ज्या पुरुषांच्या छातीवर अधिक केस असतात ते शास्त्रानुसार असतात असे…तर ज्याच्या छातीवर असतात कमी केस ते पुरुष असतात असे…जाणून घ्या शास्त्र काय म्हणते अशा पुरुषांबद्दल    

धार्मिक

आपल्याला माहित असेल कि एक काळ असा होता जेव्हा पुरुषाच्या छातीवर असलेल्या केसांना अनेक जण पुरुष त्वाचा एक अभिमान मानत होते. पण काळाच्या योगात ही गोष्ट मागे पडली आणि आजच्या युगात तरुणांना छातीवर केस असणे हे अजिबात आवडत नाही. पण आपल्याला माहित आहे का कि पुरुषांच्या छातीवर जास्त केस असणे याला अनेक धा र्मिक, वै द्यकी य, तसेच शा स्त्रीय कारणे आहेत.

आपणास सांगू इच्छितो कि हे केस आपल्याला भविष्यातील घटनांची तसेच आपल्या नशिब बदलांचे देखील संकेत देतात. चला तर मग जाणून घेऊ कि पुरुषांच्या छातीवर केस असण्याचे रहस्य काय आहेत, शास्त्र अशा पुरुषांबद्दल काय म्हणते. आता कदाचित आपल्याला माहित असलो कि समुद्र शास्त्रानुसार, शरीराच्या कोणत्याही भागावर तीळ, मस्सा, शरीरावर असणारी ज न्म खू न किंवा छातीवर असणारे कमी जास्त केस या सर्व गोष्टी त्या व्यक्तीच्या स्वभावाविषयी आणि त्याच्या भविष्याबद्दल खूप काही सांगून जाते.

छातीवर केस असण्यामागे वैज्ञानिक दृष्टीकोन:- आता जर ही गोष्ट वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून बघायची झाली तर, जेव्हा मुलाचे शरीर वयानुसार बदलत असते, तेव्हा 14 ते 15 वर्षांच्या वयानंतर, त्याच्या चेहऱ्यावर आणि छातीवर केस दिसू लागतात आणि हे त्याच्या शरीरात वाढत्या हा र्मो न्समुळे घडत असते. आता आपल्या शरीरावर असणारे केस हे सर्वस्व आपल्या डी एन एवर अवलंबून असते.

तसेच ज्या लोकांच्या शरीरावर अधिक केस असतात ते शा रीरिक  दृष्ट्या हे मजबूत आणि निरो गी असतात कारण त्याच्या शरीरामध्ये सं प्रेरकाची पातळी ही योग्य प्रमाणत असते. तसेच असे पुरुष हे लै गि क दृष्ट्या सुद्धा खूप ब लशा ली असतात. पण आता आपल्या शरीरावर किती केस आहेत हे सर्वस्व आपल्या वडिलांच्या आणि आजोबांच्या शरीरावर किती केस होते, यावर अवलंबून असते.

कारण केसांची वाढ ही आपल्या शरीरात असणाऱ्या टे स्टोस्टे रॉनच्या पातळीवर अवलंबून असते. खरं तर टे स्टोस्टे रॉन हे सेक्स हा र्मोन आहे त्यामुळे टे स्टोस्टे रॉनमध्ये एं ड्रोजनचे प्रमाण जितके जास्त असते तितके आपल्या शरीरावर आणि छातीवर केस हे असतात.

ज्योतिष शास्त्र छातीवर असणाऱ्या केसांबद्दल काय म्हणते:- ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्या पुरुषांच्या छातीवर केस जास्त असतात ते अधिक भाग्यवान असते. तर दुसरीकडे, ज्यांच्या छातीवर केस कमी असतात ते नशिबाच्या बाबतीत थोडेसे क मकु वत असतात. तसेच छातीवर जास्त केस असणाऱ्या पु रुषांची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. असे व्यक्ती हे स्वतःवर जास्त विश्वास ठेवत असतात आणि ते आपले ध्येय गाठण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करत असतात शिवाय असे पुरुष हे श्रीमंत असतात तसेच आपण अशा व्यक्तीवर डोळे  झाकून विश्वास ठेवू शकतो.

तसेच छातीवर केस असलेले पुरुष हे इतरांचा जास्त आदर करतात. असे पुरुष हे नेहमी सत्याच्या मार्गाने चालणारे असतात आणि ते प्रामाणिक देखील असतात. तसेच अशा पुरुषांना जीवनात यश मिळतेच कारण हे पुरुष अतिशय मेहनती असतात तसेच ते सर्वांना सोबत घेऊन जातात तसेच या सवयींमुळे त्यांना स माजात मा न आणि आदर देखील मिळतो.

तसेच शास्त्रात असे म्हटले आहे की, ज्या पुरुषांच्या छातीवर जास्त केस असतात ते खूप सभ्य स्वभावाचे असतात. असे पुरुष अधिक उदार आणि भावूक प्र वृत्तीचे असतात. एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरावर जास्त केस असतील तर असे व्यक्ती शा रीरिकदृष्ट्या म जबूत आणि ब लशा ली असतात असे म्हटले जाते. असे पुरुष पत्नीला खूप खुश ठेवतात. अशा पुरुषांचं आपल्या पत्नीवर खूप प्रेम असतं. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *