ग र्भधारणेदरम्यान शा रीरिक सं बंध प्रस्थापित कसे आणि कधी करावेत ? या पाच गोष्टी तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे….!

आरोग्य

जोडप्यांना भीती वाटते की ग रोदरपणात सं बंध प्रस्थापित केल्याने त्यांच्या बाळाचे नुकसान होऊ शकते. परंतु ग र्भधारणे दरम्यान सं बंध प्रस्थापित करण्या बद्दलची बहुतेक काळजी निरुपयोगी आहे. हे केवळ सुरक्षितच नाही तर तुमच्यासाठीही चांगले आहे. ग र्भधारणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर लैं -गि क सं बंध ठेवणे सुरक्षित आहे, परंतु यामुळे तुमच्या ग र्भधारणेमध्ये काही स मस्या निर्माण होतील का असा प्रश्न असेल…

तर तुम्ही नेहमी तुमच्या डॉ क्टरांचा सल्ला घ्यावा. जर तुमचा यापूर्वी ग -र्भपात झाला असेल, तर तुमचे डॉ क्टर तुम्हाला ग र्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांत लैं -गि क सं बंध न ठेवण्याचा सल्ला देऊ शकतात. पण जर तुमच्या ग रोदरपणात कोणतीही स मस्या नसेल तर तुम्ही ग र्भधारणेच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सं बंध प्रस्थापित करू शकता.

आणि तुमच्या बाळाची काळजी करू नका कारण आईच्या पोटात मूल खूप चांगले संरक्षित आहे. होय, हे निश्चित आहे की काही लैं -गि क सं बंध यांच्या पो झि शन्समुळे तुम्हाला आरामदायी वाटत नाही आणि तुमच्या पोटावर कोणतेही दडपण येणार नाही याची काळजी घेणे देखील आवश्यक आहे.

होय, ग र्भधारणेदरम्यान सं बंध प्रस्थापित करणे तुमच्यासाठी आणि तुमच्या बाळासाठी चांगले सिद्ध होऊ शकते. यामुळे तुम्हाला केवळ का-मुक आनंद मिळत नाही आणि श-रीराचा व्यायाम देखील होतो, ज्यामुळे तुमचे एं-डॉ-र्फिन तुमच्या र-क्तात स्रवतात आणि तुम्हाला खूप चांगले आणि आनंदी वाटते.

आणि जर तुमचे बाळ लवकर जन्माला येत असेल, तर लैं -गि क सं बंध हे तुम्हाला प्र सूतीसाठी देखील तयार करू शकते, कारण ऑ-र्गॅ-झममुळे तुमच्या ग-र्भाशयाला आकुंचन होण्यास मदत होते, जे प्र-सूती दरम्यान उपयुक्त ठरते. आणि पुरुषांच्या वी-र्यामध्ये प्रो-स्टॅग्लॅं-डिन नावाचे हा-र्मो-न असते आणि ते ग-र्भाशयाला मऊ करते आणि प्र-सूतीच्या काळात संकुचित होण्यास मदत करते.

लैं -गि क मुद्रा आवश्यक आहे- जसजशी तुमची ग-र्भधारणा वाढत जाते आणि तुमचे श-रीर बदलत जाते, तसतसे तुमच्या आवडत्या लैं -गि क पो-झिशन्स तुमच्यासाठी योग्य आणि आरामदायक नसतात. तुमच्या पोटावर भार टाकणाऱ्या अशा पो-झि-शन्स तुमच्यासाठी त्रा-सदायक ठरू शकतात.

परंतु स-र्जनशील व्हा आणि काही नवीन पवित्रा वापरून पहा. नवीन मुद्रा वापरून पहा आणि आधारासाठी उशा देखील वापरा. स्त्रीला खालच्या बाजूला ठेवणारी कोणतीही मुद्रा ग-र्भधारणेदरम्यान त्रा-सदायक ठरू शकते. एकमेकांच्या शेजारी आणि किंवा ज्यामध्ये स्त्री वर आहे अशा लैं -गि क मुद्रा वापरू शकतात.

ग-र्भधारणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर लैं -गि क मुद्रा देखील बदलणे आवश्यक आहे. यासोबत, तुम्हाला वं-गण देखील वापरावे लागेल कारण ग-र्भधारणेदरम्यान कधीकधी नैसर्गिक स्नेहन उपलब्ध नसते. काही स्त्रियांना सं -भोग करायला अजिबात वाटत नाही- कारण त्यांना असेही वाटते की बाळाला काही नुकसान नाही किंवा प्र-सूतीचा त्रा-स लवकरच सुरू होऊ शकतो.

आणि काहींसाठी हा -र्मोन्समधील बदलांमुळे सं- भोग करण्याची इच्छा खूप वाढू शकते. कधीकधी, ग-र्भधारणेच्या पहिल्या टप्प्यात, बर्याच स्त्रियांना अश-क्त आणि अस्व-स्थ वाटते. या दरम्यान त्याचे मनही खूप अस्व-स्थ होते. आणि ग-र्भधारणेच्या दुस-या टप्प्यात, स्त्रियांना त्यांच्या सं-प्रेरकांची वाढ जाणवते, ज्यामुळे त्यांची लैं -गि क इच्छा वाढते.

संभाषण आवश्यक आहे:- सं -भो ग करताना आणि ग र्भधारणेदरम्यानही मोकळेपणाने बोलणे सर्वात महत्त्वाचे असते. तुमच्या भावना लपवू नका आणि त्या बद्दल तुमच्या मनात जे काही विचार येतात ते तुमच्या पार्टनरला सांगा.

आणि हो, तुमच्या जोडीदाराला तुम्हाला काय वाटत आहे, कोणतीही भीती, कोणताही दबाव याबद्दल बोलण्यास प्रोत्साहित करा. जर तुम्हा दोघांना एकमेकांच्या लैं -गि क इच्छेबद्दल काही बदल वाटत असतील तर ते सामान्य आहे आणि त्याबद्दल खुलेपणाने बोलणे खूप महत्वाचे आहे. सं बंध प्रस्थापित करतानाही तुमच्या पार्टनरला काय आवडते आणि काय नाही याकडे लक्ष द्या.

शा रीरिक सं बंध पासून कधी दूर राहावे:- ज्या जोडप्यांना भूतकाळात ग र्भपात झाला आहे, किंवा ग र्भधारणा-सं बंधित इतर कोणत्याही प्रकारची स मस्या आहे, त्यांना डॉ क्टर बहुतेकदा ग-र्भधारणेच्या पहिल्या टप्प्यात लैं गि क सं बंध न ठेवण्याचा सल्ला देऊ शकतात. या अवस्थेत, मुलाच्या विकासामध्ये बरेच बदल होत आहेत. त्यामुळे यावेळी काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे, डॉ क्टर तुम्हाला ग-र्भधारणेच्या सुरुवातीच्या काळात सं- भोग न करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. यामुळे सं -सर्ग होण्याची शक्यता देखील वाढू शकते. तुम्हाला तुमच्या प्लेसेंटामध्ये स मस्या असली तरीही तुम्हाला सं -भोग करण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. आणि जरी तुमची ग र्भाशय ग्रीवा पसरली असेल, तरीही तुम्हाला सं सर्गाच्या भीतीने से -क्सपासून दूर राहण्यास सांगितले जाऊ शकते.

त्यामुळे ग रोदरपणात सं- भोग करण्यात कोणतीही अडचण नाही, पण तुमच्या ग र्भधारणेबाबत डॉ क्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर तुमच्या डॉ क्टरांनी तुम्हाला कोणत्याही कारणास्तव लैं -गि क सं बंध ठेवण्यास नकार दिला असेल तर ते नीट समजावून घ्या आणि त्याचे अनुसरण करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *