महिलांनी या 5 प्रकारे शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी सुरुवात करावी…! यामुळे पुरुषांना अधिक

लाईफ स्टाईल

शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी आपल्या जोडी दाराला कसे स्वीकारावे हे काही लोकांसाठी सोपे आहे. तथापि, पहिली चाल शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी करणे महिलांसाठी खूप कठीण होते. अनेक गोष्टींची भीती त्यांना वाटते. असे बरेच लोक आपल्या समाजात आहेत जे त्याला चुकीचे मानतात. पण काळाबरोबर अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत.

शारी रिक सं बंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने आता महिलाही पहिले पाऊल टाकत आहेत. शारी रिक सं बंध प्रस्थापित करण्यासाठीच पहिले पाऊल टाकने ही रोमांच आश्चर्यकारकपणे तीव्र आणि मजेदार आहे. तुम्हाला इतर व्यक्तीचे हेतू आणि भावना जेव्हा समजत नाहीत तेव्हा लैं गिक सं बंध सुरू करणे खूप कठीण होऊ शकते.

पण काळजी करू नका; लैं गिक सं बंध सुरू करण्यासाठी स्त्रिया त्यांच्या जोडी दारा सोबत या सर्ज नशील मा र्गांमधून निवडू शकतात. चांगले कपडे घाला – सर्व प्रथम, म्हणजे पुरुषांचे लक्ष फक्त स्त्रियांच्या कपड्यांवर जाते. म्हणूनच महिलांनी शक्यतो असे कपडे घालावेत, जेणेकरुन त्यांच्या जोडी दाराला त्यांना पाहून नशा च ढली जाईल.

तुमच्याकडे काळ्या रंगाचे छो टे कपडे जर असतील तर तुम्ही ते रा त्री घालावेत. असे कपडे तुम्ही तुमचा पा र्टनर रात्री घरी येण्यापूर्वी घाला. एक मादक असा ड्रेस आपल्या जोडी दारास त्वरित मू ड मध्ये आणू शकतो. तुम्ही हे कपडे फक्त त्याच्यासाठीच घातले आहेत हे तुम्ही त्याला सांगू शकता. असे करणाऱ्या प्रयत्न महिलांना शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यास म्हणतात.

यामुळे तुमचा पा र्टनर पण तुम्हाला पाहून उत्साहित होतो. तुमच्या जोडी दाराला संदेश पाठवा – संध्याकाळी घरी आल्यावर तुमचा जोडी दार खूप गर म आणि खडबडीत असावा असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही त्याला काही मजकूर संदेश पाठवू शकता. असे काही मेसेज पाठवा जे तुमच्या पा र्टनरला खूप उत्ते जित करतात.

तुम्हाला आज रात्री तो कसा हवा आहे हे तुम्ही तुमच्या पा र्टनरला सांगू शकता आणि तो आश्चर्यचकित होऊन पण घरी येईल. त्याला काही flirty मजकूर किंवा अगदी अर्ध-नग्न चित्र खरोखर ट र्न ऑन करू शकतात. चित्रपट बघा – मूव्ही मॅरेथॉन आपल्या पतीला रात्रीसाठी तयार करा. परंतु ज्यात का मुक आणि हॉ ट सी न्स आहेत केवळ तेच चित्रपट निवडा जे तुम्हाला आणि तुमच्या जोडी दाराला मू ड मध्ये ठेवू शकतात.

चित्रपट पाहणे हा पण तुमच्या जोडी दाराला कळवण्याचा एक उत्तम मा र्ग आहे की आज रात्री खरोखरच तुम्ही काहीतरी रोमां चक करण्याच्या मू ड मध्ये आहात. मागील अनुभव लक्षात ठेवा – तुम्‍ही तुमच्‍या स्‍मृती आणि एकत्र प्रवासाच्‍या आठवणींना पण उजाळा देऊन सुरुवात करू शकता, हळु हळू संभाषणाला त्या भा गा पर्यंत तुम्ही नेऊ शकता जिथे तुमच्‍या दोघांनी पण उत्‍तम शारी रिक सं बंध प्रस्थापित केला होता.

भूतकाळातील अनुभव याचा जेव्हा मजा येते तेव्हा नेहमीच फरक करतात आणि जर तुम्ही सूक्ष्म मा र्गाने जर शारी रिक सं बंध सुरू करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. सांकेतिक शब्दात बोला – मजेदार कोड-वर्ड जर तुम्ही शोधत असाल, तर हा एक अतिशय सूचक मार्ग आहे तुमच्या जोडी दारासोबत सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी सुरूवात करायला.

तुम्ही अशा लोकांपैकी जर एक असाल जे लवकर उघड होऊ शकत नाहीत, तर कोड शब्द आणि लैं गिक गरजांसाठी अंतःप्रेरणे तुम्हाला आणि तुमच्या जोडी दाराला खूप वळवू शकतात. तुम्हाला दोघांनाही मंद उत्तेजना आणि कुतूहल शब्दांच्या पलीकडे उत्तेजित करू शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *