चक्क नवऱ्याने आपल्या बायकोला पकडले तिच्या बॉस सोबत.. पण नवरा स्वतः म्हणाला..

लाईफ स्टाईल

काल पेपर वाचत क्लिनिक मध्ये बसलो असताना रोहन आत आला, थोडा वैतागल्या सारखा दिसत होता, बोलायचं खूप होत पण कुठून बोलू याचा विचार करत असावा बहुतेक, म्हणून मी त्याला पाणी दिल आधी, तसा तो नॉ र्मल झाला आणि बोलू लागला, माझे माझ्या पत्नीवर खूप प्रेम आहे. पण आजकाल मला एक गोष्ट सतावत आहे ती म्हणजे माझी बायको तिच्या बॉसशी रात्री उशिरा फोनवर बोलते.

ते दोघंही कामाचं निमित्त तर काढतातच पण या काळात त्यांना खूप हसतानाही मी पाहिलं आहे. मात्र, त्या दोघांमध्ये काय चालले आहे ते समजत नाही. मी आणि माझी पत्नी दोघेही नोकरी करतो. आमच्यात कोणतीही अडचण नाही. पण माझी स मस्या अशी आहे की माझी पत्नी तिच्या कामाच्या ठिकाणी खूप वेळ काम करते. घरी परत येई पर्यंत ती खूप थ कलेली असते.

जेवण करून ती सरळ झोपी जाते इतकेच नाही तर आम्ही दोघेही एकमेकांशी फारसे बोलू शकत नाही याचे हे एक कारण आहे. गोष्ट पुढे ढकलते. तथापि, त्याच्या कारकिर्दीत त्याचा दृष्टिकोन पुढे जाण्यास मला हरकत नाही. पण अलीकडे मी तिला मध्यरात्री तिच्या बॉस सोबत फोनवर बोलतांना पकडले.

हे एकदा-दोनदा नाही तर रात्री उशिरा पर्यंत फोनवर तासन तास कुठल्या ना कुठल्या विषयावर चर्चा करत असतो. या दरम्यान मी त्याला खूप हसता नाही पाहिले आहे. मला भीती वाटते की ती माझी फसवणूक करत आहे. इतकंच नाही तर ऑफिस मधले लांब कामाचे तास आणि रात्री उशिरा येणारे फोन हे फक्त एक निमित्त आहे अशी शंका आता मला येऊ लागली आहे.

दोघेही एकमेकांच्या नात्यात आहेत. याविषयी मी माझ्या पत्नीशीही बोललो आहे, परंतु तिने तिच्या बॉसशी कोणतेही सं बं ध असल्याचे स्पष्टपणे नाकारले आहे. मी त्याच बोलण ऐकून त्याला समजाऊ लागलो; कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी त्याचे पूर्ण मूल्य मापन कर. कारण तु फक्त तुझ्या पत्नीला फोनवर बोलताना ऐकले आहे. कदाचित तो खरोखर एक कामाचा कॉल आहे.

असंही होऊ शकतं की दोघंही एखाद्या प्रोजेक्टवर एकत्र काम करत असतील, त्यामुळे त्यांना छोट्या-छोट्या गोष्टींवरही एकमेकांशी चर्चा करावी लागते. तुझ्या बायकोवर बारीक नजर ठेव. तु नमूद केल्याप्रमाणे तुझी पत्नी बहुतेक उशिरा घरी येते. अशा परिस्थितीत, मी तुला सांगेन की या विषयावर सर्वप्रथम तुमच्या जोडीदाराशी बोल. आजकाल तुझ्या मनात काय चालले आहे ते त्यांना स्पष्टपणे सांग.

त्यानंतरच या प्रकरणात स्पष्टता येईल. जर तुला वाटत असेल की तुझी पत्नी तिच्या बॉसच्या संगन मताने तुमची फस वणूक करत आहे, तर तुझ्या शंकांना खात्री मध्ये बदलण्यासाठी तिच्या कृ त्यांवर बारीक नजर ठेव. तिच्या प्रवासाच्या वेळे पासून ती काय करते आणि काय करत नाही इथपर्यंत सर्वकाही शोध. होय, कोणताही निर्णय घेण्या पूर्वी त्यांची एक गोष्ट ऐकली पाहिजे.

आपल्या नात्याबद्दल सावध राहणे चुकीचे नाही. हसणे आणि बोलणे हा कामाचा एक भाग आहे. तुम्ही खुल्या मनाचे असले पाहिजेत. पण सावध राहणे देखील चुकीचे नाही. कारण प्रत्येक नात्याला एक प्रतिष्ठा असते. तुला असुरक्षिततेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तुम्हाला तुझ्या पत्नी वर सं शय घेणे भाग पडले.

तथापि, आपल्या पत्नीशी बोलताना, रात्री उशिरा झालेल्या संभाषणाचा आणि दररोज उशिराने काम करण्याची तिची सवय यांचा उल्लेख कर जेणेकरून तिला भविष्यात याची जाणीव होईल. लक्षात ठेवा कोणतेही नाते टिकवण्यासाठी संवाद आवश्यक असतो. तो नसेल तर समोरच्या व्यक्तीवर असणारा आपला विश्वास देखील कमी होतो आणि जेथे विश्वास नसतो ते नाते कधीच टिकत नाही.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आपल्या ह्या पेजशी कने क्टेड राहा, तसेच आपल्या मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पे जशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *