गांधारीला स्वतःच्या मुलग्याला दुर्योधनला न’ग्न अवस्थेत का पाहायचे होते..जाणून घ्या यामागील कारण..आणी त्यानंतर काय घडले बघा..

लाईफ स्टाईल

मित्रांनो आपल्याला माहित आहे का महाभारतामध्ये गांधारी सोबत जोडलेल्या काही रहस्यमय घटना आहेत. महाभारत काळातील शक्तिशाली महिलांमधील एक होती गांधारी. महाभारतामध्ये अशा काही घटना घडलेल्या आहेत ज्याच्यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही. गांधारी ही भगवान शंकराची कट्टर भक्त होती.

भगवान शंकराची तपश्चर्या करून गांधारीला त्यांच्याकडून वरदान प्राप्त झाले होते की, ज्याला ती आपल्या डोळ्यांवरील पट्टी उघडून न ग्ना अवस्थेत बघेल, तेव्हा त्याचे शरीर गडगडाटीचे होईल. गांधारी दुर्योधनाला सांगते की, मी तुला विजयश्रीचे आशीर्वाद देणार नाही. पण शिवभक्तीचे हे कवच तुला अवश्य घालू इच्छित आहे. हे बेटा, गंगेवर जा आणि अंघोळ कर आणि तिथून थेट माझ्याकडे ये, पण असे ये जसे तू ज न्माच्या वेळी होतास.

मग दुर्योधन विचारतो, न ग्न अवस्थेत? तेव्हा गांधारी म्हणते की आईसमोर काय लाजायचे आहे ? जा अंघोळ करून न ग्न ये. यावर दुर्योधन म्हणतो जशी आज्ञा आहे ती माताश्री. दुर्योधन निघून गेल्यावर श्रीकृष्ण गांधारीच्या खोलीत जातात. गांधारी म्हणते देवकीनंदन, तुम्हाला आठवत असेल की १७ दिवसांपूर्वी मी शंभर मुलांची आई होती आणि आता मी फक्त एका मुलाची आई आहे? हे ऐकून श्रीकृष्ण हात जोडून म्हणतात की हो माता.

या मृ तदेहांमध्ये एक असा मृ तदे ह आहे जो आपण पाहूनही ओळखू शकणार नाही, तो मृ तदे ह सर्वात मोठा कौन्तेयाचा आहे. मग गांधारी म्हणते युधिष्ठिराचे आहे का? तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणतात नाही माता. राधेय सर्वात ज्येष्ठ कौन्तेय होते. हे ऐकून गांधारी स्तब्ध होते. श्रीकृष्ण असे म्हणतात आणि तेथून निघून जातात. हे रहस्य सांगितल्यानंतर श्री कृष्ण छावणीतून बाहेर पडू लागतात.

त्यानंतर वाटेत दुर्योधन श्री कृष्णाला आपल्या आईच्या छावणीत न ग्न अवस्थेत जाताना पाहतो. श्री कृष्ण हसून म्हणाले युवराज दुर्योधन तुम्ही तुमचे कपडे कुठे विसरलात? तुम्ही या अ वस्थेत? आणि तुझा चेहरा आई गांधारीच्या छावणीकडे आहे. हे ऐकून दुर्योधन हादरला. मग श्रीकृष्ण म्हणतात तुम्ही या स्थितीत तुमच्या आईकडे जात आहात का? मग दुर्योधन म्हणतो की हा मातोश्रीचा आदेश होता. मग श्रीकृष्ण म्हणतात, ती तुझी आई आहे.

तू मुलगा आहेस पण आता तू प्रौ ढ मुलगा आहेस. तिने लहान असताना तुम्हाला बऱ्याच वेळा आपल्या हातात घेतले असावे. आणि कोणताही प्रौ ढ त्याच्या आई समोर पूर्णपणे न ग्न जात नाही. ही आपल्या भरत वंशाची परंपरा नाही. तेव्हा श्रीकृष्ण हसून म्हणतात, पण तुम्ही भारतवंशच्या परंपरेचे पालन करणे कधीच थांबवले नाही. जा जा आई तुझी वाट पाहू नये, जा. असे म्हणत श्री हसले आणि तेथून निघून गेले.

मग दुर्योधन विचारात पडतो आणि मग तो त्याच्या गु प्तांगावर केळीची पाने गुंडाळून माता गांधारीसमोर येतो आणि म्हणतो की, मी अंघोळ करून आलो आहे माताश्री. मग गांधारी म्हणते मी ही पट्टी माझ्या डोळ्यांवरुन क्षणभर उघडणार आहे. मी तुझ्या भावांना तर पाहिले नाही. पण आज मी तुला अवश्य पाहीन. असे म्हणत गांधारीने डोळ्यांवर बांधलेली पट्टी उघडली आणि दुर्योधनाला पाहिले, मग तीच्या डोळ्यातून प्रकाश निघून दुर्योधनाच्या अंगावर पडला.

नंतर गांधारी पाहते की दुर्योधनाने त्याचे गु प्तांग आणि मांडी केळीच्या पानांनी लपवले होते. मग ती म्हणते तू काय केले बेटा. मग दुर्योधन म्हणतो की मी तुझ्या समोर न ग्न कसा येऊ माताश्री ? मग गांधारी म्हणते पण मी तुला आदेश दिला होता. निराश होऊन ती पुन्हा तिच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधते. मग ती म्हणते, तुझ्या शरीराचा तो भाग ज्यावर माझी दृष्टी पडली नाही तो आता दुर्बल राहिला आहे आणी उर्वरित शरीर मेघगर्जना बनले.

जर तू वडिलांच्या आज्ञेचे पालन करण्याची परंपरा विसरली नसतीस तर बाळा, तू आज अजिंक्य बनला असतास.  हे ऐकून दुर्योधन म्हणतो की, मग मी ही केळीची पाने काढून टाकतो, माताश्री. तेव्हा गांधारी म्हणते की मी मायावी व्यक्ती नाही. मी माझ्या भक्तीची सर्व शक्ती, माझे प्रेम, माझे सत्व त्या एकाच नजरेत मिसळले होते बाळा. तेव्हा दुर्योधन म्हणतो की, माताश्री काळजी करू नका.

उद्या मी भीमाबरोबर गदा यु द्ध ल ढणार आहे आणि गदायु द्धाच्या नियमांनुसार कंबरेच्या खाली प्र हार करण्यास मनाई आहे. उद्या मी त्याला इतका मा रणार आहेकी तो घाबरेल आणि अलिप्त होईल. मग या युद्धाचा शेवट काहीही होउ दे. शेवटी भीमाने दुर्योधनाची मांडी उखडून त्याला ठा र मा रले. भीमाने त्याच्या मांडीवरच का मारले यामागील देखील एक कारण आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *