आपल्या न ग्न पतीला बघून उर्वशी स्वर्गात का निघून गेली…काय आहे यामागील रहस्य ज्यामुळे उर्वशी न ग्न अवस्थेमधील …

लाईफ स्टाईल

स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी आणि राजा पुरुरवा यांची प्रेमकथा. स्वर्गातील अप्सरा आणि पृथ्वीलोकातील राजे, योद्धे आणि ऋषींच्या अनेक कथा आपल्या धा र्मिक ग्रंथांमध्ये आहेत. या कथा प्रेम, मत्सर, फसवणूक आणि असुरक्षितते भोवती फिरतात. आज जाणून घेऊया अशीच एक रंजक गोष्ट, उर्वशी आणि पुरुरवाची कहाणी…

उर्वशीला पुराणात सौंदर्याचे प्रतिक मानले जाते. साहित्य आणि पुराणांमध्ये उर्वशीचे वर्णन सौंदर्याची वास्तविक प्रतिमा आहे. असे म्हणतात की उर्वशी स्वर्गातील सर्व सुंदर अप्सरांमध्ये सर्वात आकर्षक होती आणि देवराजाची सर्वात प्रिय अप्सरा होती. पुराणानुसार, चंद्रवंशाचे मूळ पुरुष देवगुरु बृहस्पती यांची पत्नी तारा आणि चंद्र यांच्या सं योगातून बुधाचा जन्म झाला.

बुधाचा विवाह इलाशी झाला, जिच्या पोटी पुरुरवाचा ज न्म झाला, जो अतिशय बुद्धिमान, शूर आणि देखणा होता. प्राचीन काळी पुरुरवा नावाचा विष्णुभक्त राजा होता. विष्णूचा अत्यंत लाडका असल्याने स्वर्गातील नंदनवनातही त्याचा मुक्त संचार असे. एकदा तो असाच नंदनवनात फिरत असता त्याची उर्वशी नावाच्या अप्सरेशी नजरानजर झाली.

दोघेही एकमेकांना मनापासून आवडले; पण उर्वशी ही इंद्राच्या दरबारातील अप्सरा असल्याने त्याची परवानगी असल्याशिवाय त्यांना भेटता येत नव्हते. क्षीरसागरात विश्रांती घेत असलेल्या विष्णूंना ही गोष्ट समजताच त्यांनी नारदांना इंद्राकडे पाठवले. नारद मुनी देवराज इंद्रासमोर पुरुरवाचे रूप, बुद्धिमत्ता आणि यु द्ध कौशल्याची स्तुती करत होते.

त्यावेळी उर्वशीही तिथे उपस्थित होती. जेव्हा उर्वशीने मृ त्यु भूमीच्या राजाची एवढी स्तुती ऐकली तेव्हा ती त्याला पाहण्यासाठी आतुर झाली. काहीही विचार न करता ती स्वर्गातून पृथ्वीवर आली. पुरुर्वाला पाहताच ती पूर्णपणे मंत्रमुग्ध झाली, पुरू देखील उर्वशीच्या अफाट सौंदर्यात हरवून गेला आणि उर्वशीला लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला.

उर्वशीला लग्नाचा प्रस्ताव मान्य होता पण तिने राजासमोर दोन अटी ठेवल्या. उर्वशीची पहिली अट होती की राजाला तिच्या दोन मेंढरांचे रक्षण करावे लागेल कारण उर्वशीने त्यांना कन्या मानले होते. राजा हसला आणि या अटीला हो म्हणाला. उर्वशी म्हणाली, जर मी तुला सहवास सोडून न ग्न पाहिले तर मी परत येईन उर्वशीची दुसरी अट अशी होती.

की सहवासाच्या काळात एकमेकांना न ग्न पाहून ती स्वर्गात परत जाईल. राजाला आपल्या भावनांवर ताबा होता, त्यामुळे त्याने ही अटही मान्य केली. पुरुरव्याला बरोबर घेऊन नारद इंद्रांकडे गेले व त्यांना विष्णूची आज्ञा सांगितली. आणि त्याच्याकडून पुरुरव्याला उर्वशी देवविली. पुरुरवा उर्वशीला घेऊन पृथ्वीवर परतला.

उर्वशीच्या जाण्यामुळे स्वर्गातील वातावरण उदास झाले; पण पृथ्वीवर उर्वशी व पुरुरवा एकमेकांच्या सहवासात आनंदात होते. गंधर्व एका रात्री गु प्तपणे पुरुरवाच्या महालात पोहोचले. ते तेथून मेंढ्या घेऊन निघून गेले पुरुरवाने मेंढरांचे रक्षण करण्याचे वचन आधीच मोडले होते. मग गंधर्वांनी दुसरी चाल केली. उर्वशी सुद्धा तिच्या लाडक्या मेंढराचा शोध घेत पुरुरवा जिथे गेली होती त्याच जंगलात गेली.

ते दोघे एकमेकांच्या जवळ येताच गंधर्वांनी आकाशात वीज चमकवली. महाराज पुरुरवा यांना मेंढरे सापडली होती, पण उर्वशीने त्यांना विजेच्या प्रकाशात न ग्न पाहिले. उर्वशी त्याच वेळी स्वर्गात गेली. उर्वशीच्या जाण्याने राजाला खूप दुःख झाले. उर्वशी निघून गेल्यानंतर राजा पुरुरव पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, जंगलात सर्वत्र गेला आणि एके दिवशी त्याला उर्वशी सापडली.

जेव्हा राजाने तिला परत येण्यास सांगितले तेव्हा उर्वशीने सांगितले की ती स्वतः अस्वस्थ आहे परंतु अप्सरा असल्याने तिला नियमांचे पालन करावे लागेल. उर्वशीने सांगितले की ती त्याला भेटण्यासाठी वर्षातून एकदा पृथ्वी लोकला येत असे. उर्वशीने सांगितले की तिच्या पोटात राजा पुरुरवाचे एक मूल आहे. उर्वशी दर एक वर्षानंतर पुरुरवाला भेटण्यासाठी पृथ्वीवर येत राहिली. पुरुरवा आणि उर्वशी यांना आयु, धीमान, अमावसु, द्रुधायू, बानायु आणि शतायू असे सहा पुत्र होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *