वयाच्या या चरणात एखादे जोडपे घेते वैवाहिक सुखाचा परर्मोच आनंद…वयाच्या या चरणात महिला सर्वाधिक असतात कामुक तर पुरुष….

आरोग्य

आपल्याला माहित आहे कि प्रेम ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे, आणि जेव्हा एखाद्या जोडप्यामध्ये हे प्रेम अधिक वाढते तेव्हा त्याच्यामध्ये प्र ण य देखील निर्माण होतो. आणि जर प्रे’मात या क्रियेची कमी पडली तर हे प्रेम आपोआप कमी होऊ लागते, आणि मग नात्यामध्ये दु’रावा निर्माण होऊ लागतो. पण आपणास माहित आहे कि या सर्व क्रियेमध्ये म्हणजेच का’मक्री’डेमध्ये वय सुद्धा खूप महत्वाचे असते.

एका खास वयातच या गोष्टीची इच्छा सर्वाधिक जा’णवू लागते. आजच्या या मॉ’डर्न युगात अनेक मु’लीचे कमी वयातच बॉ यफ्रें’ड म्हणजेच प्रि यकर असतो. पण या वयात त्या दोघांमध्ये प्रे’माची खूप कमी असते. आणि जरी त्याच्यामध्ये प्रेम असले तरी त्या वयामध्ये तो वे डेपणा ती उ’त्क’टता अजिबात नसते. आणि आज आम्ही आपल्याला याबद्दलच सांगणार आहोत कि कोणत्या वयात एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला तसेच एखाद्या पुरूषाला सर्वाधिक प्र ण य करू वाटतो.

साधारणपणे, आपल्या सर्वांना असे वाटते की 20 ते 22 वर्षे वयोगटातील मुली सर्वात रो मँ’टिक असतात. पण हे पूर्णपणे चु’कीचे आहे. कारण नुकत्याच करण्यात आलेल्या संशोधनात एक ध’क्कदा’यक माहिती समोर आली आहे, आणि या संशोधनात सुमारे ३६०० मु’लीचा समावेश होता, आणि या सर्व मु’लींचे वय हे वेगवेगळे होते. अशा परिस्थितीत 35 ते 40 वर्षे वयोगटातील म’हिलांनी हे सर्वाधिक मान्य केले की या वयात त्या सर्वाधिक प्र ण य अनुभवतात.

तसेच या वयातील महिला या आठवड्यातून किमान तीनदा तरी प्र ण य करतात, आणि त्याची या वयात का म क्री’डेबद्दल असलेली उ’त्कटता आणि तो वे डेपणा हा सर्वाधिक असतो. म्हणजेच या वयात महिलांना प्र ण य करण्याची तीव्र इच्छा असते, आणि याच वयात त्या सर्वाधिक शा री रिक सं बं धांचा आनंद घेतात. या वयातील म’हिलांमध्ये सर्वाधिक इच्छा असते त्यामुळे वै वाहिक जी वनात खरा शा री रिक आनंद हा स्त्रीला या वयातच मिळतो.

आणि या वयात अधिक प्र ण यर’म्य होण्याचे एक कारण देखील असू शकते ते म्हणजे या वयात स्त्रिया खूप प्रौ’ढ असतात. कारण वै वाहिक जी वनात सुरुवातीला, सं बं ध बनविण्यात त्यांना थोडासा सं कोच असतो. पण संशोधनात असे समोर आले कि या वयात एक महिला या सर्व गोष्टींमध्ये नि’पुण होते. आणि त्या आपल्या जी वनात वयाच्या या क्षणामध्ये आपल्या जोडीदारांसोबत सर्वाधिक सं बं धाचा मुक्त आनंद घेतात.

तसेच पुरुषाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर पुरुष हे वयाच्या ३२ ते ४० या चरणात सर्वाधिक वा सनेने भ’रलेले असतात, आणि ते एखाद्या महिलेला याच वयात शा री रिक सं बं धाचा परर्मोच आनंद देऊ शकतात. कारण वयानुसार त्यांना भिन्न टिप्स आणि युक्त्या देखील माहित असतात आणि हेच कारण आहे की 35-40 वर्षांच्या महिलांना तसेच ३२- ४० वर्षांच्या पुरुषांना प्रणय बद्दल सर्वात जास्त समज असते.

तसेच कामांच्या व्यापामध्ये आणि जबाबदारीच्या त णा वाखाली जर एकमेकांना वेळ देण्यापेक्षा नुसत्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे अशी तुमची दिनचर्या असेल तर तुम्ही आयुष्याचा सुवर्ण काळ घालवत आहात. पण जर का या वयात आपण आपल्या जोडीदाराला वेळ दिला तर तुम्ही योग्य पद्धतीने पुन्हा एकदा जोडीदारासोबत का म क्री’डेचा आनंद घेऊ शकता.
कारण संशोधनानुसार वयाच्या याचा चरणात आपण वै वाहिक सुखाचा परर्मोच आनंद घेऊ शकता.

थोडा वेळ नक्कीच लागेल. पण तुम्हाला तुमचे प्रे’म आणि तुमचे ती जी वन परत मिळेल. तुम्ही संवाद साधाल, म नातील अ’ढी दूर कराल. तसेच अनेक वेळा तूमच्या आणि जोडीदाराच्या स्वभावात अनेक बदल होत जातात. अनेकदा परिस्थिती या सगळ्यासाठी कारणीभूत असते. अनेकदा म नात जोडीदाराबद्दरल ना हक काही गोष्टी येतात. यालाच आपण अढी निर्माण होणे असे म्हणतो. त्यामुळे मनातील अढी काढा बदलेल्या गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *