शिग्रपतन, कमजोरी, स्टॅमिना, काम जीवनामध्ये कमी असणारी इच्छा शक्ती…कोणतीही समस्या असो…फक्त करा हे घरगुती उपाय

लाईफ स्टाईल

आज आपण पाहत असाल कि या बदलत्या आणि धावपळीच्या जी वनात आपण किती आ जारांना ब ळी पडत आहोत, आपला असणारा आहार, दूषित वातावरण, आपल्या असणाऱ्या अनेक वा ईट सवय यामुळे आपण अनेक आ जाराना आज ब ळी पडत आहोत, आपले शरीर क मजोर होत आहे आणि या धावत्या जी वनात आजच्या तरुणांमध्ये कोणता आ जार डोकं वर काढत असेल तर तो म्हणजे शि ग्रपतनची स मस्या.

होय, आजकाल अनेक तरुण तसेच पुरुष या स मस्यमुळे हैराण आहेत, त्यामुळे अशा अनेक लोकांचा त्याच्या का म जी वनामधील आनंद जवळजवळ संपला आहे, आणि याचमुळे अनेक पुरुषांच्या नात्यामध्ये सुद्धा क टुता आली आहे. असं असताना सुद्धा अनेक पुरुष आपल्याकडे ह्या विषयावर चर्चा होत नसल्यामुळे ते फक्त मनात कुढत राहतात. पण आज आपण असे काही उपाय पाहणार आहोत ज्यामुळे आपल्याला या स मस्येपासून मुक्त होण्यासाठी मदत होणार आहे.

तर आपण येते सर्वप्रथम पाहू कि शिग्रपतन म्हणजे काय, तर आपणांस सांगू इच्छितो कि शी घ्रपतन ही पुरुषांमध्ये आढळणारी एक का म स मस्या आहे आणि का म जी वनामध्ये अगदी सुरुवातीलाच किंवा अगदी थोड्या वेळात जेव्हा स्ख लन होते त्यालाच शि ग्रपतन असे म्हणतात, आणि यामुळे आपल्या जी वनातील आनंद नष्ट होताच शिवाय आपल्या वै वाहिक नात्यामध्ये सुद्धा क टुता निर्माण होते.

तर आज आपण सर्वप्रथम याची असणारी ल क्षणे आणि कारणे जाणून घेऊया:- आपणास सांगू इच्छितो कि यामागे शा रीरिक आणि मा नसिक दोन्ही कारणे असतात. आपल्यावर असणाऱ्या मा नसिक ता णामुळे आपल्या शरीरातील हा र्मोन्स कमी होतात आणि यामुळे ही स मस्या निर्माण होतात. तसेच यामागे अतिविचार किंवा चिं ता करणे, पती पत्नीमध्ये असणारे टो काचे नाते, आपल्या असणाऱ्या वा ईट सवयी अशी काही कारणे यामागे आहेत.

तसेच आपल्या मू त्र मार्गात सं सर्ग होणे, आपल्या प्रो स्टेट ग्रंथीमध्ये वाढ होणे, तसेच एखादा अ पघा त किंवा श स्त्रक्रिया किंवा अनु वांशिकता, तसेच अति म द्यपान, तसेच अति प्रमाणत गो ळ्याचे सेवन, तसेच धू म्रपान. तसेच खूप जास्त प्रमाणात जंक फूड खाणे अशी काही कारणे या स मस्येमागे आपल्याला बघायला मिळतील.

यावर असणारे घरगुती उपाय:- अ श्वगंधा- अश्वगंधा का मवि कारावर अत्यंत गुणकारी अशी आहे. याच्या सेवनाने आपल्या शरीरात ताकद निर्माण होतेच शिवाय का म जी वनामध्ये रुची वाढून आपली शि ग्रपतन स मस्या कमी होण्यास देखील मोठ्या प्रमाणत मदत याठिकाणी आपल्याला होत असते.

पांढरी मुसळी- जर का आपण रोज एक चमचा पांढरी मुसळी पावडर रोज रात्री दुधात मिसळून घेतल्यास आपली शी घ्र पतन स मस्या कमी होते आणि का मजी वन अधिक सुधारते. वेलदोडा- रोज सकाळी ३ वेलदोडे केळ आणि गरम दूधाबरोबर घेण्यामुळे फा यदा होतो.

एरंडेल तेल- जर का आपण आपली त्या भागावर रोज सकाळी संघ्याकाळी मा लिश केली तर ह्या स मस्येवर खूप उपयोग होतो. बदाम- बदाम हे श क्तिवर्धक आहेत. त्यामुळे आहारात बदामाचा समावेश केला असता ह्या स मस्येवर निश्चित फा यदा होतो. कांदा  – कच्चा कांदा खाणे तसेच कांद्याचे बी पाण्यातून घेणे हे ह्या स मस्येवर उपयोगी आहे.

आलं- मध घालून आल्याची पेस्ट घेतली असता शरीरात उ ष्णता वाढते, र क्ताभि सरण वाढते आणि परिणामी शी घ्रपतनावर मा त करता येऊ शकते. तुळस- तुळशीची पाने चावून खाण्याचा ह्या स मस्येवर लाभ होतो. आयुर्वेदात सांगितल्याप्रमाणे शरीरात वात दो ष वाढला की ही स मस्या उद्भवते. त्यामुळे वर सांगितलेले उ पाय ह्यावर प्रभावी ठरतात.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *