जाणून घ्या श्री कृष्ण याच्या मृत्यूनंतर ‘सुदर्शन चक्राचे’ काय झाले…तर आज सुद्धा ते चक्र याठिकाणी…आणि जर का ही गोष्ट कलयुगात घडली तर

धार्मिक

नमस्कार मंडळी, श्रीकृष्ण म्हणल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर श्रीकृष्णाची अनेक रूपे समोर येतात, जसे कि बाल्यावस्थेत असणारा नटखट कन्हैया गोपिकांच्या हंड्यातून लोणी चोरून दहीहंडी खेळणारा, तरुण पणी गोपिकांसोबत रासलीला करत विलक्षण प्रेमाची अनुभूती देणारा कृष्ण मुरारी.

सुंदर हास्य, म नमोहक डोळे, आकर्षक रूप आणि सावळा रंग सोबत मुकुटावर मोरपीस यामुळे हे कृष्ण रूप सर्वांना भावते. याउलट भगवतगीता सांगत असतानाचा धीर गं भीर कृष्ण आणि यु द्ध करत असताना सर्वजण जर अध र्म करीत असतील तर त्यांच्यावर देखील श स्त्र चालवले पाहिजे हे सांगतानाचा गं भीर कृष्ण सगळी त्याचीच रूपे, त्याचीच लीला.

त्याच्या सारखीच अगाध आणि अपरंपार, म नमोहकते सोबतच शा स्त्र देखील सामाऊन घेतले आहे या कृष्णाने आपल्या रुपात, त्याच्या हातातील सुदर्शन चक्र हे अभूतपूर्व शास्त्रच मा नले पाहजे. या चक्रामध्ये अभूतपूर्व शक्ती असल्याचे सांगितले जाते. तसेच दहा सूर्य एकाचवेळी सामावतील एवढे तेज आणि उष्णता यामध्ये सामविष्ट होती.

तसेच भल्यामोठ्या सै न्याला उ ध्वस्त करण्याची ताकद यामध्ये होती. महाभारतामध्ये अनेकदा सुदर्शन चक्राचे वर्णन आहे. रुक्मिणी अपह रण करत असताना राजा रुक्मीण याच्या वर कृष्णाने याच सुदर्शन चक्राने प्रहार केला होता. चक्राची श क्ती संतुलित करणे कृष्णाच्या हातात होते. तसेच शिशुपाल व धाच्या वेळी रा ग अनावर झाल्याने कृष्णाने सुदर्शन चक्राने त्याचा शी रछे द केला.

आणि कुरुक्षेत्रावर सूर्याला झाकण्याची जेंव्हा वेळ आली तेंव्हा कृष्णाने सुदर्शन चक्रच वापरले होते. तसेच अर्जुन पुत्र अभिमन्यूची पत्नी उत्तरा हिच्या ग र्भातील राजा परीक्षितला मा रण्यासाठी देखील अश्वथामा याने ब्रम्हास्त्र सोडले, तेव्हा त्याला शि क्षा देण्यासाठी म्हणून कृष्णाने याच सुदर्शन चक्राचा वापर केल्याचे सांगितले जाते.

असे हे दिव्य सुदर्शन चक्र कृष्णाकडे कसे आले हा प्रश्न राहून राहून आपल्या म नात येत असतो, बरोबर ना? चला तर मग आज आपण याचे उत्तर पाहूयात. तर सुदर्शन चक्राचा उल्लेख भागवत पुराणात मिळतो. कोणत्याही गोष्टीला शोधण्यास सक्षम असे हे सुदर्शन चक्र आहे आणि भगवान विष्णूंकडे हे चक्र होते. श्रीकृष्ण अवतारात हे चक्र कृष्णाकडे आले.

पण याची निर्मिती साक्षात महादेवानी केली होती असे म्हणतात. श्री विष्णूंनी केलेल्या भक्तीचे फळ म्हणून महादेवानी हे चक्र विष्णुना दिल्याचे सांगितले जाते. जेंव्हा श्रीकृष्ण आपले विद्यार्जन पूर्ण करून घरी परतत होते तेव्हा भगवान परशुरामांनी कृष्णाला दर्शन देऊन हे चक्र त्याला अर्पण केल्याचे म्हंटले जाते. तेव्हापासून कृष्णाने हे चक्र परिधान केले आहे.

श्रीकृष्ण १२-१३ वर्षांचे असताना परशुरामांची भेट घेण्यासाठी जानापाव (इंदूर) येथे गेले होते. तेथे परशुरामांनी भेट म्हणून श्रीकृष्णास सुदर्शन चक्र दिले. त्रिपुरा सुराचा व ध करण्यासाठी महादेवाने हे चक्र तयार करून विष्णूला दिले होते. हे सुदर्शन चक्र कायम कृष्णाकडे राहिले. पण कृष्णाच्या मृ त्यू नंतर या चक्राचे काय झाले?

पण पुराणात असे सांगितले जाते कि त्यांच्या मृ त्यू नंतर हे चक्र सुद्धा त्यांच्या सोबत गायब झाले. तसेच असा सुद्धा उल्लेख आहे कि जेव्हा आपल्या कल्की अवतारात पृथ्वीवर ज न्म घेतील त्यावेळी याच श’स्त्राच्या सहाय्याने ते धरतीवरील पा’प नाही’से करण्यासाठी श’त्रूंचा वि’ध्वंस करणारा विष्णू आणि आता कल्की अवतार धारण करू शकतात.

स्वतः भगवान महादेव देखील सुदर्शन चक्र धारण करू शकत नाही, त्यामुळे भगवान विष्णूचे प्रत्येक मूर्तीमध्ये सुदर्शन चक्र दिसतेच. हे सुदर्शन चक्र पृथ्वीच्या ग’र्भा’त कुठेतरी द’डलेले आहे. मात्र नक्की कुठे याबद्दल कोणालाच माहीत नाही. कल्की अवतारात जेव्हा गरज भासेल त्यावेळी सुदर्शन चक्र आपोआप त्यांच्या समोर प्रकट होईल असा देखील काही ठिकाणी उल्लेख आहे.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *