पतीने केला आपल्याच पत्नीचा भांडाफो ड, म्हणाला…माझ्या पत्नीने मैत्रिणीसोबत अन् तिच्या पतीसोबत ठेवले होते…पण तिच्या उभा एका चुकीमुळे सर्वकाही

अजब गजब

आजकालच्या या धावत्या जी वनात कधी काय घडेल हे सांगता येत नाही, आणि आजच्या या आपल्या बदलत्या जी वन शैलीमुळे अनेक ध क्कदायक प्रकार आपल्या समोर येत आहेत, आणि याच बदलत्या जी वनशैली मुळे म हिलां मध्ये अनै ति क  सं  बं  ध प्रस्थापित होत आहेत, आणि यामागे अनेक कारणे देखील आहेत.

पण नुकतीच लंडन शहरातून एक है राण करणारी घटना समोर आली आहे. येथे एका व्यक्तीची पत्नी तिच्या म हिला मैत्रीणीसोबत आणि तिच्या पती सोबत सं  बं ध ठेवत होती, आणि तिच्या पतिला याबाबतीत काही सुद्धा माहित नव्हते, पण त्याच्या पत्नीच्या एका छोट्या चु कीमुळे तिचे हे सर्व कारना मे तिच्या पतीला काही क्षणात कळाले.

आपणास सांगू इच्छितो कि ती महिला आपल्या मैत्रीणीसोबत तसेच तिच्या पत्नीसोबत का म  जी वनाचा आनंद घेत होती, आणि आपल्याला इथे एक गोष्ट लक्षात आली असेल कि ती स म लै  गिं क होती, आणि गेले काही महिने तिचे हे चालू होते पण तिच्या पतीला याबद्दल काही सुद्धा माहित नव्हते, पण असेच एक दिवस तिचा पती आं घोळीला म्हणून बा थरू ममध्ये गेला तेव्हा त्याच्या लक्षात आले कि आपल्या पत्नीचे बाहेर काही तरी नक्कीच चालू आहे.

तो अंघोळ करत असताना त्याला बा थरू म मध्ये  प्रे ग्ने न्सी टे स्ट की ट आढळून आली. आणि त्याला प्रश्न पडला कि आपण तर न स बं दी केलेली आहे तर मग आपल्या पत्नीला या कि टची गरज का पडली असावी, आणि या एका गोष्टीवरून त्याच्या लक्षात आले कि आपल्या पत्नीचे बाहेर नक्कीच काही तरी च क्कर चालू आहे.

पत्नीने सर्व काही मान्य केले:- हाती आलेल्या माहितीनुसार त्या पतीच वय हे ३८ वर्ष होते तर त्याच्या पत्नीचे वय हे ३४ वर्ष इतके होते, या व्यक्तीने सांगितलं की, त्याचे त्याच्या पत्नीसोबत चांगले सं  बं  ध होते. त्याचा तिच्यावर खूप विश्वास होता. पण पत्नीने हे मान्य केलं की, तिने तिच्या मैत्रिणीसोबत आणि तिच्या पतीसोबत सर्व काही केले आहे जे करायला नको होते.

त्या व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार त्याच्या पत्नीला एखाद्या महिलेसोबत ते सर्व काही करायचे होते, जे एक पती पत्नी करत असतात, पण त्यावेळी त्याला वाटलं की, ही केवळ तिची कल्पना असेल. पण त्याला याची जराही कल्पना नव्हती की, ती याबाबत इतकी पुढे निघून जाईल. महिलेच्या पतीने सांगितलं की, त्याची पत्नी सायकलिं  गचं कारण देत बराच वेळ घरातून बाहेर राहत होती आणि यादरम्यानच तिने त्याला द गा दिला.

तिने तिच्या मैत्रिणीसोबत आणि तिच्या पतीसोबत ते सर्व काही केले जे तिला करायचे होते, आणि हे सर्व काही प्रकार उ घडकीस आला तो म्हणजे तिच्या त्या एका प्रे ग्ने न्सी टे स्ट की टमुळे, आणि या तिच्या एका चु कीमुळे त्यांनी घ ट  स्फो ट घेतला नसला तरी त्या एका गोष्टीमुळे ते कायमचे एकमेकांपासून दूर झाले.

जेव्हा या व्यक्तीने पत्नीला विचारले की, तू मला द गा दिलास का? तर पत्नीने तिची चू क मान्य केली. पत्नीने आधी सांगितलं की, तिने केवळ तिच्या महिला मैत्रिणीसोबत सर्व काही केले, तिने तिच्या म नात असणारी इच्छा पूर्ण केली पण काही दिवसानंतर आम्ही तिघांनी मिळून सर्व काही केले आणि जेव्हा ही गोष्ट तिने उ घड केली तेव्हा त्याचे नाते हे खऱ्या अर्थाने तु ट ले. त्या व्यक्तीने सांगितलं की, आता तो त्याच्या प त्नीवर कधीच वि श्वास ठेवू शकणार नाही.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *