विश्वमित्रने कसे बनवले अप्सरा सोबत सं बंध…त्या दिवशी असे काय घडले होते ज्यामुळे ती अप्सरा त्यासाठी तयार..

लाईफ स्टाईल

जंगलामध्ये कठोर तपश्चर्येत लीन झालेले एक ऋषी बसले होते. चेहऱ्यावर एक प्रकारचे तेज, श रीरात कोणत्याही प्रकराची हालचाल नाही. जवळपास प्राण्यांचा वावर, पक्षी चिव चिवाट करत होते, परंतु त्या ऋषींचे तप भं ग करण्याचे धाडस कोणामध्येही नव्हते. ते होते अत्यंत प्रतापी आणि महान ऋषी ‘विश्वामित्र’.

कोणीतरी विश्वामित्रांच्या या तपाची सूचना इंद्रलोकचे राजा इंद्रदेव यांना दिली. इंद्रदेव, ऋषी विश्वामित्र यांचे तप पाहून चिं ताग्र स्त झाले. चिं तेसोबतच त्यांच्या मनात एक भीती निर्माण झाली. एक अशी भीती जी त्यांचे अस्तित्वच नष्ट करू शकत होती. आपल्या कठोर तपश्चर्येने ऋषी विश्वामित्र एक नव्या विश्वाची स्थापना करण्याच्या प्रयत्नात होते.

इंद्रदेवाला अशी भीती होती की, विश्वामित्र तपश्चर्येत यशस्वी झाले तर तेच स्वतः सर्व सृष्टीचे देवता होतील. महर्षी विश्वामित्र हे इतिहासातील सर्वोत्तम ऋषी होते, जे जन्माने ब्राह्मण नव्हते, परंतु त्यांच्या तप आणि ज्ञानामुळे त्यांना महर्षी ही पदवी मिळाली, त्याबरोबरच त्यांना चार वेदांचे ज्ञान आणि ज्ञान प्राप्त झाले. गायत्री मंत्र समजणारे ते पहिले ऋषी होते.

असे म्हटले जाते की असे फक्त 24 गुरू आहेत ज्यांना गायत्री मंत्र माहित आहे, त्यापैकी एक आणि पहिले महर्षी विश्वामित्र होते. भयंकर अरण्यात एकटे बसलेले विश्वामित्र ऋषी तपश्चर्येत मग्न झाले होते. पृथ्वी आपल्या गतीने फिरत होती परंतु विश्वामित्र आपल्या तपश्चर्येमध्ये इतके समर्पित होते की त्यांना बाहेरच्या जगाची काहीच खबर नव्हती.

हळूहळू त्याच्या तपश्चर्येच्या प्रभावाने इंद्राचे सिंहासन स्वर्गात थरथरू लागले. इंद्राने स्वर्गातील सर्वात सुंदर अप्सरा मनेकाला बोलावले आणि तिला पृथ्वीवर जाण्याची आज्ञा दिली. इंद्राला पूर्ण विश्वास होता की विश्वामित्र मेनकेच्या सौंदर्यात इतके हरवून जातील की तो आपली तपश्चर्या सोडून देईल. नारद मुनींनी देवराज इंद्राला सांगितले की, पृथ्वीलोकातील एक ऋषी जंगलात घोर तपश्चर्या करीत आहेत.

त्याच्या तपश्चर्येत कोणत्याही अडथळ्याचा परिणाम होत नाही. हे ऐकून इंद्र आपल्या इंद्रासन म्हणजेच इंद्रलोकात जाण्याच्या भीतीने सतावू लागला. अनेक वर्षे तपश्चर्या करत बसलेल्या विश्वामित्राचे श रीर दगडासारखे जड झाले होते. मनेकाच्या दिसण्याचा किंवा सौंदर्याचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यांनी का मदेवाना त्याच्या वशमध्ये केले होते.

मृ त्यू लोकातील स्त्रीमध्ये जे गुण असावेत ते सर्व गुण मनेकामध्ये होते. याशिवाय सौंदर्याची मूर्ती असलेली अप्सरा मेनका स्वतः आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती, पण ऋषींचा तप मोडणे सोपे काम नव्हते. का म देवानेही विश्वामित्रावर बाण सोडले आणि या योजनेत मेनका आणि इंद्राचे समर्थन केले. अखेरीस, कामदेवाच्या का मुक बाणांची जादू विश्वामित्र ऋषींवर पडली.

मेनकाचे रूप आणि सौंदर्य पाहून तो इतका आकर्षित झाला की तो तपश्चर्येतून उभा राहिला. विश्वामित्राच्या हृदयात मेनकाविषयी प्रेमाची बीजे अंकुरू लागली. ज्या योजना घेऊन अप्सरा मेनका पृथ्वीवर आली होती ती यशस्वी झाली. ऋषीची तपश्चर्या भं गली होती पण आता तिच्याही मनात त्याच्याबद्दल प्रेम वाटू लागले होते. मनेकाने ऋषींना स्वतःबद्दल काहीही सांगितले नाही, ती त्याच्या रागाला घाबरली होती.

काही काळानंतर दोघांचे लग्न झाले. आता विश्वामित्राची बाजू सोडल्यास ते पुन्हा तपश्चर्येला बसेल, अशी भीतीही मनेकाला वाटत होती. गृहस्थ आश्रमात काही वर्षे त्यांच्यासोबत राहिल्यानंतर मनेकानी मुलीला जन्म दिला. आता संन्यासी विश्वामित्र पूर्ण गृहस्थ झाले होते.

एक दिवस देवराज इंद्र दिसला तेव्हा मेनका आपल्या लहान मुलीसोबत खेळत होती. देवराज मेनकाला आठवण करून देतो की ती सामान्य स्त्री नसून स्वर्गातील अप्सरा आहे. इंद्र म्हणाला की आता त्याचे पृथ्वीवरील काम संपले आहे, त्यामुळे त्याने स्वर्गात परत जावे. मनेकाला आपली मुलगी आणि पती सोडून परत जायचे नव्हते. ती रडायला लागली. इंद्र मेनकाला म्हणाला, ‘जर तू स्वर्गात परत गेली नाहीस तर मी तुला शिळा बनवीन.

‘ तेव्हा मेनकाने ऋषी विश्वामित्रांना सांगितले की ती स्वर्गाची अप्सरा आहे आणि देवतांनी तिला पृथ्वीवर पाठवले आहे ते तिच्या तपश्चर्येमध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी. हे ऐकून विश्वामित्र फार दुःखी झाले. मनेकाने आपल्या मुलीला तिथे सोडले आणि तिचा निरोप घेतला. विश्वामित्रांनी त्या मुलीला जंगलात एका ऋषीच्या आश्रमात सोडले. पुढे तीच मुलगी शकुंतला म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *