पुत्र प्राप्तीसाठी घरगुती उपाय : संतान प्राप्तीसाठी मंत्र आणि सोपे घरगुती उपाय…!

लाईफ स्टाईल

आदी कालापासून ऋषींनी सं तानं प्राप्तीसाठी काही नियम आणि संयम इत्यादी निर्धारित केले होते:- ज्याप्रकारे पृथ्वीवर उत्पत्ती आणि विना शाचा क्रम नेमही चालत असतो आणि पुढे देखील हे नियमित चालणार आहे. जी वनात प्रत्येक दंपतीची ही इच्छा असते की त्याची किमान एक तरी सं तानं असावी.

मुलासाठी घरगुती उपाय:– आजच्या काळात मुलीही मुलांपेक्षा कमी नाहीत. तुमचा मुलगा किंवा मुलगी कशी असेल हे संस्कार आणि वातावरण ठरवतात. पण आजही लोकांना विचार करून आश्चर्य वाटते की जर पुत्रच नसेल तर त्यांच्या घराण्याची प्रगती कशी होईल. वंश वाढवण्यासाठी पुत्राची गरज असते आणि त्याच्या इच्छेनुसार लोक अनेक मुलांना जन्म देतात.

चला तर मग जाणून घेऊया की पुत्र प्राप्तीसाठी कोणते घरगुती उपाय आहेत? जर एखाद्या स्त्रीला मूल होत नसेल तर तिच्या कुंडलीत नाडी दोष असतो आणि त्याच नाडी दो षामुळे तिला मूल होत नाही. आणि जर तिला मूल झालेच तर त्या मुलाचा शारी रिक विकास झालेला नसतो. तुमच्या कुटुंबात पितृदो ष असल्याने पुत्र प्राप्तीमध्ये अडचण येत आहे.

जर तुमच्या पत्नीचा शुक्र ग्रह योग्य नसेल तर तुम्ही मुलांचे सुख घेऊ शकत नाही. जर तुमच्या पत्नीचा गुरु ग्रह दुर्बल असेल तर तुम्हाला पुत्र प्राप्ती होणार नाही. मुलासाठी घरगुती उपाय:– लाल किताबानुसार असे सांगण्यात आले आहे की जर एखाद्या महिलेला मूल होत नसेल, तिला मूल होण्यात अडथळे येत असतील तर त्यासाठी तिने चांदीची तार घेऊन ती आ गीत टाकावी.

विस्तवात ठेवल्यानंतर ती तार घेऊन दुधात टाकावी. त्यानंतर या दुधाचे सेवन करायचे आहे. असे सतत 40 दिवस केले तर तुमच्या कुंडलीत शु क्राची स्थिती निर्माण होते, ज्यामुळे तुम्हाला नक्कीच सं तती प्राप्त होईल. मुलासाठी घरगुती उपाय:– लाल किताबानुसार असे सांगण्यात आले आहे की जर एखाद्या महिलेला मूल होत नसेल, तिला मूल होण्यात अडथळे येत असतील तर त्यासाठी तिने चांदीची तार घेऊन ती आ गीत टाकावी.

विस्तवात ठेवल्यानंतर ती तार घेऊन दुधात टाकावी. त्यानंतर या दुधाचे सेवन करायचे आहे. असे सतत 40 दिवस केले तर तुमच्या कुंडलीत शुक्राची स्थिती निर्माण होते, ज्यामुळे तुम्हाला नक्कीच सं तती प्राप्त होईल. कारण त्यात व्हिटॅमिन ए मुबलक प्रमाणात आढळते, जे शु क्रा णूंची संख्या वाढवण्याचे काम करते.

जर तुम्ही हा घरगुती उपाय करून पाहिला तर तो चांगला आहे आणि तो खूप सोपा आहे. जर तुम्हाला पुत्रप्राप्ती हवी असेल तर सूर्यफुलाच्या बिया रोज अन्नासोबत घ्या. हे तुम्ही बदाम दही किंवा जामुन सोबतही खाऊ शकतो. यामुळे तुम्हाला लवकरच पुत्रप्राप्ती होईल.

आज आपण जाणून घेऊया की, वडील होण्यासाठी माणसाच्या वी र्यामध्ये शु क्रा णूंची संख्या किती असावी आणि त्यांच्यामध्ये किती गतिशीलता असावी. वै द्यकीय नियमांनुसार ग र्भ धारणेसाठी एक मिलीलीटर वी र्या मध्ये शु क्रा णूंची संख्या २०-११० लाख असणे आवश्यक आहे आणि त्यांची गतिशीलता ४० टक्क्यांपर्यंत असणं पुरेसे आहे. शु क्रा णूंनाकोणत्या दिशेला जायचे हे कळत नाही. सं भो गकरताना अंड्यातून शु क्रा णूंना रासायनिक संकेत दिले जातात.

वी र्य पतनानंतर पाच पैकी फक्त एकच शु क्रा णू योग्य दिशेने येतो. महिलांच्या प्र ज नन व्यवस्थेत शु क्रा णू टिकू शकतात, पण याचा काळ वेगवेगळा असतो. महिलेच्या शरीरात शु क्राणू पाच दिवस जि वंत राहतात, तर वी र्य कोरड्या जागी सुकताच शु क्रा णू नष्ट होतात. पुरुषांच्या लिं गातून बाहेर पडणारे ९० टक्के शु क्रा णू हे निरो गी नसतात. म्हणून केवळ निरो गी शु क्रा णू अंड्यापर्यंत पोहोचू शकतात.

पुरुषांच्या वृष णमध्ये दिवसभरात लाखो स्प र्म तयार होतात. उ त्सर्गाच्या वेळी कमीत कमी १.५ ते ५ मिलीलीटर स्प र्म बाहेर पडतात. २०१० मध्ये WHO या जागतिक आ रोग्य संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार सामान्यत: वी र्यामध्ये शू क्रा णूंची संख्या १५ मिलीलीटर इतकी असते. मात्र यापेक्षा कमी संख्या असल्यास या स मस्येला ओ लीगो स्प र्मिया असे म्हणतात ज्यामुळे वंध त्वासारखी गंभीर स मस्या निर्माण होऊ शकते.

अश्व गंधा हा घरगुती उपाय आहे. ज्या स्त्रीला मुलगा हवा असेल त्यांनी अश्व गंधा खावी. हे एक गुणकारी औ षध आहे. अश्व गंधाच्या मुळांची 25 ग्रॅम चूर्ण अर्धा लिटर पाण्यात उकळून ते 1/4 होईपर्यंत उकळू द्या. त्यानंतर त्यात 100 मिली दूध अर्धे होईपर्यंत उकळवा. त्यानंतर या मिश्रणाच्या ३० मिली मध्ये अर्धा चमचा तूप टाकून दोन-तीन महिने सकाळी सेवन करा, असे केल्यास नक्कीच पुत्रप्राप्ती होईल.

पुत्र प्राप्तीचा मंत्र:– जर तुम्हाला पुत्रप्राप्ती हवी असेल तर ज्या स्त्रीला पुत्रप्राप्तीची इच्छा असेल, त्यांनी एक महिना रोज स्नान वगैरे करून त्या स्त्रीने बिल्बाचे फळ अर्पण करावे. ‘ओम पार्वतीप्रियानंदनाय नमः’ या मं त्राचा दररोज 11 वेळा जप केल्याने तुम्हाला सं तान प्राप्त होईल. हा मं त्र खूप सोपा आहे, जर तुम्ही हा मं त्र जप केला तर नक्कीच तुम्हाला पुत्र प्राप्ती होऊ शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *