बाबो हा क्रिकेट खेळाडू करणार आपल्याच चुलत बहिणीशी लग्न…म्हणाला तब्ब्ल दोन वर्षांपासून आहेत आमचे सं बंध आणि आता आम्हाला कोणी आडवू शकत नाही

अजब गजब

आपल्याला माहित आहे कि ल ग्न म्हणजे हे दोन जी वाचे तसेच दोन कुटुंबाचे मि ल न असते, पण आता नुकतीच एक ध क्का दायक बातमी समोर येत आहे ती म्हणजे क्रिकेट मधील सर्वात अनुभवी खेळाडू आपल्याच चुलत बहि णी सॊबत ल ग्न करणार आहे, आणि ही बातमी त्याने नुकतीच उघड केली आहे.

अर्थात तो पा कि स्तान क्रिकेट संघाचा खेळाडू आहे, आणि सध्या तो कर्णधार देखील आहे, होय बा बर आझम लवकरच आपल्या चु लत बहि णी सोबत ल ग्न करणार आहे, हाती आलेल्या माहितीनुसार त्याचे तब्ब्ल दोन वर्षापसून जवळीक होती, पण कोणाच्या सुद्धा ही बाब समोर आली नाही, कारण चु लत बही ण भा ऊ असल्यामुळे असा कोणी विचार सुद्धा केला नव्हता.

पण नुकताच याचा खु लासा स्वतः दोघांनी केला आहे, तेव्हा त्याच्या घरातील लोकांना सुद्धा ध क्का बसला, तसेच बा बर म्हणाला कि मला आधीपासूनच माझी बही ण खूप आवडत होती, आणि ती सगळ्याच बाबतीत सगळ्या पेक्षा खूप वेगळी आहे, आणि अर्थात ती खूप हॉ  ट आणि बो  ल्ड सुद्धा आहे, मी तिच्या कसं प्रे मात पडलो हे मला सुद्धा माहित नाही.

पण एकदिवस मी हे सर्व तिला बोलून दाखवले आणि तिने मला एक स्माईल देऊन निघून गेली, त्यानंतर आम्ही दोघे एकमेकांच्या खूप जवळ येऊ लागलो, आम्हाला याची सुद्धा जाणीव नव्हती कि आम्ही एकमेकांचे बही ण  भा ऊ आहोत. आम्ही वा हत गेलो आणि तब्ब्ल दोन वर्षांपासून आमच्या मध्ये सं  बं  ध आहेत असे बाबर म्हणाला.

तर बा बर आ झमने त्याच्या चु लत बहि णी सोबत साखरपुडा सुद्धा केला आहे. पण हे असं पहिल्यांदाच घडत नाही की, एखाद्या क्रिकेट खेळाडूने चु लत बहि णीशी ल ग्न केले आहे. या आधी पण असे बऱ्याच वेळा पाहायला मिळाले आहे. आणि पा किस्ता न मध्ये तर ही किरकोळ बाब आहे असे म्हटले तरी काय वावगं ठरणार नाही.

तसेच बां गलादेश संघाचे खेळाडू असणारे, मुस्तफिजूर रहमा न आणि मोसद्देक हु सै न या दोघांनी सुद्धा आपल्या चु लत बहि णीशी ल ग्न केली आहेत, तसेच शाहिद आफ्रिदीने सुद्धा आपल्या बही णीसोबत ल ग्न केले आहे, आणि त्याला तर सध्या पाच मुली आहेत. पा किस्ता न क्रिकेट संघाचा खेळाडू सईद अन्वर याने पण त्याच्या चुलत बहि णीसोबत ल ग्न केले आहे. त्याचे ल ग्न लुबनासोबत झाले असून ती पे शा ने डॉ क्ट र आहे.

भारतीय प रं परेनुसार बघायला गेले तर हे पूर्णपणे चु कीचे आहे, कारण बही ण भावाचे नाते हे किती पवित्र आहे हे आपल्याला सांगण्याची गरज नाही, पण या खेळाडूंनी आपल्याच बहि णीशी ल ग्न केले आहे, जे खरोखर ध क्कादायक आहे, तसेच बाबर लवकरच आपल्या बहि णीसोबत ल ग्न करणार आहे.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते, तुम्ही याआधी हे वा चले होते का?  हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *