साप्ताहिक राशीफलं २९ मार्च ते ४ एप्रिल: या सात राशींना या शुभ योगांमुळे मिळेल आर्थिक त्रासांतून मुक्तता…तर या राशींच्या जीवनात येईल निराशा…   

राशी भविष्य

मेष:- या राशींच्या लोकांचे येणारे दिवस आनंददायी असणार आहेत. यश आपल्या चरणांचे चुं बन घेईल. आपण जुन्या गोष्टींमध्ये अडकले जाल. इतरांना मदत केल्याने आपल्याला समाधानही मिळू शकते. वि वा दांचे निराकरण करण्यासाठी चांगला यो ग बनत आहे. या आठवड्याच्या सुरूवातीस आपली आ र्थिक प रिस्थि ती सुधारेल. नवीन संपर्क स्थापित केले जातील. आपल्या बऱ्याच स म स्येवर येणाऱ्या दिवसांत तो डगा निघेल. काही विशेष कामे अपूर्ण राहू शकतात. कुटुंबात मैत्रीपूर्ण वातावरण राहील.

प्रेमाबद्दल: आपण आपले प्रे म आयुष्य आनंददायी करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही.
करिअरच्या बाबतीत: परिचित लोक या क्षेत्रात उपयुक्त ठरतील. नवीन करार फा य देशीर ठरू शकतो.
आ रो ग्याशी सं बं धित: शा री रिक आणि मा न सिकरि त्या त्रा स होऊ शकतो.

वृषभ:– या आठवड्यात, आपली व्य स्तता वाढेल आणि नवीन संधी आणि नवीन लोकांची ओळख होईल. जोडीदाराशी असलेले नाते थोडे चांगले होईल. परदेशी व्यवसायांशी सं बं धित लोकांना चांगल्या न फ्या  चा फा य दा होणार आहे. कोणतीही धो कादा यक कामे करू नका. सक्रिय व्हा, हातातून संधी जाऊ देऊ नका. आपल्या अधिक खर्चावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करा. कौटुंबिक तसेच मांगलिक कार्यक्रमांची रचना केली जाईल.

प्रेमाबद्दलः जोडीदाराला तुमची भावना समजेल. अ वि वाहित लोकांना प्रेयसीकडून मदत मिळणे अपेक्षित आहे.
करिअरच्या विषयावर: कार्यालय आणि व्यवसायातील आपल्या निर्णयाचा चांगला फा यदा होईल.
आ रो ग्याबद्दल: आ रो ग्यावर लक्ष द्या, अन्यथा आपला त्रा स वाढू शकतो.

मिथुन:- नोकरी आणि व्यवसायासाठी हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आपल्या योजना यशस्वी होऊ शकतात. भूतकाळ विसरा आणि नवीन जी वनास प्रारंभ करा. मुलाकडून आपल्याला कोणतीही चांगली बातमी मिळू शकते. काही दिवस संयम ठेवा यश नक्कीच आपले असेल. करमणुकीवर जास्त खर्च टाळा. तसेच आपले सा मा जिक वर्चस्व वाढेल.

प्रेम: आपल्यामध्ये आणि आपल्या जोडीदारामध्ये प्रे म सं बं ध आणखी मजबूत होणार आहेत. एकांतात आपण वेळ घालवणार आहे. करिअरच्या विषयावर: नोकरी करणाऱ्याचा पगार वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच काही लोकांना बढती मिळण्याची देखील शक्यता आहे.  आ रो ग्याबद्दल: आ रो ग्य क मकु वत राहील, आ रो ग्यदायी आहाराचे सेवन करा.

कर्क:- या राशीच्या लोकांनी वा दवि वादात प डू नका, अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितींचा सा मना करावा लागू शकतो. नोकरीमध्ये इच्छित स्थानांवर आणि प दो न्नती मिळू शकते. आपण दीर्घकालीन स म स्यांपासून मु क्त होऊ शकता. राग आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. तुमच्या क्षमतांचे कौतुक होईल. तुम्हाला नवीन नोकरी मिळण्याची संधी आहे, येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणत फा य दा होणार आहे.

प्रेमाबद्दल: वि वाहित जी वन अनुकूल राहील. जोडीदाराचे स मर्थन व प्रे म मिळेल.
करिअर विषयी: आपल्या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य असेल, आपण अनेक नवीन कामे सुरू करू शकता.
आ रो ग्याबद्दल: आ रो ग्याच्या बाबतीत तुम्ही तंदुरुस्त राहाल.

सिंह:- या आठवड्यात पैशाच्या बाबतीत कोणावर विश्वास ठेवू नका. आपल्या कोणत्याही महागड्या वस्तू चोरल्या जाऊ शकतात. आपण कोणतेही फा य देशीर कार्य सुरू करू शकता. व्यवसायात पैसा मिळू शकेल. कुटुंबासह फिरायला जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबी सुटतील अशी अपेक्षा आहे. आपण अ ध्यात्माकडे झु कणार आहे. मुलांना यश मिळेल याचा आनंद आपल्याला सर्वाधिक होईल. व्यवसायातील नवीन सौ दे फा यद्याचे ठरतील.

प्रेमाच्या विषयावर: आपला ला जाळू स्वभाव असला तरी, आज आपण रो मां सच्या मू डमध्ये असणार आहे.
करिअर बद्दलः व्यवसायात आपणास मोठा फा य दा होईल अशी अपेक्षा आहे.
आ रो ग्याबद्दल: जुनाट आ जा रांमुळे काही स मस्या उ द्भवू शकतात. सां ध्यातील वे द नांनी त्रा स होऊ शकतो.

कन्या:- आ त्मविश्वास आणि सामर्थ्य वाढल्यामुळे कन्या राशीच्या लोकांना यश मिळेल. व्यवसायात काहीतरी नवीन करण्याची अवशक्यता आहे अन्यथा आपल्या स मस्या वाढू शकतात. म नामध्ये असणारी चलबिचल यामुळे आपल्या कामात म न लागणार नाही. ज्यांची तुम्ही मदत केली त्यांना तुम्ही वि रोध कराल. आपणास मोठ्या अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळेल. नवीन संधी शोधणे आपल्यासाठी फा य देशीर ठरेल.

प्रेमाबद्दल: आपण आपल्या जोडीदारावर खूप द बाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकता.
करिअर बद्दलः काही प्रकारच्या गुंतवणूकीची योजना बनवू शकता. पैशाचा फा य दा होऊ शकतो.
आ रो ग्याबद्दल: आपल्याला आ रो ग्याच्या बाबतीत दिलासा मिळणार आहे तसेच आपण आपले कार्य पूर्ण उत्साहाने कराल.

तूळ:- मुलांच्या प्रगतीमुळे म न प्रसन्न होईल. मे हनतीच्या बाबतीत तुम्हाला नक्कीच फा य दा मिळेल. आपल्याला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापारात गुं तवणूक करण्याची संधी मिळेल, ज्याचा भविष्यात चांगला फा य दा होईल. तथापि, आ र्थिक गुं तवणूक करण्यापूर्वी, बाजाराकडे संपूर्ण लक्ष द्या. पैशाशी सं बं धित फा यदा होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही एखाद्याकडे आकर्षित व्हाल. अनावश्यक वा दाम ध्ये पडू नका अन्यथा नु कसान होऊ शकते.

प्रेमाबद्दल: आपला जोडीदार आपल्याकडे लक्ष देणार नाही. तो तुमच्या भावना समजण्यातही अयशस्वी होईल.
करिअर विषयी: विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाबाबतीत जागृती निर्माण होईल. करिअरमध्ये प्रगती होत आहे.
आ रो ग्याबद्दल: र क्ता शी सं बं धित आजार उ द्भवू शकतात. आपल्या आ रो ग्याबद्दल निष्काळजी राहू नका.

वृश्चिक:- या आठवड्यात मित्रांना भेटणे आनंददायक असेल. व्यापारी लोकांना मोठ्या प्रमाणत फा य दा होण्याची शक्यता आहे. तुमचा खर्च जास्त होईल आणि उत्पन्न खूप सामान्य राहील. आपल्या सर्जनशील प्रतिभेचा चांगला वापर करा. मित्रांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. व्यवसायाच्या क्षेत्रात तुम्हाला फा य दा मिळेल. दैनंदिन कामांमध्ये तुम्हाला पूर्ण यश मिळेल.

प्रे माच्या विषयावर: आपण प्रेम प्र क रणांमध्ये अडकले जाऊ शकता. त्यामुळे थोडे सावध रहा.
करिअरच्या विषयावर: आ र्थिक परिस्थितीत काही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल.
आ रो ग्याबद्दल: आ रो ग्यामध्ये चढ-उतार येतील. आपल्याला आपल्या आहारावर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.

धनु:- कु टुंबातील सदस्य आपली मदत करतील. तुमचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. धो का दायक सौ दे टाळा. कोणताही मोठा निर्णय घेऊ नका. कोणताही जुना वा द मिटू शकेल. कोणतेही काम करताना घाई करणे टा ळावे. रो जगार मिळण्याची शक्यताही आहे. भागीदारांकडून बराच विरोध होऊ शकतो. यश मिळण्यासाठी अजून आपल्याला सं घर्ष करावा लागेल.

प्रे माबद्दलः प्रे म जी वनात गैरसमज होऊ शकतात. आपल्या आणि आपल्या बायकोच्या नात्यात थोडी शी तलता असू शकेल. म्हणूनच, आपले हे नाते फार काळजीपूर्वक हाताळा. करिअर बद्दल: कार्यालय किंवा व्यवसायात नवीन उपक्रम सुरू करण्याची वेळ. आ रो ग्याबद्दल: या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या आ रो ग्याबाबत सा वधगि री बाळगली पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा नि ष्का ळजीपणा करू नका. अन्यथा आपल्याला को रोना देखील होण्याची शक्यथा आहे.

मकर:- या आठवड्यात तुमच्या घरातील खर्च वाढेल. जुन्या मित्रांना भेटू शकतो. या आठवड्यात पत्नी व मुलाकडून फा य द्याच्या बातम्या येतील. कोणतेही कार्य करण्यासाठी आ त्मविश्वास असणे आवश्यक आहे. धैर्याने तुम्हाला अधिक यश मिळेल. आपल्या कलात्मक आणि स र्जनशील क्ष मतांचे कौतुक केले जाईल. तसेच घाई ग डब डीत कोणताही निर्णय घेऊ नका अन्यथा मोठ्या प्रमाणत आपले नु कसान होऊ शकते.

प्रेमाच्या विषयावर: आपल्या ल व्ह लाइफसाठी वेळ चांगला आहे.
करिअरच्या विषयावर: रखडलेले पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. पैशाचे प्रकरण मिटू शकते.
आ रो ग्याबद्दल: आ रो ग्याच्या बाबतीत सा वधगिरी बाळगा. र क्ता चे वि कार होण्याची शक्यता असते. या को रो नाच्या काळात सावध रहा.

कुंभ:- काही प्रक रणांमध्ये आपली स मस्या वाढू शकते. घरोघरी काम करणार्‍या लोकांचे काम कु टुंबातील सदस्याच्या मदतीने पूर्ण होईल. रस्त्यावर अनि यंत्रित वाहन चालविणे टाळा. कुटुंबातील सदस्यांसह आणि मित्रांसह घालवण्यास पुरेसा वेळ मिळेल. तसेच येणाऱ्या दिवसांत आपण स्वतःसाठी मोठ्या प्रमाणत पैसा खरचं कराल. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी असणार आहे.

प्रे माबद्दल: आपला प्रि यकर एखाद्या गोष्टीबद्दल अनिश्चित असू शकतो.
करिअरच्या विषयावर: आ र्थिक परिस्थितीत काही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल.
आ रो ग्याबद्दल: आपण आपले अन्न-पेय निरो गी ठेवले पाहिजे.

मीन:-बर्‍याच दिवसांपासून सुरू असलेली कोणतीही स मस्या या आठवड्यात सोडविली जाईल. व्यवसायात नवीन योजना बनविण्याची शक्यता आहे. मुलांच्या प्रगतीमुळे आनंद होईल. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडा चांगला आहे. नात्यात सुरू असलेला कलह संपेल. व्यवसायातील इतर लोकांशी संपर्क साधणे आपल्यासाठी फा य देशीर ठरेल. आपण आपल्या व्यवसायाबद्दल मोठा निर्णय घ्याल, ज्याचा फा य दा देखील होईल.

प्रेमाविषयी: प्रेमसं बं धांसाठी सप्ताह चांगला राहील.
करिअरच्या विषयावर: आपल्याला उत्पन्न आणि खर्चाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. यशासाठी धैर्य आवश्यक आहे. आ रो ग्याच्या विषयावर: पोटाशी सं बं धित आ जा र उ द्भवू शकतात. तळलेल्या गोष्टी खाणे टाळा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *