कोणत्याही परिस्थितीत अशा महिलांसोबत लैं-गीक सं’बंध ठेवू नका ! शास्त्रात हे खूप मोठे पाप मानले जाते.. पुरुषांनी नक्की पहा

नमस्कार मित्रांनो, प्राचीन हिं दू ध र्म ग्रंथांमध्ये मनुRead More…