भगवान शिव शंकर स्मशानभूमीमध्ये का राहतात…का आहे यामागील रहस्य…ज्यामुळे ते स्मशानभूमीमध्ये राहणे पसंद करतात

धार्मिक

भगवान शिव स्मशानभूमीत का जातात, स्मशानभूमीत का राहतात, स्मशानभूमीत आपल्या श्रेष्ठ देवाचे काय काम आहे, या सर्व गोष्टींची उत्तरे खुद्द भगवान शिव यांनीच दिली आहेत, या लेखाचा स्रोत आपला विश्वासार्ह आहे. महाकाव्य जेणेकरून तुम्हाला त्यांच्या स्मशानभूमीत राहण्याचे खरे कारण कळू शकेल.

महाभारताच्या अनुशासन पर्वाच्या अध्याय 141 मध्ये वर्णन केलेल्या एका अहवालानुसार, देवी उमा यांनी विचारले – प्रभु, स्वर्गीय जगात अनेक प्रकारचे सर्व-योग्य निवास आहेत. त्या सगळ्यांना सोडून स्मशानभूमीत कसे राहता. स्मशानभूमी दोन के सांनी आणि हा डांनी भरलेली आहे, त्या भयानक भूमीत मानवी कवट्या आणि घागरी, गिधाडे आणि कोल्हे जमत राहतात.

तेथे इतर सर्व चिं ता मां स, च रबी आणि र क्ताच्या गाळाप्रमाणे ज ळतात. तुटलेल्या आ तड्याच्या हा डांचे ढीग पडले आहेत. अशा अपवित्र ठिकाणी का राहता? शिवजी म्हणाले, प्रिये, मी पवित्र स्थान शोधण्यासाठी अहोरात्र संपूर्ण पृथ्वीवर फिरतो, परंतु मला येथे स्मशान भूमी शिवाय दुसरे कोणतेही पवित्र स्थान दिसत नाही.

म्हणूनच माझे मन सर्व निवासस्थानांपेक्षा स्मशानभूमीत अधिक विसावते. स्मशानभूमी वडाच्या फांद्यांनी झाकलेली आहे आणि मृ तांच्या श रीरातून पडलेल्या फुलांच्या हारांनी सजलेली आहे. देवी, ही माझी भुते स्मशानभूमीतच राहतात, या भू तांशिवाय मी कुठेही राहू शकत नाही. या स्मशानभूमीतील रहिवासी, मी माझ्यासाठी पवित्र आणि स्वर्गीय मानले आहे.

हे एक पवित्र स्थान आहे, ज्यांना पवित्र वस्तूची इच्छा आहे ते पूजा करतात. या स्म शानभूमीपेक्षा पवित्र दुसरे कोणतेही ठिकाण नाही, कारण तिथे माणसांची फारशी हालचाल नाही, त्यामुळे ती जागा सर्वात पवित्र मानली जाते. प्रिये, ते वीरांचे स्थान आहे, म्हणूनच मी तेथे माझे निवासस्थान केले आहे.

मृ तांच्या शेकडो कवट्यांनी भरलेली ती भयाण जागा मलाही सुंदर वाटते. दुपारी, संध्याकाळ आणि आद्रा नक्षत्र या दोन्ही वेळेस दीर्घायुष्य किंवा अपवित्र पुरुषांनी जाऊ नये. भुताने निर्माण केलेली भीती माझ्याशिवाय कोणीही नष्ट करू शकत नाही, म्हणूनच मी स्म शानभूमीत राहून दररोज सर्व लोकांची काळजी घेतो.

माझ्या आज्ञेचे पालन करून, भू तांचे समुदाय या जगात कोणालाही मा रू शकत नाहीत. सर्व जगाच्या हितासाठी मी त्या भू तांना स्म शानभूमीत ठेवतो. मी तुला स्म शानभूमीत राहण्याचे संपूर्ण रहस्य सांगितले आहे, आता तुला काय ऐकायचे आहे. देवी उमा यांनी विचारले – भगवान, तुझे रूप पिंगड, वि कृत आणि भयंकर दिसते.

तुमचे संपूर्ण श रीर तेजाने भरलेले आहे, तुमचे डोळे क्षीण झालेले आहेत आणि तुमचे डोके केसांनी भरलेले आहे. कृपया मला सांगा की तुझे रूप इतके उग्र, भ यभीत, भयंकर आणि काटेरी आणि पाटीश इत्यादींनी भरलेले का आहे? भोलेनाथ म्हणाले, विश्वातील सर्व पदार्थ दोन भागात विभागले गेले आहेत.€थंड आणि उबदार अ ग्नी आणि शौमच्या रूपात सर्व जग त्या शीत आणि उ ष्ण घटकांमध्ये अ डकले आहे. शौम्य गुणाची स्थिती सदैव भगवान विष्णूमध्ये आहे आणि अ ग्नि तेजस गुण माझ्यामध्ये स्थापित आहे. अशा प्रकारे मी या विष्णु आणि शिवरूप दे हापासून सर्व लोकांचे रक्षण करतो. ही माझी विनंती आहे.

हे सर्व जगाच्या हितासाठी सदैव तत्पर आहे, जर मी या स्वरूपाचा त्याग करून त्याच्या विरुद्ध झालो, तर त्याच वेळी सर्व जगाची स्थिती उलट होईल. देवी, म्हणूनच लोक हिताच्या इच्छेपोटी मी हे रूप धारण केले आहे, माझ्या स्वरूपाचे हे सर्व रहस्य मी तुला सांगितले आहे. येथे महेश्वराने आपल्याला एका गूढ रहस्याची जाणीव करून दिली आहे.

की भगवान रुद्र आणि भगवान विष्णू दोघेही एकाच परम तत्वाचे अंश आहेत, एक सौम्य गुण जपतो, दुसरा तेजस गुण आणि ते दोन्ही नेहमी सारखेच असतात. तर मित्रांनो तुमच्या टि प्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टि प्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *