अशा महिलांसोबत शा’रीरिक सं’बंध ठेवणे शास्त्रात खूप मोठे पाप मानले आहे.. पुरुषाने चुकुनही अशा स्त्रीसोबत सं’बंध ठेऊ नये.. नाहीतर

मित्रांनो, आपला ध र्म हा काही री ति-रिवाजाने चालतो आणि या Read More…