मुघल हरम काय होते? जिथे न पुंसकांना कामावर ठेवले जात होते….!

लाईफ स्टाईल

भारतात अनेक वर्षे अनेक सम्राटांनी किंवा राजांनी राज्य केले आहे याबद्दल आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. परंतु या काळात अनेक वंशज झाले, ज्यांचे शासन आजही स्मरणात आहे, जसे की मुघल साम्राज्य इ. तसे, मुघल सा म्राज्याचा काळ खूप मोठा आहे, ज्याबद्दल तपशीलवार बोलणे हे आताच्या घडीला थोडे कठीण आहे.

परंतु असे म्हटले जाते की हिं दुस्थानवर मु घलांचे राज्य सुमारे 1526 ते 1707 पर्यंत टिकले, जे बाबरने पानिपतच्या पहिल्या यु द्धात इब्राहिम लो दीचा पराभव करून स्थापन केले होते. यानंतर अनेक शूर सम्राटांनी मुघल साम्राज्य वाढवण्याचे काम केले, जसे की हुमायून, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ आणि औरंगजेब हे प्रमुख सम्राट आहेत.

आपल्या राजवटीत त्यांनी केवळ स माज बांधला नाही तर भारताला एक नवा आयाम देण्याचे काम केले, असे म्हटले जाते. म्हणूनच मुघल राजवट आणि मुघल राजवट विशेषत: मुघल हरमशी सं बंधित गोष्टी जाणून घेण्यात अनेकांना रस आहे. तर आज आम्ही तुम्हाला मुघल हरम आणि त्याच्याशी सं बंधित काही रंजक गोष्टींची माहिती देत आहोत.

मुघल हराम काय होते? मुघल काळात खास महिला किंवा बेगम ज्या खोलीत राहायच्या त्या खोलीला हरम असे म्हणले जात होते. म्हणजे, सोप्या शब्दात सांगायचे तर, राजवाड्यातील राजेशाही म हिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था किंवा खोल्यांना हरम असे म्हणतात. हरमचं बांधकाम एकदम कलात्मक असायचं. तिथे असलेलं वातावरण अतिशय सुगंधी आणि चमकदार ठेवलं जायचं. बादशहा येणार म्हटलं, की आधीच सुगंधी असलेल्या या महालात अजून सुगंध पसरवला जायचा.

अं घोळीसाठी वापरायच्या द्रव्यात त्या त्या ऋतूनुसार केवडा, गुलाब अशा सुगंधी द्रव्यांची रेलचेल असायची. त्याला मा लिश करून या स्त्रि या अं घोळ घालत. मग नृत्य गायन अशा कला होत. बादशहाच्या शे जारी बेगम बसत असे. आणि म दिरेचे चषक रिते होत. हा सारा खेळ मध्य रात्रीपर्यंत चालायचा आणि मग ते श य्यागृहाकडे जात.

पण त्यावेळी एखाद्या देखण्या दासीकडे बादशहा आकृष्ट झाला आणि त्याने तिच्याबरोबर रात्र घा लवायची इच्छा व्यक्त केली, तर ती अर्थातच पूर्ण व्हायचीच. यावर राणीने तोंड वा ईट करणे, धु सफु सणे रागावणे असे काहीही प्रकार करणे वर्ज्य होते. थोडक्यात सांगायचं, तर हरम हा एक सोनेरी पिंजरा होता. तिथे फक्त महिलाराज होतं.

हरम बनवण्याची परंपरा कशी सुरू झाली:- अबुल फजलच्या पुस्तकानुसार, मुघल सा म्राज्यातील प्रत्येक सम्राट आपल्या राजवाड्यात महिलांसाठी हरम बांधत असे. ज्याची सुरुवात सम्राट बाबरने केली होती, पण खर्‍या अर्थाने ती सम्राट अकबराने सुरू केली होती. यानंतर जहांगीरच्या राज वटीत हरम बनवण्याची परंपरा शिखरावर होती, मात्र औरंगजेबाच्या राजवटीत मुघल ह रामची परंपरा संपुष्टात आली.

कोणालाही हरममध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती:- असे म्हणतात की हे हरम राजेशाही महिलांसाठी बांधले गेले होते. त्यामुळे हरममध्ये गैर-लोक किंवा बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश दिला जात नव्हता कारण म हिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष काळजी घेतली जात होती आणि महिला या परद्या मागेच राहत असत. इटालियन प्रवासी मनुचीने हरमला भेट देण्याच्या आठवणी लिहिल्या. तो सांगतो की हरममधील महिला आ’जारी पडल्यावर,

त्यांना औ-षध देण्यासाठी तो अनेक वेळा हरममध्ये गेला होता. यादरम्यान नपुं’सक त्याला पडदा लावून महिलांकडे घेऊन जात असत. महिला आणि त्याच्यामध्ये एक बुरखा असायचा, ज्यामध्ये तो हात घालून महिलांचे आ’जार तपासत असे. या दरम्यान अनेक स्त्रिया त्याचा हात धरून चुं’बन घेत असत तर काही स्त्रिया त्याचा हात स्त ना पर्यंत नेत असत. यादरम्यान तो गप्प बसायचा जेणेकरून बाहेर त्याच्यासोबत उभ्या असलेल्या हि’ज ड्यांना जास्त शंका येऊ नयेत.

मनुचीच्या म्हणण्यानुसार, हरमच्या स्त्रिया बाहेरील पुरुषांना पाहण्यासाठी तळमळ करतात आणि कधीकधी आ’जारपणाच्या आणि इतर गोष्टींच्या बहाण्याने पुरुषांना पाहण्याचा आणि स्प-र्श करण्याचा प्रयत्न करतात. हरममध्ये राहणाऱ्या महिलांना बाहेर जाण्यास मनाई असल्याने त्यांच्या मनोरंजनासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. नृत्य आणि संगीतात निपुण महिलांनी हरममध्ये आपली कला सादर केली.

कि न्नर लोकांची नियुक्ती करण्यात आली होती:- आम्‍ही तुम्‍हाला सांगितले आहे की हरममध्‍ये कोणत्‍याही पुरुषाला प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे हरमच्या रक्षणासाठी किन्नर लोकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कारण न- पुंसक केवळ राज घराण्यातील म हिलांचीच काळजी घेत नसून सर्व कामही पाहत असत.

तर या हरम मध्य बायकांचं आयुष्य हराम करायची ताकद होती. बादशहा दरमहा भत्ता द्यायचा, त्यात या बायका आपल्या गु लामांचे पगार, कपडेलत्ते, दागदागिने सारे काही या बायका घेऊ शकतील अशी सोय होती. जहांगीरच्या काळात पण हे हरम होतेच पण औरंगजेबाच्या काळात मात्र हे पूर्ण बंद झाले. कारण औरंगजेब काही रसिक माणूस नव्हता, पण त्यामुळे निदान बायकांची कुचंबणा तरी थांबली हे ही नसे थोडके.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *