ताठ’रता कमी होणे, नं पुसकता, अशक्तपणा, टाय मिंग मध्ये कमी.. फक्त याचे सेवन करा आणी बघा फायदे.. प्रत्येक विवाहित पुरुषासाठी हे गरजेचे आहे..

आरोग्य

काम क्री डा करताना आपल्या मध्ये ता ठरता नसणे किंवा न पुं सकत्व ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण शा री रिक दुर्बलता आहे आहे. असंख्य पुरुषांना मात्र हे समजत नाही की ही नैसर्गिक क्षमता आहे आणि नैसर्गिकरित्या स्थिर राहणे आवश्यक आहे. निराशेत ते गोळी घेणे सुरू करतात जे एकतर मदत करीत नाही किंवा ती तीव्र करत नाही. नि राश होण्याचे कोणतेही कारण नाही. न पुं सक्तवावर आयुर्वेद एक अतिशय यशस्वी, नैसर्गिक व सुरक्षित उपाय आहे.

लिं  गताठ होण्यासाठी उपाय :-लिं  गातताठरता नसणे यावर उपाय म्हणून विशिष्ट अशी साधने उपलब्ध आहेत. याच्या वापराने लिं  गाजवळील र क्तप्रवाह वाढून लिं  गातताठरता येण्यास मदत होते. याशिवाय म साज देखील उपयुक्त ठरतो. बो टांचा वापर करून ज्याप्रमाणे गाई- म्हशीचे दूध काढतात त्याप्रमाणे आपल्या बोटांनी लिं  गाला मसाज करत ते बाहेर ओ ढत मसाज करावा.

यामुळे त्याठिकाणी र क्तप्रवाह व्यवस्थित होऊन लिं गाचेस्नायूही मजबूत होण्यास मदत होते. लिं गताठ होण्यासाठी हा उपाय उपयोगी पडतो. लिं  गताठ करण्यासाठी व्यायाम:-कि  गल व्यायाम प्रकार सुद्धा लिं गताठ करण्यासाठी उपयोगी पडतो. ल घवी करताना याची प्रॅक्टिस करावी. यासाठी ल घवी करताना मध्येच ल घवी रोखून धरावी. त्यानंतर हळूहळू थोडी ल घवी सोडून पुन्हा रोखून धरावी. असे दोन ते तीन वेळा करावे. यामुळे लिं गाजवळील मां स पेशी मजबूत होण्यास मदत होते. याशिवाय एरो बिक व्यायाम व योगा सुद्धा यावर उपयुक्त असतो.

शिवाय आज आपण असेच काही घरगुती उपाय पाहणार आहोत तर मनुका किंवा किशमिश हे फक्त खीर, शिरा, पुलावामध्ये स्वाद वाढवण्यापूरती मर्यादीत नसून त्याचे अनेक औ षधी फा यदेही आहेत. तर यासाठी आपण 2-3 सुकलेली खजूर आणि 1 बादाम दुधात रात्रभर भिजवावा. सकाळी हे दूध प्या आणि यातील खजूर व बदाम खा.

तसेच दुधात 10-15 काळ्या बेदाणे उकळा आणि दररोज हे कोमट दूध घ्या. काळा बेदान्यांमध्ये अनेक उत्तेजक गुणध र्म आहेत जे या स मस्यावर मा त करू शकतात. रोज मनुका खाल्ल्यानं शरीरातील र क्ता भिसरण चांगलं होतं. हृ दय वि काराचा त्रा स असणाऱ्या व्यक्तिंनी मनुकांचं सेवन करावं. मनुकांमध्ये कॅल्शियम असतं त्यामुळे हा डं मजबूत होतात आणि जॉ ईंट पेनचा त्रा स होत नाही.

शेवग्याची फुलं:- एक काचेचे भांडे घेऊन त्यात दुध टाकून 10 मिनिटे ताजे फुललेले फुले उकळू द्या. ते थंड होऊ द्या, दररोज हे कोमट दूध प्या. चव सुधारण्यासाठी कच्चे मध 1 चमचे घाला. 40-45 दिवस दररोज प्या. लैं गि कशक्ती सुधारित करून लैं गि कदुर्बलता दूर करते हे एक उत्कृष्ट टॉनिक आहे.

अक्रोड आणि मध:- अक्रोडाचे उपयोग नैसर्गिक रित्या आपल्या शु क्रा णूंची संख्या आणि लिं गक्षमता वाढवू शकते. अक्रोड मध्ये ओमेगा -3 फॅटी ऍ सि डअसतात, जे आपल्या लैं गि कआरोग्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे, हे शु क्रा णूंची संख्या वाढवते आणि गु प्तां गांनार क्तपरिसंस्थे वाढवून तुमचे लैं गि ककार्य सुधारते. दुधाचे पाउडर अक्रोडमध्ये दिड चमचे आणि कच्चे मध चा 1 चमचे घाला. हे दररोज 3 कप घेतल्यास लैं गि कसमस्यावर उपयुक्त ठरू शकते.

लसूण:- लसूणमध्ये टे स्टोस्टे रोनची पातळी वाढविण्याची क्षमता आहे, तसेच काम वा सना सुधारते. मेथीमध्ये फॅटो केमिकल संयुगे असतात. यामध्ये sap onins आणि sapo genins, ही संयुगे काम वा सना सुधारतात आणि टे स्टोस्टे रोनचे स्तर वाढविण्यास मदत होते. लसूण हे बऱ्याच स मस्या चांगल्या करू शकते. यामध्ये मौल्यवान गुणध र्म -ant ioxid ants, आहेत जे एक नैसर्गिक कोठारच आहे. जेवण करण्यापूर्वी 20-30 मिनिटे कोमट पाण्यामध्ये 2-3 लसूण पाकळ्या घेतल्यास फा यदा होतो.

कांदा:- कांदे हृदयासाठी खूप फा यदेशीर आहेत आणि ते आपल्या र क्तासपातळ देखील करतात. लैं गि कअवयवांमध्ये र क्तप्रवाह वाढतो आणि योग्य र क्ताचा प्रवाह आपल्या शु क्राणू जन्य प्र ज न न क्षमता वाढतो. गरम पाण्यात 1 चमचे हिरव्या कांद्याच्या बिया घालून चांगले ढवळावे आणि 5 मिनिटे ठेऊन नंतर प्यावे. सकाळ आणि संध्याकाळ जेवणाच्या आधी 15 मिनिटे हे पाणी प्या.

सातत्याने 30 दिवस त्यामुळे तुमची सं भो गशक्ती आणि क्षमता वाढेल. न पुंस कत्व आणि वी र्यक मी होणे यावर फा यदा होतो. शिवाय तंबाखू आणि अ ल्को हो लचा वापर टाळा. मद्यार्क आपल्या केंद्रीय म ज्जासंस्थेवर कार्य करते आणि यामुळे सुद्धा लैं गि कसमस्या उद्भवतात. आपल्या वारंवार होणाऱ्या धू म्र पानाची सवय कमी करा. धू म्र पान करण्यामुळे आपल्या र क्त वाहिन्यांमधील प्ले क्स तयार होतात, जे आपल्या से क्सअवयवांमध्ये योग्य र क्ताचे प्रवाह अडवून ठेवते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *