पांडवांची माता कुंती आणि सूर्यदेव यांच्यात होते लैं गि क संबंध…? या कारणांमुळे घडून आले होते त्याच्यामध्ये मिलन…

धार्मिक

जेव्हा जेव्हा कर्णाची चर्चा होते तेव्हा बहुतेक लोक कुंतीबद्दल बऱ्याचदा वाईट बोलू लागतात. कारण कर्णावर लहानपणापासूनच अन्याय झाला असे वाटणारे अनेक लोक आहेत. परंतु असे फार कमी लोक असतील ज्यांना माहित असेल की प्रत्यक्षात कुंती एका षड्यंत्राची शि कार झाली होती, ज्यामुळे तिला तिचा मुलगा जन्मताच सोडून द्यावा लागला होता.

महाभारत पुराणात वर्णन केलेल्या कुंती आणि सूर्यदेव यांच्यातील अद्भुत संवादाबद्दल आज आम्ही तुम्हाला अधिक सविस्तर सांगणार आहोत. हे फक्त कुंतीलाच का झालं? इतक्या लहान वयात ती आई कशी झाली?  सोबतच तिने आपला ग र्भ कसा लपवला आणि सूर्यदेवाने कुंतीसोबत हे दुष्वर्तन का केले? असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत ज्याची उत्तरे आज आपण पाहणार आहोत.

दुर्वास ऋषी घरी आल्यावर लहानपणापासूनच सद्गुणी कुंतीने वडिलांच्या अनुमतीने त्यांची खूप सेवा केली, दुर्वास सोडताना त्यांनी तिला काही मागायला सांगितले होते, पण कुंतीने काहीही मागायला नकार दिला होता. तेव्हा दुर्वासाने जबरदस्तीने तीला वशिकरण मंत्र दिला, ज्याचा उपयोग देवतेवरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकत होता.

एके दिवशी कुंती तिच्या शयनकक्षात एकटीच बसून त्या वरदानाचा विचार करत होती आणि तिची नजर सूर्यदेवावर पडली, कुतूहलाने कुंतीने तो मंत्र जपत सूर्याकडे बघितले आणि सूर्यदेव लगेच प्रकट झाले. मान्यतेनुसार कुंतीने त्याला पुत्र प्राप्तीसाठी बोलावले नाही. खरं तर सूर्याकडे बघून ती नकळत त्या वशिकरण मं त्राचा जप करत होती.

सूर्याच्या विनंतीवरून, कुंतीने वशिकरण उच्चार हा तिचा गु न्हा मानला आणि सूर्याला परत जाण्यास सांगितले, परंतु सूर्य ठाम होता कारण पुत्र न दिल्यास त्याचे तेज क मकुवत झाले असते. तेव्हा कुंती म्हणाली की आता मी लहान आहे, या परिस्थितीत हे सर्व कसे शक्य आहे?

त्यानंतर सूर्याने कुं तीच्या नाभीला स्पर्श केला, त्यामुळे तिला लगेच मा सिक पा ळी आली, त्यानंतर सूर्यदेवाने नाभीतून कुंतीच्या ग र्भात प्रवेश केला आणि मं त्रोच्चारांनी आपल्या पुत्राची (कर्णाची) स्थापना केली आणि लगेच बाहेर आले. निघताना सूर्याने कुंतीला सांगितले की कर्णाच्या जन्माने तुझे कौ मा र्य भं ग होणार नाही आणि तू शुद्ध राहशील.

मग कुंतीने निघताना सूर्याकडे क्षमा मागितली आणि तिच्या चुकीचे परिणाम विचारले, तेव्हा सूर्य म्हणाला की तुझ्याकडून काही चूक झाली नाही. आपल्या देवतांमध्ये स्पर्धा आहे की पृथ्वीवरील क्षत्रियांना स्वर्गात कसे आणायचे, म्हणून मी पुढाकार घेऊन कर्णाला (त्याने क्षत्रियांचा ना श करता यावा म्हणून) निर्माण केले आहे, भविष्यात आणखी देव सुद्धा त्यांचे कार्य करतील.

सूर्याकडे पाहून कुंतीच्या मनात मंत्रोच्चार करण्याची कल्पनाही देवांच्याच मनात आली होती, मग चतुराईने तिच्या वडिलांना लाजिरवाण्या गोष्टींपासून वाचवण्यासाठी तिने तिचा ग र्भ लपवून ठेवला. (सूर्याच्या प्रतापाने) आणि त्याचा जन्म होताच कर्णाला नदीत फेकून दिले.

मित्रांनो, आमच्या पे जचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अं धश्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय स माजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पे ज कोणत्याही प्रकारची अं धश्रद्धा भ डकवत नाही. येथील ले ख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंध श्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टि प्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पे जशी क नेक्टेड रहा, धन्यवाद

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *