श्रीकृष्ण आणी आर्जुनामध्ये का झाले होते महायु’द्ध ? जाणून घ्या यामागचे सत्य.. असे काय घडले होते त्यावेळी..

Uncategorized

मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच असेल की भारताच्या महायु द्धात श्रीकृष्ण अर्जुनाच्या रथाचे सारथी बनले आणि त्यांनी पांडवांना विजय मिळवून दिला होता. भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन दोघेही दोन शरीर एक प्राण मा नले जातात. दोघेही भगवान विष्णूचे भाग मा नले जातात. दोघेही मागील जन्मात भाऊ होते आणि त्यांचे नाव नर-नारायण असे होते.

पण मित्रांनो एकदा असे काही घडले की श्रीकृष्ण आणि अर्जुन रणांगणात समोरासमोर आले आणि एक महायु द्ध सुरु झाले. या दोघांमध्ये यु द्ध का झाले आणि यु द्धात कोण जिंकले याबद्दल कोणालाही माहित नाही. तर चला मित्रांनो जाणून घेऊया. तर ही गोष्ट आहे महाभारताच्या यु द्धानंतरची. महर्षी गलव प्रात:काळी स्नान केल्यानंतर सूर्यादेवाला पाणी अर्पण करत होते.

त्याचवेळी गंधर्व चित्रसेनची थुंकी हवेतून जात असताना त्याच्या ओंजळी मध्ये पडते. यामुळे महर्षी गलव खूप चिडले. त्याला शाप न देता त्याला शि क्षा देण्यासाठी ते स्वतः श्रीकृष्णाच्या दरबारात पोहोचले. महर्षिंचे बोलणे ऐकून आणि त्यांचा आदर करत, श्रीकृष्णाने महर्षिंना २४ तासांच्या आत चित्रसेनचा व ध करण्याचे वचन दिले.

दुसरीकडे, नारद मुनींना हे कळताच त्यांनी चित्रसेन गाठले आणि त्यांना सांगण्यास सुरुवात केली की तुम्हाला जे काही दान करायचे आहे ते करा कारण खुद्द श्रीकृष्ण तुम्हाला काही तासात मृ त्यूच्या द्वारात पाठवणार आहेत. हे ऐकून चित्रसेन भीतीने थरथर का पू लागला आणि तिन्ही जगात आश्रयासाठी प्रयत्न केला. पण त्याला कोणीही आश्रय दिला नाही.

शेवटी, श्री कृष्णाशी कोण वैर करणार ? त्यामुळे गंधर्व आपल्या कुटुंबासह पुन्हा नारदजींच्या आश्रयाला परतला आणि त्याला काही उपाय सांगण्याची विनंती केली. गंधर्वांच्या विनंतीवर नारदजींना दया वाटली आणि त्यांनी चित्रसेनला सांगितले की, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह यमुनेच्या तीरावर मध्यरात्री या ठिकाणी ओरडून शोक करावा.

तिथे एक स्त्री इथे येईल, ती तुम्हाला ओरडताना पाहून कारण विचारेल, पण जोपर्यंत ती तुम्हाला मदत करण्याचे वचन देत नाही, तो पर्यंत तिला तुमची समस्या अजिबात सांगू नका. चित्रसेन हे करायला तयार झाला. मग नारद हे श्रीकृष्णाची बहीण आणि अर्जुनाची पत्नी सुभद्रा जवळ पोहचले आणि तिला सांगितले की आजची तारीख खूपच शुभ आहे.

आज मध्यरात्री यमुनेमध्ये स्नान करून आजच्या दिवसाचे दुःख दूर केल्यास नूतनीकरणक्षम लाभ मिळू शकतात. यावर सुभद्रा रात्री आंघोळीसाठी तिच्या दोन मैत्रिणींसह यमुनेला पोहोचली. गंधर्व आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शोक करताना तिने पाहिले. म्हणून तीने अक्षम्य फा यद्याची इच्छा आणि मानवता म्हणून त्याच्या दुःखाचे कारण विचारले.

पण सुभद्राने मदतीचे वचन दिल्याशिवाय गंधर्व काहीच बोलला नाही. पण सुभद्राने नवस केल्यावर आणि गंधर्वाने श्री कृष्णाच्या व्रताबद्दल सांगितल्या नंतर सुभद्रा अ डचणीत आली. जेव्हा तिला काहीच समजले नाही, तेव्हा ती गंधर्वाला तिच्यासोबत राजवाड्यात घेऊन गेली आणि अर्जुनाला संपूर्ण गोष्ट सांगितली. अर्जुनने श्री कृष्णाच्या श’त्रूला आश्रय दिला आणि म्हणाला, काळजी करू नकोस आता चित्रसेन आमच्या आश्रयस्थानात आहे, म्हणून त्याचे सं रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे.

तेव्हा नारद मुनी कृष्णाकडे जातात आणि त्याला म्हणतात, तू गंधर्व चित्रसेनला मा रण्याची तयारी करत आहेस, पण तुझ्या प्रिय अर्जुनाने त्याला स्वतःच्या संरक्षणाखाली ठेवले आहे. यावर श्रीकृष्ण नारद मुनींना सांगतो की तुम्ही जा आणि अर्जुनाला समजावण्याचा प्रयत्न करा. नारद अर्जुनाकडे येतात आणि श्रीकृष्णाचा संदेश देतात.

यावर अर्जुन म्हणतो की, मी स्वतः श्री कृष्णाचा भक्त निस्सीम आहे आणि त्याने मला क्षत्रियांचा ध र्म शिकवला आहे. यामुळेच अर्जुन आणि श्रीकृष्ण यु द्ध भूमीवर समोरासमोर होते. दोघांमध्ये भी षण ल ढाई झाली. जेव्हा श्रीकृष्णाने सुदर्शन चक्र सोडले, त्याचवेळी अर्जुनाने देखील पाशुपातास्त्र सोडले. यामुळेच विष्णू आणि शिव यांची श स्त्रे समोरासमोर आली.

या महायु द्धामुळे होणारा संहार थांबवण्यासाठी स्वतः शिव जी तेथे प्रकट झाले. मग शिव भगवान श्री कृष्णा जवळ पोहचले आणि म्हणाले, प्रभु तुम्ही भक्तांचे र क्षण आहात. तुमची लीला आता थांबवा. शिवजी नी असे म्हटल्यामुळे श्रीकृष्णाने अर्जुनाला मिठी मा रली आणि तेथेच हे यु द्ध संपले. या सर्व प्रकारामुळे महर्षी गलव यांना खूप रा ग आला. त्यांनी आपल्या कमंडलू मधून ओंजळीत पाणी घेऊन श्रीकृष्ण, अर्जुन आणि सुभद्रा यांच्यासह चित्रसेनला भस्म करण्याचे ठरवले.

गलवनी पाणी घेतल्या बरोबर सुभद्रा म्हणाली, जर माझी श्री कृष्णाप्रती असलेली भक्ती आणि अर्जुनावरील माझे प्रेम खरे असेल, तर हे पाणी ऋषीच्या हातातून पृथ्वीवर पडणार नाही आणि झाले असे की ते पाणी पृथ्वीवर पडले नाही आणि गलव ऋषींना स्वतःला खूप ला ज वाटली. त्यांना त्यांची चूक लक्षात येताच परमेश्वराला नमन करुन ते त्यांच्या जागी परतले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *