक औ ष धी वनस्पतीचा वापर अतिशय परि णामका रक ठरू शकतो आणि या वनस्पतीचे अनेक चांगले परिणाम बऱ्याच स्त्रि यांवर झाले आहेत.

आज आम्ही आपल्याला या लेखातून अशाच एका घरगुती उ पायाबद्दल म्हणजेच एका औ ष धी का ढ्याबद्दल सांगणार आहोत जो काढा रोज प्यायल्याने महिलांना काही दिवसांत ग रो दर राहण्यास मदत होऊ शकते. आ युर्वेदात अशा अनेक औ ष धी वनस्पतींचे उपाय सांगितलेले आहेत. ज्यांचे कोणतेही दु ष्परिणाम नाहीत. चला तर मग जाणून घेऊया हा रामबाण उपाय आहे तरी काय.

का होते इ नफ र्टिलि टी:- आपल्यातील अनेक महिलांमध्ये ओ वूले शनशी निगडित वि कारां मुळे ओ वरी मधून ए ग बाहेर येत नाही नाही ज्यात पी सीओ डी जसे की हा र्मो नल वि कार यांचा सुद्धा समावेश असतो. अशावेळी मग ग र्भाश य मध्ये पो लि प्स होणे व यामुळे फे लोपपी यन ट्यूब बं द होते किंवा ग र्भाश य पर्यंत एग इ म्प्लां ट होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत महिलांमध्ये इ नफ र्टि लीटी निर्माण होते. आपल्या शरीरामध्ये असणारी फे लोपी यन ट्यूब बंद झाल्यावर ग र्भधा रणा होण्यास स मस्या निर्माण होते.

काढा कसा तयार करावा:- आम्ही आपणास जो काढा सांगत आहोत तो आहे लवंग पाण्याचा, हो लवंग ही ग रो दर राहण्यात मदत करू शकते. होय, यासाठी सगळ्यात आधी पूर्ण रात्र अर्धा मुठ लवंग काचेच्या ग्लास मध्ये भिजवत ठेवा आणि त्यानंतर पुढच्या दिवशी लवंग चांगल्या प्रकारे उकळवून घ्या. तसेच गरज असल्यास पाण्याची मात्रा देखील वाढवा आणि जवळपास 15 मिनीटांपर्यंत हे पाणी चांगल्या प्रकारे उकळवा. त्यानंतर हे पाणी थंड झाल्यावर गाळणीच्या मदतीने गाळून घ्या. आपला हा काढा सेवन करण्यास तयार असेल.

लवंग पाण्याचे फा य दे:- आता आपल्या म नात हा प्रश्न आला असेल की हे लवंग पाणी ग र्भधा रणेमध्ये कसे काय उपयोगी पडते. तर आपणास सांगू इच्छितो कि लवंग पाण्याचा सर्वात महत्त्वाचा उपयोग हा ओ वूले शन मध्ये होतो. लवंग पाण्याचे नियमित सेवन केल्याने महिलांमधील ओ वूले शन अधिक चांगले होते. तर ग र्भधा रणेची शक्यता सुद्धा यामुळे वाढत जाते.

तसेच याचा दुसरा फा य दा म्हणजे अनेक घा तक सं क्रम णापासून देखील ब चाव होतो. जसे कि यी स्ट सं क्र मण दैनंदिन जी वनात महिलांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास देते. अशावेळी लवंग पाणी प्यायल्याने यापासून आपल्याला त्वरित आराम मिळतो. तसेच मा सिक पा ळी नियमित करण्यात सुद्धा लवंग पाणी आपल्याला योगदान देते. त्यामुळे ज्या स्त्रियांची मा सिक पा ळी नियमित होत नाही नाही किंवा मा सिक पा ळीमध्ये काही त्रास होत असेल तर त्यांनी आवर्जून लवंग पाणी प्यायला हवे याचा परिणाम आपल्याला नक्कीच दिसेल.

तसेच आपण आपल्या दैनंदिन आयुष्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल केल्याने देखील ग र्भधा रणा होण्यात मदत मिळू शकते. आपल्या काही अशा सवयी असतात ज्या ग र्भधा रणे वर प्र भाव टाकत असतात. जसे कि स्त्री सि गा रेट पि त असेल तर सर्वप्रथम ही सवय सोडावी. तसेच म द्य देखील स्त्रियांच्या ग रो दर राहण्याच्या क्ष मतेवर परिणाम करते.

तसेच ग रो दर राहण्याची इच्छा असेल तर महिलांनी कॅफिनचे सेवन सुद्धा कमी करावे. तसेच रोज व्यायाम केल्याने देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणत फा य दा मिळतो. तसेच जास्त वजन वाढू न देण्यावर देखील महिलांनी भर द्यावा कारण वाढत्या वजनाचा थेट प रिणाम फ र्टिली टी वर पडत असतो. अशा काही गोष्टींकडे महिलांनी आवर्जून ल क्ष द्यावे आणि ग रो दर राहण्याकरता जोमाने प्रयत्न करावेत.

तसेच आपण खूप प्रयत्न करून देखील ग रो दर राहत नसाल तर हे इ नफ र्टिलि टीचे प्रमुख ल क्षण असू शकते. याशिवाय अनेकदा अनेक स्त्रियांना अनियमित मा सिक ध र्म किंवा मा सिक पा ळी न येण्याची स मस्या निर्माण होते. काही प्रकरणात हा र्मोन्स असं तुलन मुळे चेहऱ्यावर आणि श रीरावर नको असलेले के स निर्माण होतात.

असे झाल्यावर समजून जावे की ही इ नफ र्टिलि टिची चाहूल आहे आणि यामुळेच आपण ग रो दर राहत नसता अशावेळी त्वरित डॉ क्ट रांकडे जाऊन सल्ला घेणे फा य द्याचे ठरते तसेच आपल्याला वि नंती आहे कि जर हा ले ख आपल्याला महत्वपूर्ण वाटला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांना शे अ र करा जेणेकरून अनेक महिलांचे जी वन बदलून जाईल आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एक आनंददायी हास्य फुलेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *