ग’र्भ धारणेसाठी पुरुषांच्या वी’र्यामध्ये शु’क्राणूंची संख्या किती असावी ? आणि यासाठी काय करायला हवे.. पहा सविस्तर माहिती

लाईफ स्टाईल

लग्नानंतर अनेक जोडप्यांना आई-वडील होण्याची इच्छा असते. घरात लहान मुलाच्या हसण्या-रडण्यानं कुटुंब आनंदानं भरून जातं. असे म्हटले जाते की कोणतेही कुटुंब मुलाशिवाय अपूर्ण असतं. परंतु, काही जो-डप्यांना मूल हवे असते, परंतु कित्येक प्रयत्न करूनही त्यांची आई-वडील बनण्याची इच्छा अपूर्णच राहते.

काही प्रकरणांमध्ये स्त्रियांमध्ये काही कम-तरता असते तर अनेक बाबतीत पुरुषही याला जबाबदार असतात. आज आपण जाणून घेऊया की, वडील होण्यासाठी माणसाच्या वी र्यामध्ये शु -क्रा-णूंची संख्या किती असावी आणि त्यांच्यामध्ये किती गतिशीलता असावी.

वी र्यामध्ये शु -क्रा-णूंची संख्या किती असावी?:- NBT च्या बातमी नुसार, एक मिली लीटर वी-र्यामध्ये शु -क्रा-णूंची संख्या 20 ते 110 लाख असावी आणि त्याची गति शीलता 40 टक्क्यांपर्यंत असावी. जर तुमच्या वी -र्यामध्ये या दोन्ही गोष्टी असतील तर ते ग -र्भ-धारणा होण्यासाठी पुरेसे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शु -क्रा-णूंना कोणत्या दिशेनं जायचं हे माहीत नसतं. सं -भोगा दरम्यान शु -क्रा-णू अं -ड्याद्वारे केमिकल सि-ग्नल मिळत असतात.

से -क्समध्ये 5 पैकी फक्त 1 शुक्राणू वी -र्य स्ख-लनानंतर योग्य दिशेने पुढे जाऊ शकतो. या व्यतिरिक्त स्त्रियांच्या प्र ज-नन प्रणालीमध्ये शु क्रा-णूंच्या जगण्याची वेळ प्रत्येक स्त्रीनुसार बदलते. हा शु -क्रा-णू शरीरात पाच दिवसांपर्यंत जि-वंत राहू शकतो. दुसरीकडे, वी -र्य कोरड्या जागी सुकताच त्यातील सर्व शु -क्रा-णू नष्ट होतात.

केवळ निरो-गी शु -क्रा-णू अं -ड्यापर्यंत पोहोचू शकतात. पुरुषांच्या वृ -षण मध्ये दिवसभरात लाखो स्प-र्म तयार होतात. उत्स-र्गाच्या वेळी कमीत-कमी १.५ ते ५ मिलीलीटर स्प र्म बाहेर पडतात. २०१० मध्ये WHO या जागतिक आ रोग्य संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार सामान्यत: वी -र्यामध्ये शू -क्रा-णूंची संख्या १५ मिली लीटर इतकी असते. मात्र यापेक्षा कमी संख्या असल्यास या स मस्येला ओ-लीगो स्प -र्मिया असे म्हणतात ज्यामुळे वं धत्वा-सारखी गं भीर स-मस्या निर्माण होऊ शकते.

शु क्रा-णूंची संख्या कमी होण्याची लक्षणे:- शु क्रा-णूंची संख्या कमी होण्याच्या मुख्य लक्षणांपैकी एक म्हणजे पुरुषाला मुले निर्माण करता येत नाहीत. तथापि, या स मस्येची कोणतीही दृश्यमान लक्षणे किंवा स्पष्ट चिन्हे नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये, संप्रेरक असं तुलन, एक पसरलेली टे-स्टि-क्युलर शिरा किंवा शु क्रा-णूंच्या उ-त्तीर्ण होण्यास अडथळा आणणारी वि-कृती संभाव्यतः चे-तावणी चिन्हे होऊ शकते.

शु -क्रा-णूंची संख्या कमी होण्याची लक्षणे देखील समाविष्ट आहेत:- लैं -गि-क प्रक्रियेतील स मस्या:- का-मवा-सना कमी होणे, इ रेक्टा-इल डि सफं-क्शन किंवा न पुं-सकता. वृ -षणात वे-दना, सू-ज किंवा ढेकूळ. श रीरातील केस गळणे किंवा क्रो-मो-सोम्स किंवा हा र्मो-न्सची अ-समान्यता ही देखील शु क्रा-णूंची संख्या कमी होण्याची लक्षणे असू शकतात.

शु -क्रा-णूंची संख्या कमी होण्याची कारणे काय आहेत? बहुतेक पुरुष त्यांच्या प्र ज-नन स्थितीबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ असतात. ते स्त्रीला ग -र्भ-धारणेपर्यंत अंधारातच राहतात. परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये कारण निदान झाले नाही कारण शु क्रा-णूंची कमी संख्या तात्पुरती बदल म्हणून होऊ शकते.

कमी शु क्रा-णूंची संख्या अनेक वै-द्य-कीय स मस्या, पर्यावरणीय घटक आणि जी वनशैली निवडीमुळे देखील होऊ शकते. शु क्रा-णू निर्मितीची प्रक्रिया ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. यासाठी अं-डको-षांसह हायपो थालेमस आणि पि-ट्यू-टरी ग्रंथी सामान्यपणे कार्य करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही भागात स मस्या असल्यास शु क्रा-णूंची निर्मिती कमी होऊ शकते.

अनेकदा शु क्रा-णूंची संख्या कमी होण्याच्या स मस्येचे कारण कळत नाही. त्याचे उपचार देखील स मस्येच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. शु क्रा-णू कसे वाढवायचे: शु क्रा-णूंच्या कम-तरतेवर उपचार करून त्याची संख्या वाढवता येते. शु क्रा-णूंची संख्या कमी होण्याच्या कारणांच्या आधारे त्यावर उपचार केले जातात. शु क्रा-णूंची संख्या कमी करण्यासाठी

डॉ क्टर खालील उपाय वापरू शकतात:- – सं प्रेरक उपचार आणि औ षधे – सं सर्ग उपचार – श स्त्रक्रिया – सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान – काही प्रकरणांमध्ये, पुरुष प्र ज-नन स-मस्या दूर करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही आणि तुमचा जोडीदार एकतर दात्याच्या शु -क्रा-णूंचा वापर करू शकता किंवा पालक बनण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मूल दत्तक घेऊ शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *