गुरुवार २५ मार्च:- स्वामी समर्थांच्या आशीर्वादाने या राशींचे भाग्य उजळवणार..तब्बल 25 वर्षांनी या राशीला राजयोग..मिळणार बक्कळ पैसा, समृद्धी…येणारे दिवस सोन्यासारखे चमकतील

राशी भविष्य

आपल्याला माहित आहे कि ग्रह आणि नक्षत्रांची हालचाल सतत बदलत राहते आणि त्यामुळे आपल्या जी वनावर त्याचा परिणाम होत असतो तर कधीकधी यामुळे बऱ्याच स मस्यांना तों ड द्यावे लागते. ज्यो तिषशा स्त्रज्ञांच्या मते एखाद्या व्यक्तीच्या राशीत ग्रहांची हा लचाल ठीक असेल तर त्याचा प रिणाम आयुष्यात होत असतो परंतु ग्र हांच्या हालचालीअ भावी जी वनात अ डचणी उ द्भवतात. बदल हा निसर्गाचा नि यम आहे आणि तो सतत चालू राहतो. त्यामुळे प्रत्येकाला या निसर्गाच्या का यद्याचा सा मना करावा लागतो.

ज्योतिष शास्त्रानुसार आज काही लोकांच्या कुंडलीत ग्रह व नक्षत्रांची स्थिती चांगली असेल. या व्यतिरिक्त, आज सिद्धी योग आणि त्यानंतर व्यातिपीठ योग देखील आहे, ज्याचा सर्व राशींवर काही प्रमाणात प रिणाम होईल. चला तर मग जाणून घेऊ कि ग्रह आणि न क्षत्रांच्या मंगलमय चालीमुळे कोणत्या राशींवर काय परिणाम होणार आहे.

मेष:- या राशीच्या लोकांच्या कुं डलीत ग्रह नक्षत्रांची स्थिती शुभ होईल, ज्यामुळे आपले नशीब च मकण्याची दा ट शक्यता आहे. व्यवसायात मोठ्या प्रमाणत फा यदा होणार आहे. आपली आ र्थिक परिस्थिती चांगली होईल. भा वंडांशी चांगले सं बंध प्रस्थापित होतील. तुमचे म न प्रसन्न असेल त्यामुळे आपल्या अनेक कौटुंबिक गरजा भागू शकतात. तुम्हाला तुमच्या क ष्टाचे योग्य परिणाम मिळणार आहेत. नोकरी क्षेत्राचे वा तावरण आपल्या बाजूने राहील. तुमचे आ रो ग्य चांगले राहील.

कन्या:- या राशीच्या लोकांना ग्र ह न क्षत्रांच्या शुभ प्र भावांचा काही चांगला फा यदा होऊ शकतो. आपण आपले ध्येय साध्य करू शकता. करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. जोडीदाराबरोबर आपला उत्तम स मन्वय असेल. आपण आपल्या वि वाहित जी वनाचा पुरेपूर आनंद घेणार आहात. प्रे म जी वन आपले सुखी व आनंदी असणार आहे. त्यामुळे आपण आपल्या प्रियसी किंवा प्रि यकरांसोबत म न मोकळे करणार आहात. आपल्या भावंडांच्या मदतीने कोणतीही महत्त्वाची कामे पूर्ण केली जाऊ शकतात, ज्यामध्ये तुम्हाला मोठ्या प्रमाणत न फा मिळण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक:- या राशीचे लोक प्रत्येक कामाच्या बाबतीत स कारात्मक असतील. ग्रह आणि नक्षत्रांच्या शुभ हालचालींमुळे आपण आपल्या कार्यामध्ये उत्कृष्ट परिणाम मिळवणार आहात. आपली थांबलेली कामे प्रगतीपथावर येतील. तसेच व्यवसायात आपल्याला प्रचंड प्रमाणत पैसा मिळू शकतो. करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या बर्‍याच संधी असतील. घरातील वडीलधाऱ्या लोकांचे आ रो ग्य सुधारेल. आपला सा माजिक क्षेत्रातील स न्मान वाढेल. नोकरीच्या क्षेत्रात तुमच्या कार्याचे मोठे अधिकारी कौतुक करतील. येणारे दिवस आपले आनंददायी व आयुष्य बदलून टाकणारे असतील.

कुंभ:- या राशीच्या लोकांना जुन्या गुं तवणूकीचा फा यदा होण्याची शक्यता आहे. आपण आपल्या यो जनांनुसार आपली सर्व कामे पूर्ण कराल. आपल्या करिअरच्या दिशेने आपले प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात. ग्र ह न क्षत्रांच्या शुभ स्थितीमुळे आ रो ग्याशी सं बंधित अ डचणी दूर होतील. दिलेले पैसे परत मिळू शकतात. व्यवसायाशी सं बं धित असलेल्यांना फा यदेशीर तो डगा निघण्याची शक्यता आहे. तसेच सा माजिक क्षेत्रात आपला मान स न्मान वाढणार आहे.

मीन:- या राशीचे लोकांना मोठ्या प्रमाणत आ र्थिक फा यदा होणार आहे. वै यक्तिक आयुष्यात येणारे त्रा स सं पतील. आपण काही नवीन काम सुरू करण्याचा विचार करू शकता, ज्यामध्ये आपणास यश मिळण्याची दा ट शक्यता आहे. प्र भावशाली लो कांचे मार्गदर्शन आपल्याला मिळेल. आपल्या जुन्या अ डचणींवर नवीन उ पाय शोधण्याची शक्यता आहे. आपल्याला धा र्मिक कार्यात अधिक रस असेल. तसेच येणाऱ्या दिवसांत आपण धा र्मिक स्थळांना भेट द्याल. एकंदरीत तुम्ही तुमच्या संपूर्ण जी वनाचा आ नंद लुटणार आहे.

वृषभ:- या राशीच्या लोकांचा येणारा काळ सं मिश्र असेल. आपण आपल्या व्यवसायात काहीतरी नवीन विचार करू शकता. वि वाहित लोकांना थोडी सा वधगि री बाळगावी लागेल कारण पती-पत्नीमध्ये एखाद्या गोष्टीबद्दल म तभे द होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आपले सं बंध क मकु वत होऊ शकतात. काही महत्त्वाच्या कामात मित्रांचे सहकार्य मिळेल. आई-वडिलांसोबत धा र्मिक कार्यक्रमात भाग घेण्याची संधी असू शकते. घरातल्या कोणत्याही वृ द्ध व्यक्तीची तब्येत बि घडू शकते, त्यासाठी तुम्ही खूप चिं तित व्हाल.

मिथुन:- या राशीच्या लोकांसाठी येणारा काळ चांगला असेल, परंतु पैशाच्या व्यवहारात विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा पैशाचे नु कसान होण्याची शक्यता आहे. मुलांकडून चांगली बातमी प्राप्त होऊ शकते, यामुळे कौ टुंबिक वातावरण आनंदी असेल. नवीन लोक आपल्याशी परिचित होऊ शकतात. आपण आपल्या भविष्याबद्दल विचार कराल. तुमच्या कोणत्याही कामात घाई करू नका, अन्यथा तुमचे काम बि घडू शकते.

कर्क:- या राशीचे लोक काही जुन्या प्रकरणांमध्ये अ डकू शकतात परंतु जर तुम्ही शहाणपणाने काम कराल तर तुम्ही सर्व परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम होऊ शकता. जर तुम्हाला कोणतेही मोठे काम करायचे असेल तर अनुभवी लोकांचा सल्ला घ्या. अज्ञात लोकांकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या, अन्यथा आपले नु कसान होऊ शकते. आपण आपली सर्व कामे योजनांतर्गत पूर्ण कराल, त्यामधून आपल्याला अधिक लाभ मिळेल.

सिंह:- या राशीच्या लोकांची वेळ सं मिश्र असणार आहे. आपण कोणासोबतही वा द घालण्याचे टाळले पाहिजे. तुम्ही तुमच्या रा गावर नि यंत्रण ठेवायला हवे. आपली आ र्थिक स्थिती सा मान्य असेल. म्हणून आवश्यक तेथे पैसे ख र्च करा. वाहन चालवताना सा वधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. घरगुती स मस्या सुटतील. पालकांचे आ रो ग्य सुधारेल. आपण काही महत्त्वाच्या कामात अधिक प्रयत्न कराल, जे भविष्यात चांगले प रिणाम मिळवू शकेल.

तूळ:- या राशीच्या लोकांची येणारी वेळ सुद्धा सं मिश्र असणार आहे. आपल्याला आपला राग नि यंत्रित करावा लागेल. कोणाशीही बोलताना तुमच्या बोलण्याकडे लक्ष द्या. काही महत्त्वपूर्ण कार्ये खराब केली जाऊ शकतात, ज्यासाठी आपले म न खूप हताश असेल. कामाच्या सं बं धात आपल्याला अधिक प रिश्रम करावे लागणार आहे. कामाबरोबरच आपल्याला आपल्या आ रो ग्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

धनु:- या राशीच्या लोकांच्या जी वनात बरेच बदल घडून येतील. विचार न करता कोणतेही कार्य करू नका अन्यथा यामुळे नु कसान होऊ शकते. विश्वासू मित्राचा सल्ला तुमच्यासाठी उपयोगी पडेल. दुसर्‍याच्या कामात ह स्तक्षेप करू नका. अचानक व्यवसायाच्या सं बं धात एखाद्याला प्रवासाला जाऊ लागू शकते तसेच तुमचा हा प्रवास यशस्वी होईल आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणत आपल्याला फा यदा होईल.

मकर:- आपली काही महत्त्वाची कामे योजनांनुसार पूर्ण केली जाणार नाहीत, ज्यामुळे आपला मूड ख राब होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल, तुम्ही त्यांच्याबरोबर जास्तीत जास्त वेळ घालवण्याचा प्रयत्न कराल, जे तुमचे नाते मजबूत करेल. प्रे म जी वनात उतार-चढ़ाव येऊ शकतात. मित्रांसह चांगला तालमेल ठेवा. आ रो ग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच जर आपल्याला सुद्धा हे राशीफल आवडले असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अर करा. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *