उच्च शिक्षित असलेलया या तरुणाने मूल होत नाही म्हणून जे केले ते पाहून धक्का बसेल..

तर एका दवाखान्यापुढे एक अलिशान कार थांबली. त्यातून विराजRead More…