चरित्रहीन महिलांमध्ये असतात या खास गोष्टी, असे ओळखून घ्या, अन्यथा…

लाईफ स्टाईल

मित्रांनो, स्त्री शक्ती ही अशी शक्ती आहे जी कोणतीही पुरुष नत मस्तक होऊ शकतो, स्त्री साठी वाईट, चांगले किंवा तिच्या चा रित्र्यावर शंका घेणे हे सर्वात मोठे पाप आहे. आम्हाला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही महिलेच्या चा रित्र्यावर बोट दाख विण्याचा अधिकार नसला तरी ग्रंथानुसार महिलांच्या चा रित्र्याची ओळख केली जाऊ शकते.

असे म्हणतात की ज्या स्त्रिया कनिष्ठ बोट जमिनीला स्पर्श करीत नाहीत, अशा स्त्रीया वेळेसह आपले च रित्र बदलतात. हिं’दू ध’र्मात म हिलांना दे वीचा दर्जा देण्यात आला आहे. देवाने सृष्टीवरील खूप सुंदर गोष्ट बनवली आहे ती म्हणजे स्त्री. पण ज्याप्रमाणे आपल्या हाताची पाच बोटे सारखी नसतात, त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिलांचे वागणे, वागणूक किंवा त्यांच्या सवयी सारख्या नसतात.

म्हणून आज तुम्हाला आम्ही अशाच काही गोष्टी सांगणार आहोत, ज्याद्वारे तुम्ही त्या महिला कशा आहेत हे समजू शकणार. तसेच तुम्ही महिलांचे चा रित्र्य देखील या बरोबर चांगल्या प्रकारे ओळखू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया. जर एखाद्या महिलेला कोणत्या एका प्रकरणाचा रा ग आला आणि ती तिच्या रा गावर त्यावेळी नियंत्रण ठेवू शकत नसेल. तर तिचा मुळात स्वभाव च रा गीट असेल.

तर अशा प्रकारच्या स्त्रियांच्या चा रित्र्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. ती पुरुषांना कधीही फसवू शकते किंवा त्यांना कधीही अडकवू शकते. जर एखाद्या स्त्रीच्या तळ पायाचा मागचा भाग खूप मोठा असेल आणि बाहेर निघालेला असेल, तसेच शिरा खूप बाहेर असतील आणि त्या दिसून येत असतील तर अशा स्त्रियांना अशुभ मा नले जाते.

अशा स्त्रियांपासून शक्य तितके लांब राहणे हेच हित कारक ठरते, नाहीतर तुमचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. जर एखाद्या स्त्री चे घागरीच्या आकाराचे पोट असेल तर अशा महिला आयुष्यभर गरीबी आणि दा रिद्र्यात राहत असतात. तसेच ज्या स्त्रीचे पोट फुललेलं आणि लांब असेल तर अशा महिलांना देखील अशुभ मानले जाते.

काही अशा स्त्रिया ही असतात ज्या आपल्या पतीचा काहीच आदर करत नाहीत आणि नेहमी या ना त्या कारणा वरून त्यांच्याशी भांडत राहतात आणि पतीशी भांडायला देखील बिलकुल घाबरत नाहीत, त्या बरोबरच ती नेहमी तिच्या पतीसोबत अनेक छोट्या छोट्या गोष्टीवरून भांडत असते. आनंदात ती मात्र ती त्यांच्यासोबत गोड बोलते पण दु:खाचा क्षण येताच ती आपले रंग दाखवू लागते.

या स्त्रिया आपल्या सासू-सासऱ्यांवर आपल्या आईसारखे प्रेम करत नाहीत आणि त्यांना आदरही देत नाहीत आणि त्यांचे काहीही ऐकत नाही. अशा स्त्रियांची आपल्याला नीट ओळख असल्याशिवाय आपल्याला त्यांना ओळखता येत नाही. परंतु भारतातील असे प्रसिद्ध बृहद सं हिता, ग्रंथ असे अनेक मार्ग आहेत, ज्याच्या द्वारे आपण स्त्रीचा चेहरा पाहूनच त्याचा स्वभाव ओळखता येतो.

स्त्रीच्या चेहऱ्यावर आणि तिच्या शरीरावर अशी काही लक्षणे असतात जी तिला लक्ष्मीचे रूप न मानता कुललक्ष्मी म्हणून सं बोधत असतात. आचार्य चाणक्यांनी आपल्या चाणक्य नीती या पुस्तकात अश्या चा रित्र्यहीन स्त्रीबद्दल अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. जर तुम्ही त्या बद्दल जाणून घेतले तर मग तुम्ही अशा कोणत्याही चा रित्र्यहीन स्त्रीच्या प्रेमात कधीच पडणार नाही.

स्त्रीला ती खूप पूजनीय असल्याचे आचार्य चाणक्याने सांगितले आहे. स्त्रीला देवी असे चाणक्याच्या वेदांमध्ये म्हटले गेले असल्याचे बऱ्याच वेळा आढळून आले आहे. पण काही स्त्रिया अशा पण असतात ज्या त्यांच्या दुष्कृ त्यामुळे स्वतःचे नुकसान तर करून घेत असतात आणि इतर लोकांच्या जी वनावर त्याचा अतिशय नका रात्मक परिणाम होत असतो.

त्याच प्रकारे स्त्री ला एकाच पुरुषावर प्रेम कसे करायला पाहिजे ही गोष्टच मुळात कधी कळत नाही, एवढच नाही तर इतर गोष्टीं सोबतच या स्त्रिया हृ दय आणि जिभेचा ताळमेळ तर कधी ठेवत नाहीत, त्यांच्या मनात काहीतरी वेगळेच असते आणि जिभेवर काही वेगळच काहीतरी असते, असे पण आचार्य चाणक्यांनी सांगितले आहे कि वर उल्लेख केलेल्या गोष्टी या फक्त लोक श्रद्धा मानणाऱ्यांसाठीच फक्त आहेत. कोणीही कुठल्याही प्रकारचा गैरसमज करून घेऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published.