पुरुषांना या गोष्टी करताना पाहून महिला या वयात सुद्धा होतात अधिक रोमँ टिक…!

लाईफ स्टाईल

प्रेम शोधण्यासाठी योग्य किंवा अयोग्य वय नसते असे म्हणतात ते काही खोटं नाही कारण प्रेम करणे किंवा कोणीतरी आपल्यावर प्रेम करणे ही सर्वात सुंदर भावना आहे जी प्रत्ये क जण अनुभवू शकतो. तसेच ही वस्तुस्थिती आहे की त्यांच्या आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर लोकांना प्रेमा पेक्षा पलीकडे जाऊन काही वेगळ्या गोष्टी हव्या असतात. जेव्हा आपण तरुण असतो, तेव्हा आपल्याला उत्कं ठा वर्धक आणि उत्ते जक प्रेमाची इ च्छा ही सर्वात अधिक असते,

परंतु जसजसे आपले वय वाढत जाते आणि आपल्यातील समंजस पणा वाढतो तसतसे आपण ते प्रेम स्थिर आणि परिपक्व असावे अशी अपेक्षा करतो. जर तुम्ही 40 वर्षांचे पुरुष असाल आणि जीवनसाथी शोधत असाल, तर तुमच्या वयोगटा तील स्त्रिया त्यांच्या भा गीदारां मध्ये खरो खरच शोधतात अशा काही गोष्टी येथे आम्ही आज सांगितल्या आहेत, त्या काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा.

प्रामाणिक पणा सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे – ही वस्तुस्थिती आहे की प्रत्येक वयोगटा तील महिला पुरुषां मध्ये प्रामाणिकपणा शोधतात. तथापि, प्रौ ढ स्त्रिया याला अ धिक महत्त्व देतात कारण त्यांच्याकडे वाया घालवायला वेळ नसतो. पुरुषांनी त्यांच्याशी भाव नि कदृष्ट्या प्रामा णिक राहावे असे त्यांना नेहमीच वाटत असते. सत्याला मु रड घालण्याचा हा खेळ खेळण्यालायक नाही असाच त्यांचा समज होतो. पूर्वी या मार्गावर उत र लेली स्त्री ही अप्रामाणिक पणा सारखे बालिश व र्त न सहन करणार नाही.

तरुण स्त्रियांशी तु लना करणे आवडत नाही – स्त्रिया ह्या अशाच पुरुषाची कदर करत असतात जो त्यांच्या जीवनाला त्यांच्या पद्धतीने सुद्धा पाहतो, जो त्यांना पाहतो की ते कोण आहेत आणि त्यांना काय हवं आहे. तथापि, त्यांच्या 40 आणि त्या पेक्षा कमी वय असलेल्या काही पुरुषांना जगाला दाखवण्यासाठी तरुणपणाची “ट्रॉफी” हवी असते.

दुसरीकडे, काही पुरुष प्रौढ स्त्रीच्या प्रेमाला प्राधान्य देतात, म्हणजेच अशा स्त्रीला जिला तिच्या पुरुषाला कसे हाताळायचे हे माहित असते. त्यांचा असा विश्वास आहे की त्यांच्या वयाच्या स्त्रिया अशाच स्त्रिया आहेत ज्यांच्याशी ते सर्वात जास्त सं बं ध किंवा नाते ठेवू शकतात.

आय लव्ह यू सिरियसली घेऊन – एक प्रौ ढ स्त्रीला “मी तुझ्यावर प्रे म करतो” असे म्हणण्याचे मूल्य माहीत असते. जेव्हा ती म्हणते की ती तुमच्यावर प्रेम करते, तेव्हा तिच्या म्हणण्याचा अर्थ असाच होतो की तुम्ही तिच्यासाठी खरोखरच खास आहात. यामुळे पुरुषाच्या मनात कोणतीही शंका उरणार नाही की ही स्त्री ही त्याच्यावर मनापासून प्रेम करते.

त्यांना 24/7 प्र ण य नको आहे – 40 वर्षांच्या स्त्रीसाठी द र्जे दार प्रणय म्हणजे विनम्र असणे आणि पुरेसा वेळ देणे. त्यांना जोड लेले अनुभवायचे आहे आणि त्यांच्या काळजी, काळजी, आदर आणि समर्थन करण्याच्या त्यांच्या कृतींद्वारे स्वतःला आकर्षित करायचे आहे. त्यांच्यासाठी, फुलं गिफ्ट करण्यापेक्षा त्यांना कोणता चहा प्यायला आवडतो हे शोधण्यासाठी कोणी वेळ काढतो तेव्हा ते जास्त रो मँ टि क आणि अर्थपूर्ण असते असे त्यांना वाटते.

प्रेम हा खेळ नाही – जेव्हा आपण लहान असतो, तेव्हा आपण मनाचे खेळ खेळतो ज्यामुळे अनेकदा हृदयविकार होतो. परंतु जर तुम्ही त्या नाटकप्रेमी पुरुषां पैकी एक असाल तर एक प्रौढ स्त्री तुमच्यासाठी नाही. प्रौढ स्त्रिया वचन बद्धते पासून दूर पळणाऱ्या पुरुषांवर आपला वेळ वाया घालवत नाहीत. आ त्म वि श्वास असलेल्या महिलांना त्यांना काय हवे आहे हे माहित आहे आणि जो त्याचा पाठपुरावा करण्यास तयार नाही किंवा त्यांच्या भा व नां शी खेळणाऱ्या व्यक्तीशी सं बंध ठेवणार नाही.

स्वत: ची जाणीव असणे – प्रौ ढ स्त्रिया त्यांच्यासाठी अश्या पुरुषाची इ च्छा करतात ज्यांचे हृदय हे कोमल, सुंदर असेल. एक असा माणूस ज्याला ती स्त्री कोण आहे हे समजते, तो ती जे आहे तसा तिला स्वीकारतो आणि ती स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी तिला प्रोत्साहन देतो. तिच्या भूतका ळा तील नाते सं बं धां मधून काही धडे शिकतो आणि जुन्या वर्तन पद्धतींची पुनरावृत्ती करत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *