पूर्वीच्या काळी म्हणजेच जेव्हा ‘कं डोम’ तसेच ‘ग र्भनिरोधक’ गोळ्या नव्हत्या तेव्हा महिला या पद्धतीने आपली ग र्भधारणा रोखत होत्या…त्यावेळी याप्रकारे महिला करत

लाईफ स्टाईल

आपल्याला माहित आहे कि पूर्वीच्या काळी ग र्भधारणा रोखण्यासाठी काही औ ष धे किंवा कं डोम हे उपलब्ध नव्हते त्यामुळेच पूर्वीच्या काळी लोकांना अनेक अपत्ये असायची आणि यामुळेच भारत हा लोकसंख्यामध्ये जगात दुसऱ्या स्थानी आहे, पण आपल्याला माहित आहे कि आज माणसाची किती प्रगती झाली आहे, आणि त्यामुळेच बाजारात आज आपल्याला ग र्भधारणा रोखण्यासाठी अनेक औ ष धे किंवा कं डोम हे उपलब्ध असतात.

आणि याच्या सहाय्याने आपल्याला ग र्भधारणा रोखता येते, तसेच यामुळे आपल्याला काम जी वनाचा देखील परमोर्च आनंद घेता येतो, पण आता प्रश्न असा निर्माण होतो कि पूर्वीच्या काळी लोक ग र्भधारणा रोखण्यासाठी काय करत होते, कारण त्यावेळी आता सारख्या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या, तर याचं बदल आज आपण जाणून घेणार आहोत कि पूर्वीच्या काळी म्हणजेच प्राचीन काळी लोक कोणते उपाय करत होते.

हळद:- तर आपणास कदाचित माहित असेल कि हळदीच्या साह्याने सुद्धा ग र्भधारण रोखता येते त्यासाठी हळदीच्या मुळाचे तुकडे आपल्याला काही दिवस सेवन करावे लागतात, तसेच तीन दिवस मासिक पा ळीच्या दरम्यान आणि तीन दिवस मासिक पा ळीच्या नंतर हळदीचे सेवन केले तर स्त्रीमध्ये वं ध्यत्व निर्माण होते, आन पूर्वीच्या काळी हेच लोक करत होते.

एरंडेल बियाणे:- तर पूर्वीच्या काळी अनेक महिला या एरंडेल बियांचे सेवन करत होत्या, मासिक पा ळीच्या दरम्यान एक किंवा दोन एरंडेल बियाणांचे सेवन केल्यास एक किंवा दोन वर्ष कोणत्याही स्त्रीला ग र्भधारण करण्यास अडचण येते आणि हा सुद्धा उपाय पूर्वीच्या काळी केले जात असे.

सस्याचे र क्त:- होय, पूर्वीच्या काळी स्त्रिया सस्याच्या र क्ताचा देखील वापर करत होत्या, सशाचे रक्त मासिक पा ळीच्या वेळी सेवन केल्यास मध्ये वं ध्यत्व निर्माण होते. जमुनांची फुले:- याचा देखील वापर ग र्भधारणा रोखण्यासाठी केला जात होता यासाठी महिला गोमू त्रासह जमुनाच्या फुलाचा रस मासिक पा ळीच्या काळामध्ये सेवन करत होत्या.

पपई:- तर पूर्वीच्या काळीच नाही तर आज सुद्धा अनेक मागास देशात ग र्भधारणा टाळण्यासाठी किंवा पूर्णपणे बंद करण्यासाठी कच्च्या पपईचा वापर केला जातो. पपई पिकल्यानंतर लगेचच त्यात प्रो जेस्टे रॉनमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या ग र्भनि रोधक आणि ग र्भपाताचे गुणध र्म असलेल्या फायटोके मिकल्सची निर्मिती होते.

हत्तीची विष्ठा:- होय, पूर्वीच्या काळी महिला हत्तीच्या विष्टेचा देखील वापर करत होत्या, यासाठी त्या हत्तीच्या विष्टेची पेस्ट आपल्या यो नीमध्ये ठेवत असतं, त्यावेळी असं मानलं जात होत कि यो नीमध्ये ही पेस्ट वी र्य आणि त्यांचा परिणाम यांच्यामध्ये अडथळा निर्माण करते, काही संशोधकांना याबद्दल असे वाटते की, विष्ठेमधील अ ल्कध र्मी प्रकारामुळे शु क्राणूंचा मृ त्यू होऊ शकतो.

पारा:- तर याचा देखील वापर पूर्वीच्या काळी महिलांकडून केला जात असे, यासाठी महिलांना ग र्भधारणा टाळण्यासाठी गरम पारा पिण्याचा सल्ला दिला जाते असे. ग र्भवती होण्यासाठी ज्या स्त्रीचे शरीर अजून पूर्णपणे तयार नसायचे, अशा स्त्रियांना असे करण्यास सांगितले जात असे. त्यामुळे त्याप्रमाणे ग र्भनि रोधक म्हणून त्याचा वापर केला जात असे.

कदंब फळ:- कदंबाचे फळ हे एक चतुर्थांश मधामध्ये टाकून गरम पाण्यासोबत तीन दिवस घेतल्यास ग र्भधारणा टाळता येते, काकडीच्या बिया:- एखाद्या स्त्रीने जर मासिक पा ळी सुरु झाल्यानंतर काकडीच्या बिया सलग सात किंवा आठ दिवस खालल्या, तर ती स्त्री परत कधीही ग र्भधारणा करू शकत नाही.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *