रात्री उठून पाणी पिताय.? ल घवीला जाताय.? तर एकदा वाचाचं…अन्यथा मृ त्यूला सुद्धा देऊ शकता तोंड

लाईफ स्टाईल

नमस्कार मित्रांनो, आपण जर रात्री झोपलेलो असेल आणि अचानक आपल्याला लघवी साठी जायचे असेल आणि आपण जर ताबडतोब उठून ल घवीला जात असाल तर अश्या वेळेस आपण नक्की कोणती काळजी घ्यायला पाहिजे याबद्दल आज आम्ही माहिती सांगणार आहोत.

मानवी शरीरामध्ये 70 टक्के पाणी असतं आणि पाणी कधी किती आणि कसं प्यावं यावर आपले 80% आ जार अवलंबून असतात. रात्री पाणी पिणे ही जर तुम्हाला सवय असेल आणि तुम्ही जर चुकीच्या पद्धतीने पाणी पीत असाल तर, त्याचा परिणाम काय होतो? रात्री उठून पाणी पिणं चांगलं की वाईट त्याचे दुष्परिणाम काय होतात?

त्याचबरोबर अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत की ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती रात्री ल घवीसाठी उठते आणि त्यामूळे ल घवीला जातानाच त्या व्यक्तीचा अपघा त झालेला आहे. काही व्यक्ती खाली कोसळल्या आहेत आणि त्यामध्येच त्यांचा मृ त्यू झाला आहे. तुम्हाला माहित आहे का की असे का घडते यामागे नक्की वैज्ञानिक कारण काय आहे?

तुम्ही रात्री ल घवीला उठून जात असाल तर, रात्री ल घवी लागल्यावर नेमकं काय करायला पाहिजे? ही माहिती आज आपण जाणून घेऊया. याचे कारण म्हणजे अनेकदा आपण ऐकतो की एखाद्या परिवारातील एक अतिशय जवळचा धडधाकट कोणताही आ जार नसणारा, रोज व्यायाम करणारा एक तरुण एक धड धाकट तरुण एका साध्या ब्रेन
स्ट्रो कने मृ त पावला म्हणून झोपेतून उठल्या बरोबर पहिले दोन-तीन मिनिट आपल्याला कोणती काळजी घ्यायची आहे.

यामागचे वैज्ञानिक कारण असे आहे की ज्यावेळी आपण झोपतो त्यावेळी आपल्या शरीराची पोजीशन म्हणजे सावट असते त्यामुळेच हृ दयाकडून आपल्या मेंदूला ज्यास्त प्रमाणामध्ये र क्ताचा पुरवठा होत असतो. ज्यावेळी आपल्याला जाग येते आणि आपण ताबडतोब उठून उभे राहतो आणि ल घवीसाठी जायला निघतो, त्यावेळी मेंदूला होणार हा र क्ताचा पुरवठा अचानक कमी प्रमाणात होऊ लागतो.

कारण आपण उभे राहिलेलो असतो त्या स्थितीमध्ये खाली असणाऱ्या हृ दयाकडून वरती असणाऱ्या आपल्या मेंदूला र क्ताचा पुरवठा तितक्या प्रमाणात होत नाही जितक्या प्रमाणात आपण झोपलेल्या अवस्थेत होत होता. हेच कारण आहे की आपल्याला असे अचानक उठल्यानंतर चक्कर येते आणि हा र क्ताचा पुरवठा जर खूपच कमी प्रमाणात झाला, आपण जर खूप वेगाने उठलो तर त्यामध्ये र क्त में दू पर्यंत पोहोचण्यास अडचण येते.

आणि त्यामुळे तुम्हाला ब्रे न स्ट्रो क येऊ शकतो आणि मेंदूला र क्त पुरवठा न झाल्यामुळे हृ दय सुद्धा बंद पडू शकतो आणि अनेक लोकांचे मृ त्यू हे ब्रे न स्ट्रो क झाल्या मुळे होते. आता आपल्याला रात्री ल घवीला लागली कधी कधी लागू शकते जर आपण रात्री झोपताना पाणी पीत असाल किंवा पाणी पिऊन आपण झोपत असू तर आपल्याला ही स मस्या उद्भवू शकते तर घाबरण्याचे अजिबात कारण नाही. आपल्याला एक छोटीशी काळजी घ्यायची आहे.

यावरती उपाय एकदम सोपा आहे फक्त साडेतीन मिनिटांचा हा उपाय आहे. ज्यावेळी तुम्हाला जाग येईल त्यावेळी तुम्ही लगेच उठून बसू नका, जाग आलेली असेल तर जिथे झोपलेले असाल तिथे आहे त्या position मध्ये तसेच झोपून राहा फक्त 30 सेकंद पर्यंत आणि त्यानंतर उठून बसा फक्त 30 सेकंद आणि जर पलंगावर झोपलेले असाल तर पाय खाली सोडून तसेच 2 ते 2.30 मिनिटे तसेच बसून राहा.

आता आपले साडेतीन मिनिटे झालेली आहेत आणि आपण ल घवीला जाऊ शकतो. यामुळे तुमच्या शरीरामधील र क्त पुरवठा सुरळीत होईल, तुमचा बी पी अगदी व्यवस्थित राहील, तुमच्या में दूपर्यंत र क्तपुरवठा व्यवस्थित होईल आणि तुम्हाला कोणताही धो का राहणार नाही. झोपेतून उठल्यावर कानांच्या मागे चोळणे अत्यंत महत्वाचे आहे सकाळी उठल्यानंतर घाई गडबडीत न उठता, उठल्याबरोबर कानामागे थोडे जरी चोळले तरी तुमच्या मेंदूकडील र क्तपुरवठा सुरळीत होतो आणि आपल्या जी वाला कोणताही धोका राहत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *