शास्त्रानुसार या सात ठिकाणी चुकूनही से ‘क्स करू नये…अन्यथा आपल्या सोबत जे काही घडेल ते कदाचित

लाईफ स्टाईल

नमस्कार मित्रांनो, से ‘क्स हा आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. हिं दू ध र्म ग्रंथांमध्येही शा रीरिक सं बं धांशी सं बंधित अनेक गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. आपल्या जी वनात वास्तुशास्त्राचेही विशेष महत्त्व आहे. हिं दू ध र्म ग्रंथांनी दिलेली ही अशी देणगी आहे, ज्याचा योग्य वापर केल्यास जी वन बदलू शकते.

अडचण कितीही असो, वास्तुशास्त्राकडे त्याचे समाधान आहे. कुटुंबात त्रा स वाढला असेल किंवा पैशाची क मतरता असेल तर वास्तुशास्त्रातील उपाय उपयुक्त ठरतात. कोणी आजारी असेल, व्यवसायात किंवा नोकरीत अडचण असेल, नवीन घर-गाडी नसेल किंवा पती-पत्नीच्या नात्यात दुरावा आला असेल.

वास्तुशास्त्रात या सर्वांसाठी उपाय आहेत. आज आम्ही तुम्हाला वास्तुशास्त्राचे काही नियम सांगणार आहोत, जे प्रियकर-प्रेयसी किंवा पती-पत्नीसाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. हे नियम त्यांच्या शा रीरिक सं बं धांशी सं बंधित आहेत. होय. वास्तुशास्त्रामध्ये अनेक तत्त्वे आणि मूलभूत नियम आहेत जे आपल्याला योग्य जी वन जगण्याची दिशा देतात.

यातील काही नियम शा रीरिक सं बं धांशी सं बं धित आहेत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, परंतु हिं दू ध र्म ग्रंथांमध्ये शा रीरिक सं बंधांच्या संदर्भात विविध संदर्भ सापडले आहेत. ज्यानुसार पती-पत्नीमधील शा रीरिक सं बं ध खूप महत्त्वाचे आहेत. असे सं बं’ध वाईट नसतात, परंतु पवित्र मानले जातात.

याच कारणामुळे वास्तुशास्त्राने त्यांना खास नियमांमध्ये बांधले आहे. से क्स हा आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. हिं दू ध र्म ग्रंथांमध्येही ‘शा रीरिक सं बं धांशी सं बं धित अनेक गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. या धा र्मिक ग्रंथांमध्ये अशा 7 ठिकाणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

ज्यांच्या आसपास शा रीरिक सं बं ध ठेवणे अत्यंत अशुभ मानले जाते. असे केल्याने माणूस महापापाचा भागीदार बनतो. ब्रह्मवैवर्त पुराण, प्रसोपनिषद, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आणि कूर्म पुराण यांसारख्या ग्रं थांमध्ये ही माहिती दिली आहे.

1 शा रीरिक सं बंध शास्त्रानुसार मंदिर परिसरात हे काम निषिद्ध आहे, असे करणे महापाप आहे. मंदिराभोवती असे सं बं ध ठेवणे चुकीचे मानले जाते. ज्या ठिकाणी समाधी आहे अशा ठिकाणी सं बंध करणे हे मोठे पाप आहे. या ठिकाणांहून निघणारी वाईट ऊर्जा पती-पत्नीमधील नातेसं बंध बिघडवू शकते.

2 जर एखादा ब्राह्मण, ऋषी-मुनी किंवा महापुरुष असेल ज्याला लोक आदर्श मानतात. त्यामुळे असे ठिकाण जर आसपास असेल तर तेथेही शा रीरिक सं बंध करणे चुकीचे मानले जाते. हा त्यांचा अपमान करण्यासारखे आहे. ज्या ठिकाणी सध्या कोणी गुलाम आहे किंवा भूतकाळात गुलामगिरी केलेली आहे, तेथे जोडीदाराशी शा रीरिक जवळीक करु नये. ही ठिकाणे पवित्र नाते सं बं धांसाठी योग्य मानली जात नाहीत.

3 हिं दू ध र्मात अ ग्नीला देवता मानले जाते. त्यामुळे अ ग्नीचा जवळ सं बं ध करणे हे महापाप मानले जाते. मित्र असो वा नातेवाईक, दुसऱ्याच्या घरी जाऊन जोडीदाराशी सं बं ध ठेवणे चुकीचे मानले जाते. त्यामुळे नात्यात दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एकाच छताखाली, एकाच घरात, अनेक दिवसांपासून आ जारी किंवा गंभीर स्थितीत असलेली व्यक्ती असेल, तर अशा ठिकाणी सं बं ध टाळावे.

4 कोणत्याही पवित्र नदीजवळ शा रीरिक सं बंध ठेवू नयेत. असे केल्याने पती-पत्नीमध्ये भांडण होण्याची शक्यता वाढते. 5 शास्त्रानुसार नवजात मुलाच्या उपस्थितीत से क्स करणे महापाप आहे. पती-पत्नीने असे करणे टाळावे. ज्या ठिकाणी क बर आहे अशा ठिकाणी शा रीरिक सं बंध ठेवणे हे मोठे पाप आहे. या ठिकाणांहून निघणारी वाईट ऊर्जा पती-पत्नीमधील नातेसं बंध बिघडू शकते.

6 क बरी शिवाय आजुबाजुला कुठे मृ तशव असेल तर तेथे शा रीरिक सं बंध ठेवणे हे महापाप आहे. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीच्या मृ त्यूनंतर मृ तदेह घरी आणला गेला असेल तर, मृ तदेह घराबाहेर हलविल्याशिवाय असे सं बं ध प्रस्थापित करू नयेत. या शास्त्रीय नियमांचे पालन केले तर पती-पत्नीचे परस्पर प्रेम टिकून राहते. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे नाते धोक्यात येऊ शकते. दोघांमधील शा रीरिक सं बंध टिकून राहणे खूप आवश्यक आहे. ही माहिती तुम्हाला आवडली असल्यास आमचे पेज फॉ लो करा, ला ईक करा आणि शे अर करायला विसरू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published.