चुकीच्या वेळी सं’भोग केल्यामुळे ज’न्माला आले हे २ राक्षस.. जाणून घ्या त्या रात्री काय घडले होते..

लाईफ स्टाईल

नमस्कार मित्रांनो, सं भो ग करण्याची योग्य वेळ शास्त्रात सांगितली आहे. संधिकालात स्वर, सहवास, भोजन, यात्रा, वार्तलाप शौचादि इत्यादींचा नि षेध करण्यात आला आहे. २४ तासात आठ प्र ह र असतात. जेव्हा टप्पा बदलतो तेव्हा त्याला संधिकाल असे म्हणतात. सकाळ आणि संध्याकाळचे संधि महत्वाचे आहेत. याशिवाय काही काम, महत्त्वाच्या तिथी, दिवस आणि नक्षत्रातही करू नये अन्यथा अशुभ आहे.

एकदा, दक्षाची कन्या दितीने तिचा पती मरिचिनंदन कश्यपजी यांच्याकडे प्र ण याची विनंती केली. त्यावेळी कश्यप ऋषी संध्यावंदनाची तयारी करत होते. संध्याकाळच्या या वेळेला संध्याकाळ म्हणतात. तेव्हा कश्यपजी म्हणाले तुम्ही मुहूर्तावर वाट पाहा. हा एक अत्यंत भयंकर काळ आहे, कारण भूत यो नीतील रा क्ष सी, आत्मे सक्रिय असतात.

आणि महादेवजी आपल्या तिसऱ्या डोळ्याने सर्वांकडे पाहत असतात, म्हणूनच संध्या वंदनाची वेळ आली आहे. पण काम देवाच्या प्र ण यपुढे दिती खूप बेचैन होत होती आणि असहाय्य होत होती. तेव्हा कश्यपजी म्हणाले, जे आज संध्याकाळी रा क्षसा सारखे वागतात, ते नरकात जातात. पतीला असे समजावूनही त्याने न ऐकता आणि निर्लज्ज होऊन कश्यपचे कपडे हिसकावून घेतले.

मग विवश होवून ऋषी या शिवकाळात देवांना नमस्कार केला आणि दितीसोबत एकांतवास जातात. मग मात्र प्र ण य नंतर दिती यांना केलेल्या कृ त्याचा पश्चाताप झाला. मग तिने कश्यपासमोर आपले डोके खाली ठेऊन माफी मागितली आणि म्हणाली मी भूतांचा अधिपती भगवान रुद्र यांच्यावर गु न्हा केला आहे, परंतु त्या भूतांनी माझा हा ग र्भ नष्ट करू नये. मी त्याची माफी मागतो.

तेव्हा कश्यप म्हणाला, तुला अशुभ काळात सहवासाची इच्छा होती, म्हणून तुझ्या पोटी दोन अत्यंत मायावी राक्षस रूपात पुत्र जन्माला येतील. मग त्याला मा रण्यासाठी जगदीश्वरालाच अवतार घ्यावा लागेल. ४ पैकी एक भगवान हरीचा प्रसिद्ध भक्त असेल, ३ राक्षस असतील. दितीला भीती वाटत होती की, आपले पुत्र देवतांच्या दुःखाचे कारण असतील म्हणून तिने आपल्या बाळांना १०० वर्षे आपल्या उदरात ठेवले.

त्यामुळे सर्व दिशांना अंधार पसरला. हा अंधार पाहून सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे पोहोचले आणि म्हणाले की त्याचे निराकरण करा. तेव्हा ब्रह्मदेव म्हणाले की, पूर्वी सनकादी ऋषींना वैकुंठ धा मला जाण्यापासून विष्णूचे पार्षद जय आणि विजय यांनी अज्ञानाने रोखले होते. संतप्त होऊन त्याने दोन्ही पार्षदांना शाप दिला की, ते आपले पद सोडून पापी यो नीत जन्म घेतील. हे दोन्ही पार्षद अध:प तन झाले आहेत आणि दितीच्या पोटात वाढले आहेत.

मग त्यावेळेस विश्वातील भयंकर अशांतता आणि अंधारानंतर दितीच्या पोटी हिरण्यकश्यपू आणि हिरण्यक्ष हे पहिले दोन जुळे पुत्र ज न्माला आले. त्यांचा जन्म होताच दोघेही डोंगरासारखे बलवान आणि विशाल झाले. या दोघांनाही आदिदैत्य म्हणत. पुढे सिंहिका नावाची मुलगी झाली.

श्रीमद भागवतानुसार, या ३ मुलां व्यतिरिक्त, कश्यपचे ४९ इतर पुत्रही दितीच्या पो टी जन्मले, ज्यांना मरुंदना म्हटले जाते. कश्यपाचे हे पुत्र निपुत्रिक राहिले तर हिरण्यकश्यपला अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रल्हाद आणि सनहल्लाद असे ४ पुत्र झाले. ही माहिती तुम्हाला आवडली असल्यास आमचे पेज फॉ लो करा, ला ईक करा आणि शे अर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *