डॉक्टर, अंगावरून पां ढरं जातंय..काय करू?…तर सर्वात आधी करा हे काम अन्यथा भविष्यात आपल्याला होऊ शकतात हे गंभीर रो ग

नमस्कार मित्रांनो, अं गावरून पां ढरा स्त्राव जाणं म्हणजेRead More…