कोणत्याही परिस्थितीत अशा महिलांसोबत लैं-गीक सं’बंध ठेवू नका ! शास्त्रात हे खूप मोठे पाप मानले जाते.. पुरुषांनी नक्की पहा

लाईफ स्टाईल

नमस्कार मित्रांनो, प्राचीन हिं दू ध र्म ग्रंथांमध्ये मनुष्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली गेली आहेत, ज्याद्वारे आपण आपले जी वन सुधारू शकतो. जर मनुष्य या तत्वानुसार वागला नाही तर त्याला मृ त्यू नंतर त्याला खूप त्रा स स हन करावा लागतो. हिं दू ध र्मात असे मानले जाते की पवित्र पुराणे, वेद आणि शास्त्रे हे त्यांना चांगले आणि वाईट कर्म शिकवण्यासाठी लिहिलेले आहेत.

विरुद्ध लिं गी व्यक्तीसोबत कोणता सं भो ग करावा हे प्राचीन ध र्मग्रंथांनी काटेकोरपणे सांगितले आहे. शास्त्रामध्ये अशा काही प्रकारच्या स्त्रियांबद्दल सांगितले आहे ज्यांच्याशी कधीही सं बंध ठेवू नये, नाहीतर तो पुरुष पापाचा भागी बनतो. शास्त्रात असेही म्हटले आहे की, परिस्थिती कशीही असो पुरुषाने त्या स्त्रियांशी लैं गिक सं बंध ठेवू नये.

पुढे काही स्त्रियांविषयी सांगितले आहे अशा स्त्रियांशी कधीही शा रीरिक सं बंध ठेवू नये. चला जाणून घेऊया ती कोणती स्त्री आहे…. 1) विवाहापूर्वी पुरुषाने कुमारी स्त्रीशी तिच्या इच्छेने किंवा बळजबरीने कधीच शा रीरिक सं बंध ठेवू नये असे सांगण्यात आले आहे. जर एखादा पुरुष असे वागला असेल तर त्याने त्या स्त्रीशी लग्न केले पाहिजे.

2) कोणत्याही पुरुषाने, कोणत्याही परिस्थितीत, ज्या स्त्रीचा पती म रण पावला आहे, तिचे पुनर्विवाह केल्याशिवाय तिच्याशी सं बं ध ठेवू नयेत. विधवेशी सं भो ग करणे याला शास्त्रात महापाप म्हटले आहे. 3) पुरुषाने स्वत: ब्रह्मचर्य अंगीकारलेल्या कोणत्याही स्त्रीवर जबरदस्ती करू नये. पुरुषाने अशा स्त्रीवर लग्न करण्यासाठी किंवा सं बंध ठेवण्यासाठी द बाव आणू नये.

जर त्या स्त्रीने स्वतःच्या इच्छेने ब्रह्मचर्य तो डले तर तिच्याशी फक्त सं बं ध ठेवावेत, जबरदस्तीने नाही. 4) कोणत्याही स्त्रीचा गैर फा यदा घेऊन तिच्याशी लैं गि क सं बंध ठेवू नयेत. हे अक्षम्य पाप आहे असे शास्त्रात सांगितले आहे, यामुळे माणसाला मोठी शिक्षा होते.

5) पुरुषाने आपल्या वयापेक्षा जास्त वयाच्या स्त्रीवर जबरदस्ती करू नये, हे फार मोठे पाप आहे. 6) शास्त्रात गुरुला देवासारखे मानले गेले आहे. कोणत्याही पुरुषाने आपल्या गुरूच्या पत्नीशी काहीही झाले तरी कधीही लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत, जर मनुष्याने असे कृ त्य केले तर त्याला नरकाच्या आ गीत ज ळावे लागते.

7) कोणत्याही पुरुषाने आपल्या सासूसोबत कोणत्याही परिस्थितीत शा रीरिक सं बं ध ठेवू नयेत, असे मानले जाते की सासू देखील तिच्या आईसारखी असते. जर एखाद्या व्यक्तीने असे केले तर याचा अर्थ असा होतो की तो आपल्या आईशी सं बं ध करतो आणि हे जगातील प्रत्येक पापापेक्षा मोठे आहे.

8) शास्त्रात पुरुषाला असा इशाराही देण्यात आला आहे की, जर त्याने आपल्या मित्राच्या पत्नीशी स्वत:च्या इच्छेने किंवा बळजबरीने शा रीरिक सं बं ध ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला गं भीर परिणाम भो गावे लागतील. यासाठी त्याला नंतरच्या जन्मात खूप त्रा स स हन करावा लागू शकतो.

9) माणूस किती शूर आहे याने काही फरक पडत नाही. पुरुषाने कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या श त्रूच्या पत्नीशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत. हे शास्त्राच्या दृष्टीने दुर्मिळ पापांपैकी एक आहे. 10) पुरुषाने कोणत्याही स्थितीत आपल्या शिष्याशी किंवा आपल्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या व्यक्तीच्या पत्नीशी किंवा मैत्रिणीशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत, हेही मोठे पाप आहे.

11) हिं दू कुटुंबात जन्मलेल्या पुरुषाने आपल्या कुटुंबातील कोणत्याही स्त्रीशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत. विशेषत: र क्ताच्या नात्यातील स्त्रीशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत, हे अक्षम्य पाप आहे. 12) फा यद्यासाठी किंवा पैसे घेऊन भौतिक सुख देणाऱ्या कोणत्याही स्त्रीशी लैं गि क सं बं ध ठेवण्यास शास्त्रात निषिद्ध आहे. अशा स्त्रियांचा सन्मान आणि संरक्षण पुरुषाने केले पाहिजे.

13) पुरुषाने कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या आईच्या बहिणीशी म्हणजेच मावशीशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत. शास्त्रात यालाही महापाप मानले गेले आहे. मावशी सुद्धा आई सारखी असते. 14) पुरुषाने कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मामी सोबत से क्स करू नये. ध र्म ग्रंथात याला अक्षम्य पाप म्हटले आहे, कारण मामी देखील आपल्या आईसारखा असतो.

15) पुरुषाने कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःच्या किंवा चुलत बहिणीशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत. हे शास्त्रात मोठे पाप आहे. 16) पुरुषाने आपल्या काकू वाईट नजर ठेवू नये आणि कोणत्याही परिस्थितीत तिच्याशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत. हे देखील अक्षम्य पाप आहे. 17) पुरुषाने कोणत्याही परिस्थितीत, ग र्भ वती महिलेशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत आणि तिला तसे करण्यास भाग पाडू नये.

जर एखाद्या पुरुषाने हे केले तर हे खुप मोठे पाप आहे. 18) पुरुषाने कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही अपरिचित स्त्रीशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत. 19) गु न्हे गारी प्रकरणात गुंतलेल्या स्त्रीशी पुरुषाने लैं गि क सं बं ध ठेवू नये. तुम्हाला जर ही माहिती आवडली असेल तर आमचे पेज फॉ लो करा, ला ईक करा आणि शे अर करायला विसरू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *