जर आपण पण असाल वं ध्यत्वामुळे त्रस्त किंवा आपण सुद्धा असेल ल ग्नानंतर आई बनण्यास अ समर्थ…तर आजचं करा हे उपाय आणि अशाप्रकारे करा…काही दिवसांतच

आरोग्य

आपल्याला माहित आहे कि जेव्हा एखादी स्त्री आई बनते तेव्हा तो क्षण तिच्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्ष ण असतो. होय आणि यात सुद्धा काही शंका नाही की जेव्हा एखादी स्त्री मु लाला ज न्म देते तेव्हा या काळात तिला खूप त्रा स स हन करावा लागतो, परंतु ती आपल्या चि मुक ल्याला पाहिल्यानंतरही ती तिचे सर्व दुःख विसरते.

तथापि, जेव्हा एखादी स्त्री ल ग्नानंतर आई बनण्यास अ स मर्थ असते, तेव्हा अनेक लोक तिच्या बाबतीत उलट सुलट काही नाही ते बोलतात. होय, तसेच अशा म हिलांचा वां झोटी म्हणून छ ळ करतात तसेच तिला काही नाही ते बोलतात आणि त्यावेळी अशा स्त्रि यांच्या म नामध्ये काय घडत असेल हे कोणीही सांगू शकत नाही.

विशेष म्हणजे वं ध्यत्वामुळे बर्‍याच महिलांना त्यांच्या आयुष्यात अनेक अ ड चणींना सामोरे जावे लागते. पण कदाचित जर आपण देखील वं ध्य त्वामुळे त्र स्त असाल आणि आपल्याला सुद्धा ग रो दर राहण्यास अडचण येत असेल आणि त्यापासून आपण मुक्त होऊ इच्छित असाल तर आज आम्ही तुम्हाला असे काही उ पाय सांगत आहोत जेणेकरुन तुम्हाला यातून सु टका मिळेल.

निश्चितच या घरगुती उ प चा रांचा प्रयत्न केल्यानंतर, आपण वं ध्यत्वापासून मुक्त व्हाल आणि काही दिवसांतच आपल्या घरात बा ळाच्या र डण्याच्या आवाज येईल. आपणास सांगू इच्छितो की बर्‍याच स्त्रिया वं ध्यत्वापासून मुक्त होण्यासाठी सेमलच्या मु ळाचा वापर करतात. त्यासाठी आपण सेमलच्या मुळाचे बारीक चु र्ण घ्या आणि ते पाण्यामध्ये टाकून चांगल्या प्रकारे उ कळवा आणि नंतर या पाण्याचे आपण सेवन करा.

तसेच आपणास सांगू इच्छितो कि आपल्याला हा उ पाय मा सिक पा ळीच्या स मा प्तीनंतर सहा दिवसाच्या आत करायचा आहे. यामुळे आपल्या मा सिक पा ळीमध्ये आपल्याला कोणतीही अ डचण येणार नाही आणि आपली स मस्या देखील दूर होईल. तसेच आपण गुलकंदमध्ये बडीशेप घालून त्याचे काही दिवस सेवन केल्यास आणि त्यानंतर एक ग्लास दूध पिल्यास आपल्याला सुद्धा काही दिवसांत या स म स्येपासून मु क्तता मिळू शकते.

याशिवाय आपण पलाशची पाने देखील वापरू शकता. यासाठी पलाशची दोन पाने घ्या आणि ती चांगल्या प्रकारे बारीक करा. यानंतर गायीच्या दुधामध्ये घालून त्याचे सेवन करा. हा उ पाय आपल्याला मा सिक पा ळी सं पल्यानंतर, सुमारे आठ ते दहा दिवस सतत करायचा आहे आणि या काळातच आपण आपल्या जो डीदा रांसोबत सं बं ध ठेवायचे आहेत.

याशिवाय मो रांच्या पं खातील मधील भाग म्हणजे गडद निळा भाग घ्या आणि गरम तव्यावर तो चांगल्या प्रकारे भाजून घ्या आणि त्यानंतर बारीक वाटून घ्या आणि जुन्या गूळामध्ये ही पावडर मिसळा आणि त्याच्या नऊ लहान गो ळ्या बनवा. यानंतर, जेव्हा आपली मा सिक पा ळी येणार असते, तेव्हा सूर्य उगण्याआधी दररोज दोन गो ळ्याचे सेवन करा.

यानंतर, आपल्या जोडीदाराशी सं बं ध स्था पित करा. यामुळे आपली नक्कीच आपली स मस्या सुटेल. तसेच हे सर्व उ पाय न ववि वाहित जो डपी देखील करू शकतात जेणेकरून त्यांना लवकर पु त्र प्रा प्ती होईल. तसेच जर हे उ पाय पहिल्या महिन्यात अयशस्वी ठरले तर आपण हे उपाय दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या महिन्यात देखील करू शकता व त्यानंतर आपण सं बं ध स्थापित करू शकता.

याशिवाय दररोज आठ दिवस मा सिक पा ळी झाल्यानंतर नागेश्वरची पा वडर तीन ग्रॅम घेऊन ते गायीच्या तूपात मिसळून त्याचे सेवन करा. अशा प्रकारे केवळ वं ध्यत्वाची स मस्या एक किंवा दोन महिन्यांतच दूर होईल. परंतु आपण दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी दोन वेळा हे औ ष ध घेतलेच पाहिजे तसेच जोदीरासोबत या काळात जास्तीत जास्त सं बं ध प्रस्थापित केले पाहिजेत.

 

टीप:- वरील लेख हा इं टरनेटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेला आहे. यातून आम्ही कोणताही दावा करत नाही. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *