फुफ्फुस ‘सलामत’ तो…आपले फुफ्फुसं व्यवस्थित आहे का? आता 6 मिनिट चालून या टेस्टने, घरच्या घरी तपासा…अन्यथा या काळात आपल्यासोबत…

आरोग्य

सध्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या देशातील परिस्थिती माहित आहे, आज तागायत या एका वि षा णूमुळे लाखो लोकांचे प्रा ण गेले आहेत, आणि आपणास माहित असेल कि हा वि षा णू प्रथम आपल्या शरीराच्या कोणत्या अ वयवांवर ह ल्ला करतो, तो अ वयव कसा नि का मी होतो? याबाबतची आता बहुतांश माहिती ही सर्वसामान्य नागरिकांना ज्ञा त झाली आहे.

आणि यामध्ये सर्वाना एक कळून चुकले आहे कि की आपले फु फ्फुस ‘सलामत’ म्हणजे सगळं काही आयुष्यात आलबेल आहे. त्यामुळे या काळात आपले फु फ्फुस किती महत्वाचे आहे हे आपल्याला कळाले असेल पण आता प्रश्न पडतो कि मला कसे कळणार कि माझे फु फ्फुस किती निरो गी किंवा फिट आहे, पण आपण काही काळजी करू नका कारण आजचा हा लेख त्याचसाठी आहे आणि आपण एक छोटासा उ पाय पाहणार आहोत ज्यामुळे आपल्याला कळेल कि आपले फु फ्फु स किती निरो गी आहे, चला तर मग जाणून घेऊया.

आजच्या या को रो नाच्या प्रा दुर्भावाच्या काळात आपल्या फु फ्फु सांचे आ रो ग्य व्यवस्थित आहे का नाही याच्या चा चणीसाठी घरातल्या घरात आपण फक्त सहा मिनिटे चालून आपली चा चणी आपण करू शकतो शिवाय त्याबाबत स र का र देखील अनेक नागरिकांचे प्रबोधन करत आहे आणि, असे आवाहन देखील आ रो ग्य विभागाने केले आहे. आपल्या एका छोट्याशा चा चणीमुळे आपल्याला घरीच आपल्या फु फ्फुसाचे आ रो ग्य कळणार आहे.

आणि यासाठी आपल्याला जो बाहेर खर्च येत होता त्यातून देखील मु क्तता मिळणार आहे, तसेच यामुळे अनेक लोकांना त्याच्या र क्ता तील ऑ क्सि जनची लपलेली क मत रता देखील वेळीच लक्षात येईल, जेणेकरून एखाद्या गरजू रु ग्णा ला आपल्याला वेळेवर रु ग्णा लयात दाखल करणे शक्य होईल, चला तर मग जाणून घेऊया कि ही चाचणी कोणी आणि कशाप्रकारे करावी.

चा चणी कोणी करावी:- आता हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, पण आपणास सांगू इच्छितो कि ताप, सर्दी, खोकला अथवा अ शक्तपणा जाणवणारे व्यक्ती ही चाचणी करू शकतात, किंवा ज्या लोकांना मधुमेह, द मा किंवा असे काही आ जा र आहेत ते लोक देखील ही चाचणी करू शकतात.

कशी करावी चा चणी:- ही चाचणी करण्यापूर्वी आपल्याला आपल्या बोटात पल्स ऑ क्सिमीटर लावून त्यावरील ऑ क्सि जनची नोंद करायची आहे, आणि त्यानंतर आपल्याला एक छोटीशी कृती करायची आहे ती म्हणजे आपल्याला त्यांनतर ऑ क्सिमी टर तसेच बोटात ठेवून घरातल्या घरात सहा मिनिटे चालायचे आहे, येथे एक लक्षात घ्या कि आपण रोज चालतो तसेच चालायचे आहे शिवाय पळायचे सुद्धा नाही.

तसेच आपण लक्षात ठेवा कि या दरम्यान अ तिवेगात किंवा हळूहळू अजिबात चालू नये तर मध्यम चालावे आणि सहा मिनिटे चालून झाल्यानंतर पुन्हा आपल्या ऑ क्सि जनच्या पातळी नोंद करा. आणि जर सहा मिनिटे चालून सुद्धा आपले ऑ क्सि जनचे प्रमाण कमी झाले नाही तर समजा कि आपली त ब्येत ही अति उत्तम आहे. तसेच समजा कि ऑ क्सि जन एक ते दोन टक्क्यांनी कमी होत असेल तर काळजी न करता दिवसातून पुन्हा दोन वेळा अशीच चा चणी करा जेणेकरून काही बदल होतो का हे आपल्या त्वरित लक्षात येईल.

चा चणीचा निष्कर्ष:- तसेच जर का आपण सहा मिनिटे चालल्यानंतर देखील ऑ क्सि जनची पातळी 93 टक्क्यांपेक्षा कमी होत असेल, आणि जर चालणे सुरू करण्यापूर्वी जी पातळी होती त्यापेक्षा 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट होत असेल किंवा सहा मिनिटे चालल्यानंतर द म, धा प लागल्यासारखे आपल्याला वाटत असेल, तर त्या व्यक्तीला ऑ क्सि जन खूप मोठ्या प्रमाणत कमी पडतो आहे, आणि असे असल्यास आपण त्वरित आपला डॉ क्ट र गाठा आणि त्याचा सल्ला घ्या.

तसेच ज्यांना बसल्याजागीच धाप, द म लागतो त्यांनी ही चा चणी अजिबात करु नये, तसेच आपणास सांगू इच्छितो कि 60 वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्ती या 6 मिनिटांऐवजी 3 मिनिटे चालून ही चा चणी नक्की करू शकतात. तसेच जर आपल्याला हा लेख महत्वपूर्ण वाटला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा जेणेकरून ते सुद्धा या परिस्थतीमध्ये सही सलामत राहतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *