दृष्टीकोन: ती इतकी मोहक सुंदर असून देखील; बघायला येणारा प्रत्येक मुलगा तिला नकार देत होता.. एक हृदयस्पर्शी कथा

लाईफ स्टाईल

नमस्कार मित्रांनो, आज मेघाच्या घरी तिला बघायला पाहुणे येणार होते. पण प्रत्येक वेळी होणाऱ्या या कांदेपोहेच्या कार्यक्रमाला मात्र मेघा कंटाळलेली होती, कारण आज तिला बघायला पाचवा मुलगा येणार होता. याशिवाय आधीच्या चार मुलांनी काहीतरी शुल्लक कारण सांगून तिला नकार दिला होता.

पण आपल्या आईच्या इच्छेसाठी ती तयार झाली होती. पण तेवढ्यात पहायला येणाऱ्या या मुलाची वाट बघत असताना त्या मुलाचा निरोप आला की, तो आत्ताच लग्न करणार नाही त्यामुळे तो येऊ शकत नाही. असा निरोप आल्याने, तिच्या आई-वडीलांना मेघाच्या लग्नाची आणखीन चिंता वाटू लागली.

कारण मेघामध्ये एकही वाईट गुण नव्हता. तसेच ती खुप संस्कारी मुलगी होती, तिच्या मध्ये नाव ठेवण्यासारखं काहीच नव्हते. याशिवाय ती खूप सुंदर देखील होती. तसेच मेघाने का-यद्याचे शिक्षण घेतले होते, आणि सध्या ती एका अनुभवी वकिलाकडे प्रॅक्टिस करत होती. तसेच ती जेवणही उत्तमप्रकारे बनवत होती त्यामुळे घर कामातही तिचा हात कोणीच धरु शकत नव्हता.

त्यामुळे प्रत्येकाकडून येणाऱ्या नकारामुळे मेघाची आई प्रतीक्षा खूप चिंतीत झाली होती, तेवढ्यात प्रतिक्षाची नणंद घाईघाईत घरी आली आणि प्रतीक्षाला म्हणाली की,” वहिनी भो ग आत्ता आपल्या कर्माची फळं, लोक तुम्हाला नावं ठेवत आहेत कारण भांडकुदळ आईच्या मुलीशी कोण लग्न करणार? कारण आई अशी भांडकुदळ असेल तर तिची मुलगीही तशीच असेल.

त्यावर प्रतीक्षा म्हणाली काय मी आणि भांडकुदळ, काही काय म्हणताय, मी कधी कुणाशी भांडले?…तेव्हा नणंद म्हणाली की, “अफवा नाही वहिनी, कारण सुरुवातीला तुम्ही जे माझ्या भावाशी आणि माझ्या आई-वडिलांशी वागलात, ते लोक विसरले नाहीत अजुन”, तेव्हा प्रतिक्षाला एकदम भूतकाळात आठवला.

तिला लग्नानंतरचे अगदी सुरुवातीचे दिवस आठवले, म्हणजे जेव्हा तिचं लग्न झालं होतं तेव्हा तिच्या सासरच्या लोकांनी तिला दिलेला त्रा स तसेच तिचा नवरा अमोल ही कधीकधी दा रू पिऊन मा रहा ण करीत असे. तिला खूप काम करायला लावत होते आणि खुप त्रा स दिला जात असे.

याशिवाय तसे प्रतिक्षाने ग्रॅज्युएशन पूर्ण केले होते, पण लग्नानंतर ती नोकरी करणार नाही असे ठरले होते. त्यातच मेघाचा जन्म झाला आणि मेघाला शाळेत घालायची वेळ आली. तेव्हा तिचे ऍ डमिशन करण्यासाठी, घरी पैसे नव्हते. मग घराची गरीब परिस्थिती काही सुधारत नसल्याने, प्रतिक्षाने नोकरी करण्याचा निर्णय घेतला आणि तिच्या टायपिंग कौशल्यामुळे आणि योग्य शिक्षणामुळे तिला लगेच नोकरी मिळाली.

मग प्रतीक्षाच्या नोकरीमुळे घराची आ र्थिक परिस्थिती सुधारली, त्यामुळे तिचा नवरा आणि सासु-सासरे तिच्याशी चांगली वागु लागले. घरातील वातावरण खूप सुधारले होते. हा भयंकर भूतकाळ आठवुन प्रतिक्षा आपल्या नणंदेला म्हणाली की, तुम्ही तर माझा ल ढा स्वतःच्या डोळ्यांनी पहिला आहे, तरी तुम्हाला असं वाटतं की मी पण भांडकुदळ आहे.

त्यावर मेघा म्हणाली की, “लोकांचा दृष्टिकोन कसा ही असला तरीही मला माझ्या आईवर गर्व आहे” आणि जो मुलगा आणि त्याच्या घरातील मंडळी माझ्या आईचा मान ठेवेल त्याच्याशीच मी लग्न करेन असे ती ठामपणे म्हणाली. तेव्हढ्यात त्यांच्या घराची घंटी वाजली आणि दरवाज्यामध्ये प्रतीक्षाच्या माहेरी राहणारे शेजारचे जोडपे त्यांचा मुलगा दीपकसाठी मेघाचा हात मागण्यास आले होते. मग मेघा आणि दीपकने लग्न अगदी थाटामाटात निर्विघ्नपणे पार पडले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *