साप्ताहिक राशीफल:- या ८ राशींवर राहणार आहे माता लक्ष्मीची कृपा…तर या राशीच्या लोकांना सतर्क राहण्याची गरज…अन्यथा प्रचंड प्रमाणत नुकसान होईल

राशी भविष्य

आपल्याला माहित आहे कि आपले रास ही आपल्या जी वनावर मोठ्या प्रमाणात प्र भाव पाडत असते. ग्रहाच्या होणाऱ्या हालचालींमुळे आपल्या राशींवर तसेच आपल्या ज न्मकुंडलीवर त्याचा परिणाम होत असतो. तसेच ज न्मकुं डलीद्वारेच आपण आपल्या भविष्यातील घटनांचा अंदाज घेऊ शकतो. तसेच बर्‍याच लोकांना असा प्रश्न पडला असेल की आपला येणारा आठवडा आपल्यासाठी कसा असेल? या आठवड्यात आपले आपल्या राशीवर काय परिणाम होणार आहेत ग्र ह ता ऱ्याची काय अ वस्था आहे? त्यामुळे आज आपण साप्ताहिक राशीफळ जाणून घेणार आहोत जेणेकरून आपल्याला पुढील काही दिवसाचे थोडक्यात वर्णन मिळेल, चला तर मग जाणून घेऊया साप्ताहिक राशीफळ.

मेष:- येणाऱ्या दिवसात आपला स माजात मा न आणि सन्मा न वाढणार आहे कारण सध्या जी परिस्थिती आहे त्यानुसार आपलं काही दिवसात मोठ्या प्रमाणत स माज कार्य हाती घेणार आहात. तसेच आपल्या जी वनातील अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न सुटणार आहेत. तसेच जमीन व्यवहार जर का आपण करत असाल तर आपल्याला त्याचा फा य दा होणार आहे. तसेच नोकरी असणार्‍या लोकांना चांगली बातमी मिळणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होतील. काही दिवस आपण आपल्या आ रो ग्यावर अधिक लक्ष द्या तसेच कुटुंबाची काळजी घ्या अन्यथा आपल्याला येणारा काळ कठीण जाईल.

वृषभ:- या आठवड्यात, आपण अनेकांची मदत करणार आहात ज्याचे फळ आपल्याला भविष्यात नक्कीच मिळणार आहे. तसेच येणाऱ्या काळात पैशाचा व्यवहार अजिबात करू नका. आपल्या कामांमध्ये आपल्या पालकांचा पाठिंबा मिळू शकेल. तसेच येणाऱ्या दिवसांत का य देशीर बाबींमध्ये गुं तलेले असू शकता. तसेच अति आ त्मविश्वासामुळे आपले नु कसान होऊ शकते. कार्यक्षेत्रात जबाबदा्ऱ्या घ्या ज्याचा फा य दा आपल्याला होईल. तसेच पती, प त्नींनी कोणत्याही गोष्टीवर अस्व स्थ होऊ नये, कारण एखाद्या गोष्टीवरून ख टका उ डू शकतो. व्यवसायाला नवी दिशा देईल.

मिथुन:- येणाऱ्या दिवसात व्यवसायात न फा मिळण्याची शक्यता आहे. घराशी सं बं धित कोणतीही पूर्वीची इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आपल्या म नाला आनंद मिळेल. जर आपण कामामुळे स्वत: कडे लक्ष देण्यास अ क्षम असाल तर आपल्याकडे आपण अधिक लक्ष द्या, तसेच आपल्या कुटुंबात स मर सतेचे वातावरण राहील. लोक एकमेकांच्या भा वनांचा आदर करतील. आपण इतरांना मदत कराल. तसेच आपले प्रे म जी वन सामान्य असेल. वि वा हित लोकांचे घरगुती जी वन चमकेल. जे दु ध डे अरी सं बं धित व्यवसाय करतात त्यांना अल्प न फा मिळेल.

कर्क:- आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सहकार्याने आपले म न प्रसन्न होईल. येणाऱ्या काळात आपण आपल्या भविष्याबद्दल का ळजी कराल ज्यामुळे आपण काही दिवस त णा वामध्ये असू शकता. त्यामुळे अनेक वा ईट विचार आपल्या म नात येऊ शकतात. पण आपण स्वत: वर नि यंत्रण ठेवा, आपण काही कारणांमुळे मागे आहात असा विचार अजिबात करू नका. छोट्या छोट्या गोष्टींना महत्त्व देऊ नका, तसेच व्यवसाय वाढविण्यासाठी त ज्ञांकडून आपल्याला मदत मिळेल. तसेच नात्यामधील अचानक त णाव आपलं ल व्ह ला इफ न ष्ट करू शकते.

सिंह:- रा जका रणाशी सं बं धित लोकांना हवे ते प द मिळू शकते. तसेच येणाऱ्या दिवसात स माजात आपली मा न प्रतिष्ठा वाढणार आहे, तसेच येणाऱ्या दिवसांत कुटुंबातील सदस्यांना मदत करावी लागेल. आपले उ दरनि र्वाहाचे स्रोत वाढेल. व्यवसायात भागीदाराचे सहकार्य मिळेल ज्यामुळे आपल्याला प्रचंड प्रमाणत यश मिळणार आहे. तसेच नोकरी करणार्‍यांसाठी हा आठवडा सामान्य राहिल. अधिकृत कार्यात सं यम बा ळगा, नि सं शयपणे तुम्हाला यश मिळेल. जे लोक मा र्केटीं गचे काम करतात त्यांच्यासाठी वेळ अनुकूल ठरेल. स्वत: ला शांत ठेवण्यासाठी आपण योग आणि प्रा णाया म करू शकता. तसेच आ रो ग्याची काळजी घ्या अन्यथा प रिणाम भो गावे लागू शकतात.

कन्या:- रोजीरोटीच्या क्षेत्रात नवीन प्रयत्न भरभराटीस येतील. नवीन योजना व्यवसायात फा य देशीर ठरतील. आपला जी वनसाथी आपल्याला प्रत्येक कामात मदत करेल. मुलाच्या वि वाहाशी सं बं धित स मस्येमुळे आपल्याला त्रा स होईल. तसेच आपले अधिकृत काम अधिक होईल. आ र्थिक विकासाचे नवीन मार्ग उघडतील. कार्य-व्यवसाय वाढेल. आपली हुशारी जुन्या वा दांना सं पवू शकते. तसेच प्रत्येक व्यापारी वर्गासाठी हा आठवडा फा य देशीर ठरेल.

.तूळ:- या आठवड्यात आपली विचारसरणी विकसित होईल. तसेच इतरांना आपल्या वैयक्तिक जी वनात प्रवेश करू देऊ नका. अन्यथा ते आपले जी वन ब र्बाद करू शकतात. तसेच सकारा त्मक ग्र हांचा प्र भाव आपल्या कार्यक्षेत्रात प रिणाम दाखवणार आहे. तसेच काहीतरी नवीन करण्याचा विचार आपला असेल. तसेच येणाऱ्या काळात पैशाबाबत कोणाशीही भां डण होऊ शकते. आपला आ त्मविश्वास वाढत जाईल. तसेच आपण आपल्या बोलण्यावर सं यम ठेवा, अन्यथा आपल्याला सा माजिक मा न आणि सन्मा न कमी होताना दिसेल. नोकरीशी सं बं धित कोणतीही चांगली बातमी आढळू शकते. आ रो ग्याबद्दल स तर्क असले पाहिजे.

वृश्चिक:- या आठवड्यात आपणास खूप हलकपणा जाणवेल, आपल्या वा गण्यात सौ म्यपणा येईल. व्यवसाय विस्तारासाठी निधी जमा करणे सुरू ठेवा लवकरचं आपल्याला अनेक मार्ग मिळणार आहेत. कार्यक्षेत्रात काम सहजपणे होईल. व्यवसायात चांगला आणि मोठा न फा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच जे लोक प्रे म आयुष्य ज गतात त्यांना बर्‍यापैकी प्र ण य र म्य ता मिळेल, जेणेकरून तुमची ल व्ह ला इफ चांगली होईल. पूर्वीच्या गुं तवणूकीचा फा य दा होईल. मित्रांच्या मदतीने वा ईट गोष्टी केल्या जातील.

धनु:- येणाऱ्या दिवसात आपण स्वत: वर नि यंत्रण ठेवा. नवीन कार्य करण्याचा प्रयत्न करा नक्कीच आपल्याला फा य दा होईल. तसेच गु प्त श त्रूंपासून सावध रहा, कारण ते आपल्यासाठी स मस्या निर्माण करु शकतात. गुंतवणूकीचा काळ तुमच्यासाठी अ नुकूल असेल. शिक्षणामध्ये प्रगती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच येणाऱ्या काळात आपल्यासाठी जोखीम घेणे फा य देशीर ठरेल, परंतु एकदा त्याचा चांगला विचार करा. अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. तसेच काही दिवस आपण लोकांशी फोनवर संपर्क ठेवा. आ क्रमकता तुमचे नु कसान करू शकते. नवीन नाती निर्माण होण्याची दा ट शक्यता आहे. आ रो ग्याची काळजी घ्या अन्यथा आपल्यासाठी वा ईट बातमी येऊ शकते.

मकर:- आपल्या कुटुंबातील वा दळी वातावरण आपल्यासाठी त्रा सदायक ठरू शकते. आपल्या याचा मोठ्या प्रमाणत त्रा सही होऊ शकतो. व्यवसायातील जोडीदाराशी असलेल्या सं बं धाबद्दल आपल्या म नात बरेच प्रश्न निर्माण होतील. कोणत्याही कामात म न असणार नाही आणि चि डचि ड उ द्भवू शकते. तसेच आपण कोणावरही आं धळेपणाने विश्वास ठेवू नका. तसेच आपल्या कोणतीही महागड्या वस्तू ग हाळ जाऊ शकतात. दुय्यम म्हणून काम करू नका, अन्यथा फा य द्याच्या संधी हाता बाहेर जातील. स र कारी नोकरीसाठी प्रयत्नशील लोक क ठो र परिश्रमानंतर चांगले निकाल जाहीर करतील.

कुंभ:- या आठवड्यात उत्पन्न वाढल्यामुळे तुमचे म न प्रसन्न होईल. कोणतेही मोठे पाऊल उचलण्याचे टा ळा. निर्णय घेताना तुम्हाला अ डचण येईल. आपली हुशारी जुन्या वा दांना सं पवू शकते. तसेच प्रत्येक व्यापारी वर्गासाठी हा आठवडा फा य देशीर ठरेल. घराशी सं बं धित कोणतीही पूर्वीची इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आपल्या म नाला आनंद मिळेल. तसेच आपण आपल्या बोलण्यावर सं यम ठेवा, अन्यथा आपल्याला सा मा जिक मा न आणि सन्मा न कमी होताना दिसेल. नोकरीशी सं बं धित कोणतीही चांगली बातमी आढळू शकते. आ रो ग्याबद्दल स तर्क असले पाहिजे.

.मीन:- या आठवड्यात आपल्याला साहित्य आणि कलेमध्ये रस असेल. तसेच आपल्या म नात अनेक का ल्पनिक ल हरी उठतील. एखाद्याशी बोलत असताना आपल्या बोलण्यावर  नि यंत्रण ठेवा. मोठ्या भावाकडून आपल्याला आ र्थिक सहकार्य मिळेल. बौ द्धि क चर्चेत भाग घ्या. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा आनंद वाढेल. कार्यालयात सुरू असलेला वा द सं पू शकतो. थोड्या विचारांनी सर्व कामे करा. श त्रूची बाजू क मकु वत होईल. आपल्याला स रका र कडून चांगला फा य दा मिळू शकेल. नोकरीत तुमची प कड म जबू त असेल. काही लोक एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीकडे आ कर्षित होतील. अध्या त्मात रस असेल. स त्संगाचा फा य दा होईल.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *