ग र्भधारणा, पातळ वी र्य, शिग्रपतन, पाठदुखी, बद्धकोष्ठता अशी कोणतीही समस्या असो…फक्त जायफळापासून करा हा एक उपाय…मिळेल नवा उत्साह नवा जोश

आरोग्य

जर का तुम्ही तुमचं वै वाहिक जी वन तसेच आपले आ रो ग्य म रेपर्यंत अधिक सुंदर करू इच्छित असाल तर आपल्याला फक्त आपल्या स्वयंपाक घरातील एक गोष्टच पुरेशी आहे, आणि ती म्हणजे आपल्या घरात असणारे जायफळ होय, जायफळ हे फक्त स्वादासाठी नाही तर त्याच्या औ ष धीय गुणांसाठीदेखील तितकंच प्रसिद्ध आहे. आपल्याला कोणता सुद्धा आ जार किंवा रो ग असो आपल्या घरातील जायफळ त्या आ जा रांसाठी पुरून उरेल, होय आणि आयुर्वेदामधे सुद्धा जायफळाला मा नाचे स्थान आहे.

आणि आजच्या या आपल्या धावत्या जी वनात लोकांना वेगवेगळ्या आ जा रांचा सा मना करावा लागत आहे, त्यामध्ये मग त्वचेचे वि कार, गु प्तरो ग म्हणजेच शिग्रप तन, ता ठरता जाणे, तसेच अनिद्रा, अपचन, पोटदु खी, कि डनी स्टोन, सांधेदु खी, दातदु खी असे कोणतेही आ जार आपल्याला असतील तर फक्त ही एक जायफळ त्या आ जा राला पुरून उरू शकते, चला तर मग जाणून घेऊया जायफळाचे असणारे आ रो ग्यदायी फा यदे.

बाळांसाठी जायफळ:- तर आपल्याला माहित असेल कि लहान मुलांमध्ये नेहमीच सतत काही ना काहीतरी चालू असतं. लहान बाळांना जं त अथवा सर्दी खोकला हे आ जार सतत होत असतात. त्यामुळे अशा वेळी जायफळ अतिशय फा य देशीर ठरतं. 9 महिन्याच्या लहान बाळाला अगदी आईच्या दुधातही मिसळून चूर्ण बनवून दिल्यास, जं त आणि खोकला– स र्दीसारखे आ जार निघून जातात.

अनिद्रा:- अनिद्रा हा आ जार सहसा वयाशी पन्नाशी पार केलेल्या लोकांमध्ये अधिक दिसून येतो आणि जर का तुमची झोप पूर्ण होत नसेल तर दिवसभर डोकं जड होत, थ कवा येतो आणि चि डचि डेपणा येत राहतो. पण जर का आपण एक ग्लास गरम पाण्यामध्ये थोडासा गूळ आणि जायफळचीपावडर मिक्स करून जर का त्याचे सेवन सलग सात दिवस केले तर आपली ही स मस्या नाहीशी होऊ शकते.

गॅ स, अपचन, पोटात दु खणे:- तर या प्रकारच्या जर का आपल्याला स मस्या असतील तर आपल्याला थोड्या प्रमाणामध्ये म्हणजे 250 ते 500 मिली ग्रॅमपर्यंत म्हणजे एक चुटकीभर किंवा पाव चम्मच मधून अर्धा भाग या जायफळाचा घ्यायचा आहे. संध्याकाळी झोपताना जेवण केल्यानंतर हे जायफळ मधामध्ये घ्यायचे आहे. पचनक्रिया जर चांगली नसेल तर पचनक्रियेमध्ये सुद्धा हे जायफळ खूप महत्त्वाचे काम करते. पोटाचा त्रा स असणाऱ्या व्यक्तींनी हे जायफळ नेहमी आहारामध्ये ठेवलं पाहिजे. गॅ स असेल, अपचन असेल, पोटात दु खणे अशा अनेक स मस्या निघून जातात.

काम जी वन समृद्ध होते:- जायफळ हे थकवा आणि त णाव दूर करण्याबरोबरच तुमची से क्स करण्याची शक्ती वाढवण्यासाठीही मदत करते. तसेच ज्या पु रुषांचे वी र्य अधिक पातळ असते शु क्राणूची कमी असते, तसेच शिग्रप तनची स मस्या असते अशा पुरुषांनी जर का आपण जायफळ आहे ती सांगितल्याप्रमाणे 250 ते 500 मिलिग्रॅम किंवा पाव चमचा मधून अर्धा भाग तुम्ही रात्री झोपताना दुधामधून घेतलं तर खूप चांगल्या रीतीने फरक पडतो.

तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, जायफळ हे आपले काम जी वन समृद्ध कारण्यासाठी अगदी स कारा त्मक तऱ्हेने मदत करत, तसेच आपणांस सांगू इच्छितो कि जुन्या काळी से क्सशी निगडीत स मस्यांचं समाधान हे जायफळच होतं आणि आजही याचा उपयोग पो राज सारखं औ ष ध बनवण्यासाठी केला जातो. जे से क्स सं बं धित आवड निर्माण करतं. जायफळ शा री रिक उ त्तेजना जलदरित्या वाढवतं.

ग र्भधा रणा:- तुम्ही जर ग र्भधा रणेचा विचार करत असाल तर, जायफळ आणि खडीसाखर दोन्ही 50- 50 ग्रॅम योग्य प्रमाणात घेऊन त्याचं चूर्ण तयार करा. मासिक पा ळी आल्यावर 6 ग्रॅम इतकं हे चूर्ण खा. त्यानंतर आपण जर का ती क्रिया केली म्हणजेच काम क्रीडा केली तर करा त्यामुळे ग र्भधा रणेची संभावना वाढते.

दातदु खी, हिरडी दुः खी:- तसेच जर का आपल्याला यापैकी कोणती सुद्धा स मस्या असेल तर आपल्याला फक्त यासाठी जायफळाची पावडर आणि निलगिरीचे तेल कापसामध्ये धरायची, त्याचा बोळा करायचा आणि ते जर दातावर धरलं तर दोन मिनिटांमध्ये दात दु खण्याची स मस्या निघून जाते. तसेच अनेक जणांना तोंडाचा वास येण्याची स मस्या असते तर या जायफळच्या पावडरने तुम्ही जर दात घासले किंवा हिरड्यावर हलक्या हाताने मसाज केला तर तुमच्या तोंडामधून वास येण्याची स मस्या पूर्णपणे निघून जाते.

पाठदु खी, सांधेदु खी:- जायफळाचं तेल हे मां स पेशींचं दु खणं, सांधेदु खी आणि आ र्थराय टिस या आ जा रांपासून सुटका देण्यासाठी उपयुक्त ठरतं. आणि बाजारात हे तेल अगदी सहजरित्या उपलब्ध होते आणि जर का आपण या तेलाने किमान एक आठवडा तरी दु खण्याच्या जागी मालिश केले तर आपल्याला नक्कीच आराम मिळू शकतो. तसेच डिलि व्हरी झाल्यानंतर कोणत्या महिलेला सतत कंबरदु खी जाणवत असेल तर जायफळ किसून पाण्यामध्ये मिसळून कंबरेवर सकाळ – संध्याकाळ लावल्यास, नक्की आराम मिळेल.

गॅ स अथवा बद्धकोष्ठता:- गॅ स अथवा बद्धकोष्ठतेची समस्या असल्यास, जायफळ आणि लिंबाच्या रसाची पेस्ट बनवून घ्या. सकाळी आणि संध्याकाळी ही पेस्ट दोन चमचे खा. यामुळे तुमची स मस्या निघून जाईल. तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *