मुलीचे मोठ्या घरात लग्न लाऊन दिले, पण पुढे जे घडले ते पाहून तुमच्याही अंगावर काटा येईल.!

लाईफ स्टाईल

नमस्कार मित्रांनो, हा संसार एक मायाजा ळ आहे, येथील प्रत्येक नात्यामध्ये गोडवा आहे भांडण आहे त्याचबरोबर रुसवा आणि फुगवा ही आहे. आज मी तुम्हाला या लेखात अशाच काहीशा नात्यांमध्ये अडकलेल्या सविता बद्दल सांगणार आहे. या सविताची गोष्ट ऐकून तुमच्या ही अंगावर काटा येईल. चला तर मग जाणून घेऊया कोण आहे ही सविता व कसा नशीबाने तिच्या आयुष्याचा खेळ मांडला.

असे म्हणले जाते की नशिबापुढे कधीच कोणाचे काही चालत नाही आणि जे विधी-लिखीत असते तेच घडते. सविता एक चांगल्या घरातील सोज्वळ मुलगी होती. सविताचा स्वभाव अगदी मन-मिळावू सगळ्यांनाच आवडेल असा होता. घर कामाची सुद्धा तिला चांगली आवड होती. जेवण म्हणाल तर स्वतः अन्नपूर्णा माता सविताच्या हातात वास करत होती.

सविता घरात मोठी मुलगी असल्याने सर्वांचीच लाडकी होती. सविताचे बारावी पर्यंत शिक्षण झाले होते त्यासोबतच तिने शिवण क्लास ही केला होता. सविताची घरची परिस्थिती एवढी चांगली नव्हती, आई-वडिल दोघे ही शेतकरी होते आणि पाच एकर एवढी त्यांची शेती होती. ते आपले व आपल्या कुटुंबाचे पोट या शेतीवरच भरत होते.

एकदा एका मोठ्या घरातले स्थळ सवितासाठी समोरुन मागणी घालण्यासाठी आले. मुलग्याचे नाव विक्रम होते, मुलगा चांगला शिकलेला होता, उच्च पदावर नोकरी करत होता व दिसायला देखणा रुबाबदार श्रीमंत. सविताचे आई-वडिल खूप आनंदी झाले सगळी बोलणी झाली व महिन्याभराने सविता व विक्रम यांचा विवाह लावून देण्याचे ठरले.

विक्रमच्या आई वडिलांनी सविताच्या वडिलांकडे एक लाख रुपये हुंड्याची मागणी केली. स्थळ चांगले होते आपली मुलगी आयुष्यभर आनंदी राहील हा विचार करुन सविताच्या वडिलांनी आपली सर्व शेत जमीन ग हाण ठेवून त्यांच्या लाडक्या लेकीच्या लग्नासाठी पैसे उभे केले. लग्न थाटामाटात झाले व काही दिवसांनी सविताच्या सासरची माणसे आपला स्वभाव दाखवू लागले.

सविताचा नवरा जो रुबाबदार होता तोच रोज दा रु पिवून घरी येवू लागला आणि त्याला सविताने काही विचारले तर तो तिला मा रहाण करत असे. सासरे देखील तसेच रोज सकाळ संध्याकाळ फक्त दा रु आणि तोंडामध्ये शिव्या. प्रेमळ वागणारी सासू आता रा क्षसीण झाली होती ती प्रत्येक गोष्टीत सविताला ओरडत असे घराच्या बाहेर पाय ठेवायचा नाही, कोणत्या ही पुरुषाशी बोलायचे नाही अगदी घरातल्या नोकर माणसासोबत ही नाही.

गोड वाटणारी ननंद आता प्रत्येक गोष्टीत सविताशी वा द घालत असे तिला टोचून बोलत असे. असे हे चालतच राहिले व अखेर लग्नाला अनेक वर्षे पूर्ण झाली सविताच्या पदरात एक मुलगा व एक मुलगी पडले होते. मुलगा व मुलगी आता जाणकार झाले होते. सविताचा मुलगा मात्र विक्रमच्या वळणावर गेला होता. तो सतत तिच्याकडे पैशाची मागणी करत असे नही दिल्यास जी वाचं काही बरे वाईट करुन घेईन अशी ध मकी देत असे.

सासू-सासरे दोघे ही दोन वर्षापूर्वी हृदयाच्या त्रा सातच वा रले होते. सविताची मुलगी अगदी सवितावर गेली होती. ती सविताची काळजी घेत असे घर सांभाळण्यास सविताला हात भार लावत असे. एकदा सविताच्या मुलाने सविताकडे पन्नास हजार रुपयांची मागणी केली सविताने ते देण्यास नकार दिला आणि तिच्या मुलाने खरचं स्वत:ला पै ट्रो लने पेटवून घेतले व त्यातच तो म रण पावला.

शिवाय सविताचा नवरा हे सगळ फक्त एका जागेवर झोपून फक्त बघू शकत होता कारण अति दा रुमुळे त्याच्या दोम्ही कि डन्या बाद झाल्या होत्या व तो डायला सिस वर जगत होता. असे हे सविताचे जी वन सगळे गुण असून सुद्धा तिच्या नशिबात नेहमी दु:खाचेच डोंगर येत राहिले आणि ती बिचारी हाताश होवून फक्त स हन करत राहिली. हा लेख जर तुम्हाला आवडला असेल तर आमचे पेज फॉ लो करा, ला ईक करा आणि शे अर करायला विसरू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *