जीवनात कोणत्याही प्रकारच्या समस्या असो किंवा कुंडलीमध्ये कोणताही दो ष असो…फक्त सूर्यदेवाला या प्रकारे करा जल अर्पण प्रत्येक समस्यांतून मुक्तता मिळालीच   

धार्मिक

आपल्याला कदाचित माहित असेल कि ज्योतिषशास्त्रात सूर्य ग्रहांचे राजा म्हणून वर्णन केले आहे. असे मा नले जाते की जर सूर्यदेवतेची कृपा एखाद्यावर असेल तर त्या व्यक्तीला स माजात योग्य आदर, प्रसिद्धी आणि मा न सन्मा न मिळू शकतो. शा स्त्रात असे नमूद केले आहे की सूर्योदय होताना सूर्याला पाणी अर्पण केले पाहिजे.

तसेच सूर्याला पाणी अर्पण करण्याचे अनेक फा य दे आहेत, असे शा स्त्रात नमूद केले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया. सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करण्याची परंपरा आज नाही तर फार पूर्वीपासून चालत आली आहे. सूर्याला प्रत्यक्ष देवाचा मा न दिला आहे ज्याचे दर्शन आपल्याला रोज सकाळी होत असते.

तसेच आपल्याला माहित आहे की, गेल्या एका वर्षात कोरोना साथीच्या आ जा रामुळे प्रत्येकजण खूप अ स्व स्थ आहे. प्रत्येकाची अशी इच्छा आहे की त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आ जा र होऊ नयेत. प्रत्येकजण आपली प्र तिकारश क्ती ब ळक ट करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.त्यासाठी स्वतःला नि रो गी व आनंददायी कसे ठेवले पाहिजे याचे शा स्त्रांमध्ये वर्णन आहे.

त्यामुळे जर तुम्ही दररोज सकाळी सूर्य देवाला कमळाचे पाणी अर्पण केले तर आपण बर्‍याच आ जा रांपासून दूर राहू शकता. सूर्याला पाणी अर्पण करण्याचे आपल्याला कोणते फा यदे आहेत आणि पाणी अर्पण करताना आपण काय लक्षात ठेवले पाहिजे. हे जाणून घेऊया.

दिवसभर शरीर उत्साही राहते:– जर तुम्ही नियमितपणे सकाळी सूर्यदेवाला भरपूर पाणी अर्पण केले तर सूर्याच्या प्र भावाने आपले शरीर ऊर्जावान बनते. इतकेच नाही तर तुम्हाला चांगल्या कार्यासाठी प्रेरणा देखील मिळते. सूर्याला पाणी अर्पण केल्यास, दिवसभर आपण ताजेतवाने राहतो. सूर्याचे तेज आपल्यामध्ये सुद्धा भरते.

पाणी अर्पण केल्यास आ रो ग्यास फा य दा होतो:- सूर्य हे स कारात्मक उ र्जेचे प्रतीक मानले जाते. जर तुम्ही दररोज सकाळी सूर्याला पाणी अर्पण केले तर तुमचे आ रो ग्य चांगले राहते. आपणास सांगू इच्छितो कि सूर्याच्या किरणांना शरीरात उपस्थित बॅ क्टे रिया काढून टाकण्यास उपयुक्त मानले गेले आहे.

आणि आ रो ग्याशी सं बं धित अनेक स मस्या दूर करण्यासाठी कोवळी म्हणजेच पहाटेची सूर्य किरणे खूप महत्वाची मा नली गेली आहेत. तसेच जर तुम्ही सूर्याला पाणी अर्पण केले तर त्यामुळे आपल्याला आ त्मविश्वास मिळतो आणि आपण जी वनात यशस्वी होतो आणि बऱ्याच आ जरांपासून देखील दूर राहतो.

प्रगती आणि मा न स न्मान मिळतो:- ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य हा एक आदरणीय आणि का रक ग्रह मा नला गेला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला नोकरीच्या क्षेत्रात किंवा कोणत्याही क्षेत्रात स मस्या येत असेल तर अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीने दररोज नियमितपणे सूर्याला पाणी अर्पण केले पाहिजे. हा उपाय अवलंबल्यास कार्यालयातील मोठ्या अधिकाऱ्याचा देखील पाठिंबा मिळेल. एवढेच नाही तर प्रत्येक कामात आपल्याला यश मिळेल आणि स माजात मा न सन्मा न आणि आदर देखील वाढेल आपण जी वनातील सर्वोच पदावर पोहचाल.

कुंडलीतील दो ष मुक्त होतात:- ज्योतिषानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत सूर्य ग्रहाची स्थिती क मकु वत असेल तर त्या व्यक्तीने दररोज सूर्यदेवाला जल अर्पण केले पाहिजे. असे केल्याने आपल्या कुंडलीत सूर्य ग्रहांमुळे होणारा अ डथळा कायमचा दूर होतो.

सूर्याला पाणी अर्पण करण्याचा योग्य मार्ग कोणता:-

– सूर्यउदय होण्यापूर्वी उठा आणि आंघोळ करून वगैरे आपण पाणी अर्पण करा जाणीव स्रोत म्हणा.
– पाणी अर्पण करताना तांब्याचे भांडे असावे तरच आपल्याला त्याचा फा यदा होईल.
– तसेच पाण्यात तुळशीची पाने, चंदन किंवा आणि लाल फुले घाला आणि मग सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करा.
– जेव्हा आपण सूर्यदेवाला जल अर्पण करीत असाल तेव्हा आपला चेहरा पूर्वेकडे असावा हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

तसेच हे लक्षात ठेवावे की सूर्यदेवाला जल अर्पण करताना ते पाणी आपल्या पायावर पडले नाही पाहिजे शिवाय त्याचे शिं तोडे देखील आपल्या पायावर उ डले नाही पाहिजेत.
– सूर्योदय झाल्यावर एका तासाच्या आत सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करणे योग्य मानले जाते. पण आपण इच्छित असल्यास, आपण  सकाळी 8:00 वाजेपर्यंत सूर्याला पाणी अर्पण करू शकता.

आपल्याला सुद्धा हा लेख महत्वपूर्ण वाटला असेल तर आपल्या प्रियजनांना देखील हा लेख शे अ र करा जेणेकरून ते देखील हा उ पाय करून त्याच्या आयुष्यात प्रगतीपथावर जातील आणि आपल्याला देखील त्याचे आशीर्वाद मिळतील आणि सूर्यदेवाची कृपा आपल्यावर सदैव राहील.

Leave a Reply

Your email address will not be published.