ताठ रता कमी होणे, नं पुसकता, कम-जोरी, टाय मिंग मध्ये कमी.. कोणतीही समस्या असो फक्त याचे सेवन करा आणी बघा फा यदे.. प्रत्येक विवाहित पुरुषासाठी हे गरजेचे आहे..

लाईफ स्टाईल

नमस्कार मित्रांनो, श रीर सं बंधांच्या सुखद क्षणांच्यावेळी साथीदाराची साथ मिळत नसल्याने तुमचा हिरमोड होतोय का? मग या सुपरफू ड्सचा आहारात समावेश करा आणि तुमचे से -क्स लाईफ सुधारा. आजचे धावपळीचे जी वन, मा नसिक ता णत णाव, अयोग्य आहार आणि व्यायामाचा अभाव याचा लोकांच्या जी वनावर वाईट परिणाम होत आहे.

यामुळे अनेक आ जार तर होतच आहेत शिवाय लैं- गि क स-मस्या मध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. व लोकांमध्ये से- क्सची इच्छाही कमी होत आहे. यावर उपचार करण्यासाठी अनेकजण डॉ-क्टरांकडे फेऱ्याही मारतात. कमकु वत लैं- गि क शक्तीमुळे तुम्ही व तुमचा जोडीदार आनंदी राहू शकत नाही.

पण जर आपल्याला ऑ र्गेज्म हवे असेल तर आपली से- क्स पॉवर अधिक पाहिजे आणि ती नैसर्गिक पद्धतीने वाढवली पाहिजे जेणेकरून नंतर तुमच्या श-रीरावर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही. बरेचदा लोक हा आनंद घेण्यासाठी धोकादायक औ षधे घेऊ लागतात. आणि यामुळे त्यांना अनेक प्रकारचे आ जार होऊ शकतात.

पण आहारात काही खास गोष्टींचा समावेश करून तुम्ही त णावपूर्ण जी वन शैलीतून मुक्त होऊन तुमची से- क्स ड्रा-इव्ह सुधारू शकता. भोपळा आणि सूर्यफुलाच्या बिया, बदाम, शेंगदाणे, अक्रोड आणि इतर कोरड्या फळांमध्ये आवश्यक मोनोअन सॅ च्युरेटेड फॅ-ट्स असतात, जे शरीरात को-लेस्ट्रॉल तयार करतात. आणि से- क्स हा-र्मोन्स योग्य रित्या कार्य करण्यासाठी, श-रीरात हे कोले स्टेरॉल असणे गरजेचे आहे.

से -क्स लाईफ सुधारण्यासाठी काय खावे याबद्दल माहिती घेऊया, 1 खारीक – खारीक मध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण भरपूर असते. व खारीकचे नियमित सेवन केल्याने लैं- गि-क शक्ती वाढवण्यासाठी फा यदेशीर ठरते. रोज रात्री दुधात खारीक टाकून उकळून खाल्ल्याने लैं- गि-क इच्छा आणि लैं -गि-क शक्ती वाढते. तसेच रोज 100 ग्रॅम खारीक खाल्याने लैं -गि-क शक्ती वाढवण्यास मदत होते. या व्यतिरिक्त, तुम्ही खजूर देखील खाऊ शकता.

2 आवळा – आवळा हा निरो-गी असल्याचे सांगितले जाते. पुरुषांची प्र- ज नन क्षमता वाढवण्यासाठी आवळा खाण्याचा सल्ला दिला जातो. आवळ्यामध्ये व्हि-टॅमिन सी मुबलक प्रमाणात आढळते. आवळा मध्ये अँ-टिऑ-क्सिडंट मुबलक प्रमाणात असतात आणि यामुळे शु- क्रा णूंची संख्या वाढते.

अशा स्थितीत शु- क्राणू अं-ड्याकडे अधिक वेगाने सरकतात, ज्यामुळे प्र ज नन क्षमता वाढण्यास मदत होते. पुरुषांनी आठवड्यातून 3 ते 4 दिवस कच्चा आवळा किंवा आवळा मुरब्बा खावा. जर तुम्हाला लैं- गि-क जी-वन सुधारायचे असेल तर आवळा पावडरमध्ये एक चमचा मध मिसळा आणि दिवसातून दोनदा खा.

3 अश्व-गंधा – हे एक जुने रासायनिक औ -षध आहे. याचे सेवन केल्याने विशेषतः शु-क्र धातूचे प्रमाण वाढते. अश्व-गंधा मुळे टे-स्टोस्टे-रॉन वाढतात. अश्व-गंधा हे मुख्य करून पुरुषांची लैं-गि-क शक्ती वाढवण्यासाठी वापरले जाते. त्याचा खरोखर फा यदा होतो. याचा चांगल्या परिणाम होण्यासाठी रोज सकाळी आणि संध्याकाळी अर्धा चमचा अश्व-गंधा पावडर दुधासोबत घ्या.

पुरुषां मधील वं-ध्यत्वाची स-मस्येवर दूर करण्यासाठी, अश्व गंधा सेवन करण्याचां सल्ला दिला जातो. अश्व गंधा मध्ये अँ टीऑ क्सिडंट्स, अँ टी-इंफ्ले मेटरी आणि अँ टी-बॅक्टे रियल गुणध र्म असतात. या सोबतच अश्वगंधा हा फायबर, प्रोटीन, एनर्जी, का र्बोहाय ड्रेट, आयर्न, कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन सी यांचा चांगला स्रोत आहे. अश्व गंधाच्या नियमित सेवनाने मज्जा सं स्थेची कार्य क्षमता सुधारते आणि शु -क्रा णूंची संख्या वाढण्यास मदत होते.

4 केळ – केळ्यातून शरीराला पोटॅ शियमचा पुरवठा होतो. यामुळे श रीराच्या स्नायूंना मजबूती येते. तसेच से- क्स दरम्यान श-रीरात होणारी आकुंचन व प्र-सरणाची क्रिया सुधारते.  5 डार्क चॉकलेट – डार्क चॉकलेट मधील ‘कोको’ श रीरात प्रेम भावना उत्पन्न होण्यास मदत करतात. डार्क चॉकलेटमुळे से- क्सचा परमोच्च आनंद घेण्यास मदत होते. डार्क चॉकलेट मध्ये फेनि लेथिला माइन आढळते.

फेनि लेथिला माइन एं-डोर्फिन हा-र्मोन्स तयार करते आणि या हा-र्मोनमुळे दोन व्यक्तींमधील से- क्स आणि आकर्षणाची भावना वाढते. 6 अळशी – अळशी मधे ओ-मेगा 3 फॅ-टीअ सिड यांचे मुबलक प्रमाण असते. से क्स ला ईफ उंचावण्यासाठी अळशी फा यदेशीर आहे. अळशीमुळे शरीरातील से -क्स लाईफ वाढवणाऱ्या हॉ-र्मोन्सचे कार्य सुधारते.

7 बॅ-सिल – या वनस्पतीला प्रेमाचं प्रतीक समजले जाते. या पानांमुळे का-मवा-सना उत्तेजित होण्यास मदत होते. रात्रीच्या जेवणात या पानांचा समावेश करा आणि से -क्स लाईफ सुधारा. 8 ड्रायफ्रूट्स- ड्रायफ्रूट्स मध्ये प्रथिने आणि फायबर हे मोठ्या प्रमाणात असतात याच्या सेवनाने से -क्स पॉ-वर वाढवण्यासोबतच हृदय ही निरो-गी राहते.

9 स्ट्रॉबेरी – स्ट्रॉबेरीचा लाल रंग मूड सुधारण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. स्ट्रॉबेरी-मध्ये ब जीवनसत्त्वे आणि फोलेट भरपूर प्रमाणात असतात, जे जन्मजा-त दो-ष टाळण्यास मदत करतात. याशिवाय यामध्ये आढळणारे व्हिटॅमिन सी से- क्स पॉ-वर वाढवण्याचे काम करते. 10 ब्लूबेरी – रात्री झोपण्यापूर्वी ब्लूबेरी खाल्ल्याने तुम्हाला चांगली ऊर्जा मिळते. स्ट्रॉबेरी आणि ब्लूबेरी र -क्तवाहिन्या शिथिल करतात आणि नैसर्गिक व्हा- यग्रा म्हणून काम करतात.

विशेषत: पालक हिरव्या भाज्या, ब्रो-कोली आणि कोबी प्र- ज नन क्षमता आणि शु- क्रा णूंची गुणवत्ता सुधारतात. जपानी संशोधकांच्या मते, पालक मॅग्नेशियमचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे, जो र क्त वाहिन्या पसरवतो. सुधारित र क्त प्रवाह, पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये उ-त्तेजना निर्माण करते. लसूण लैं- गि क इच्छा वाढवू शकतो आणि त्याला उत्तेजन देऊ शकते.

कारण ती र क्त प्रवाह वाढवते. ऍलि- सिनच्या लसणीच्या सामुग्रीमुळे, स्त्रिया आणि पुरुष दोन्ही ज- ननें- द्रियांत सक्रियपणे पसरू लागतात. लसूणमध्ये एक दो ष आहे – तीक्ष्ण वास आपण लसूण चव नकार न केल्यास, आपण कॅ प्सूलमध्ये ते वापरू शकता, या प्रकरणात सर्वोत्तम पर्याय असेल. जर तुम्ही हृ दयरो ग किंवा मधुमेहाने त्र स्त असाल, तर तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टीचे सेवन करण्यापूर्वी एकदा डॉ क्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *