लै-गिंक वा-सनेला सर्वात मोठे पाप का मानले जाते..?ज्यांच्यात लै गिंक वा-सना अधिक असते ते स्त्री आणि पुरुष हे …

लाईफ स्टाईल

मित्रांनो, वा -सनेचे वर्णन इतर कोणत्याही व्य सनापेक्षा आकर्षक अशी गोष्ट या प्रकारे केले आहे. महान राजा महाराजांचाही लिं -गाच्या भ्रमात अभ्यास करून ना श झाला. हे एक ड्र -ग आहे ज्याचा कोणताही इलाज नाही. माणसाने कितीही नवस केले तरी चालतील पण जेव्हा त्याच्या मनात काम वा-सनेचा विचार येतो तेव्हा तो सर्व आश्वासने विसरतो.

चाणक्य पंडित यांनी लिहिलेल्या चाणक्य नीतीमध्ये लैं -गिक वा-सनेचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. चाणक्य पंडित या पुस्तकात लिहितात की वा सने सारखा वाईट आ जार नाही. आसक्तीत शत्रू नसतो. क्रोधासारखी अ -ग्नी नाही आणि या भौतिक जगात ज्ञानाहून अधिक आनंददायक काहीही नाही.

चाणक्य पंडित एका श्लोकात म्हणतात की, काम वासनेत गुंतलेली व्यक्ती सर्व उत्साहापासून वंचित राहते. अशा उत्साहाशिवाय, माणूस स्वतःवर ओझे बनतो. जो माणूस सतत फक्त लैं -गिक गोष्टींचाच विचार करतो त्याला त्याच्या कामात रस नसतो. अशा व्यक्तीला इहलोक आणि परलोक या दोन्ही सुखांपासून वंचित राहावे लागते. म्हणून, लैं -गिक सं -बंध हे एक महान पाप आहे, जे एखाद्याची संपूर्ण कीर्ती आणि वैभव मातीत टाकते असे म्हटले जाते.

वा -सना चूक की बरोबर…?:- मूल होण्यासाठी नाते सं बंध प्रस्थापित करण्यासाठी का यदेशीर रित्या वापरल्यास वाईट नाही. पण जर आपण हे सर्व औ षध म्हणून वापरायला लागलो तर ते खूप घा तक ठरू शकते. पुरुषाचे वी -र्य लैं -गिक सं बंधाने नष्ट होते. वी -र्यापासून मनुष्यामध्ये सर्व तेज, सामर्थ्य, पवित्रता, सत्य आणि उत्साह उत्पन्न होतो.

वी -र्य नसल्यामुळे माणसामध्ये नैराश्य, अश क्तपणा आणि सुस्ती येते. तुम्ही हे देखील लक्षात घेतले असेल की जे लोक जास्त सं बंध प्रस्थापित करतात ते नेहमी चिं ताग्र स्त दिसतात. जे लोक लहानपणापासून शु -क्रा णूंचा ना श करत राहतात त्यांनाही मुले निर्माण करण्यात अडचणी येतात. जे नेहमी सं बंध प्रस्थापित करण्यात मग्न असतात, त्यांचे नातेही बिघडते.

कारण त्यांच्या नात्याला एकच आधार असतो आणि तो म्हणजे काम वा सना. पण त्यांची वा -सना समोरच्या व्यक्तीकडून पूर्ण होत नसल्याने ते त्याला सोडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जातात. दुस-याची इच्छा पूर्ण होत नाही, तेव्हा तिसर्‍याचा क्रम चालूच राहतो इ. या क्रमामुळे त्या व्यक्तीला कुटुंब नसून ती एकटीच राहते.

जास्त लैं -गि क सं बंध माणसाला प्राणी बनवतात:- तुम्ही अनेक पुरुष पाहिले असतील जे स्त्रियांना त्यांच्या टोकाच्या लैं गि कतेमुळे सं -बंध ठेवण्यास भाग पाडतात. जेव्हा एखादी स्त्री ते पाळत नाही तेव्हा पुरुष आपला शब्द पाळण्यात पागल होतात. त्यांनी महिलेला मा रहा ण केली, तिचा छळ केला, महिलेला शा रीरिक इजा केली.

त्याच वेळी तिला मा नसिक त णाव देण्यास ते कारणीभूत ठरते, तसेच काही स्त्रिया किंवा पुरूष जास्त लैं -गि कतेमुळे महिला किंवा पुरुषांशी सं -बंध निर्माण करतात. असे केल्याने ते काही क्षणांचा आनंद घेतात, परंतु त्यांच्या वै वाहिक जी वनावर होणारा परिणाम विसरतात.

वा -सना तृप्त होऊ शकते की नाही? :- वा -सना समाधानकारक असू शकते की नाही हे जाणून घेण्यासाठी, तुम्हाला त्याबद्दलची कथा जाणून घेणे आवश्यक आहे. ययाती ग्रंथात म्हातारपणात का-मवा सना आणि सुखाचा उल्लेख आहे. किंबहुना राजा ययातीला एक हजार वर्षे त्रा स स हन करावा लागला, पण त्याचे समाधान झाले नाही.

गुरु शुक्राचार्यांनी त्यांना म्हातारा होण्याचा शाप दिला तेव्हाही त्यांनी आपला धाकटा मुलगा पुरू याच्या ता रुण्याची खूप वर्षे वा -सनेची आकांक्षा बाळगली, परंतु तरीही त्यांची इच्छा पूर्ण झाली नाही. यानंतर तो स्वतःचा द्वेष करू लागला आणि या घटनेवर राजा ययातीने आपल्या मुलाचे तारुण्य परत मिळवून स्वतः तपश्चर्या केली. राजा ययातीने पुन्हा एक अतिशय सुंदर गोष्ट सांगितली की आपण आनंद अनुभवत नाही, तर त्याचा आनंद घेतो.

आपण तपश्चर्या करत नाही, तर आपण स्वतः तपश्चर्या आधीच केली आहे. वेळ संपत नाही, आपण थकून जातो आणि यानंतरही तळमळ कमी होत नाही, आपण स्वतःच थकून जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, राजाने तीस वर्षे वा सनेत गुंतून आपला वेळ वाया घालवला, पण तरीही त्याचे समाधान झाले नाही, तेव्हा त्याला समजले की आपल्या इच्छा कधीच संपत नाहीत.

तर आपण आपल्या इच्छांच्या आधी संपतो. आपल्या इच्छा, आकांक्षा आपल्याला म रेपर्यंत सोडणार नाहीत आणि अशा परिस्थितीत आपण आयुष्यात काहीही न करता मरणार आहोत. मित्रांनो, श-रीराच्या कोणत्याही भागाला इतकं महत्त्व दिलं जात असेल तर ते गु -प्तांग नसून आपला मेंदू आहे कारण आपला मेंदूच आपल्याला इतरांपेक्षा वेगळं करत असतो

आणि आपली ध्येयं गाठण्यासाठी मदत करतं. या मनाचा योग्य दिशेने वापर केल्यास आपल्याला हवं ते यश मिळते. याउलट से -क्स सारख्या व्य सनासाठी वापरले तर ते आपल्याला अधिकाधिक कमकु वत बनवत राहते आणि मग आपण कशातच यश मिळवू शकत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *